ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ PIP-№1-2015

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 12 Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні
стр. 20 Холестатичний гепатоз вагітних. Наслідки для плода та новонародженого Бенюк С. В., Венцківська І. Б., Ковалюк Т. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):20–23;DOI10.15574/PP.2015.61.20
стр. 24 Характеристика перинатальних наслідків розродження жінок з екстрагенітальною патологією, які пройшли етап санаторної реабілітації Сюсюка В. Г., Котлова Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):24–27;DOI10.15574/PP.2015.61.24
стр. 28 Особливості стану фетоплацентарного комплексу в жінок із невиношуванням вагітності на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного синдрому Диндар О. А., Бенюк В. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):28–31;DOI10.15574/PP.2015.61.28
стр. 32 Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода й новонародженого в жінки після програми ДРТ при функціональних порушеннях печінки Камінський В. В., Жданович О. І., Бойчук О. Г., Коломійченко Т. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):32–35;DOI10.15574/PP.2015.61.32
стр. 36 Клініко-епідеміологічна характеристика жінок фертильного віку з безпліддям — мешканок промислового регіону України Подольський Вл. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):36–41;DOI10.15574/PP.2015.61.36
стр. 42 Кардіотокографічні та допплерометричні показники матково—плацентарно—плодового кровообігу у вагітних після ЕКЗ методом ІКСІ Туманова Л. Є., Молчанова О. О., Коломієць О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):42–45;DOI10.15574/PP.2015.61.42
стр. 46 Ліпідний спектр крові в дітей з ревматичними хворобами Людвік Т. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):46–49;DOI10.15574/PP.2015.61.46
стр. 50 Залежність між вмістом токсичних металів у тканинах серцево-судинної системи та інших біосубстратах дітей з кардіоваскулярними мальформаціями Муквіч О. М., Коваль О. П., Дубова Г. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):50–53;DOI10.15574/PP.2015.61.53
стр. 54 Стан гормонального статусу дітей з вродженою дисфункцією кори надниркових залоз, обумовленою дефіцитом 21-гідроксилазигормонального статуса детей с врожденной дисфункцией коры надпочечников, обусловленной дефицитом 21-гидроксилазы Зелінська Н. Б., Погадаєва Н. Л., Глоба Є. В., Шевченко І. Ю., Бегутова Т. М., Хорошая О. О., Малашонок В. Б. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):54–59;DOI10.15574/PP.2015.61.54
стр. 60 Дослідження моторики жовчного міхура в дітей раннього віку з ураженням гепатобіліарної системи Шадрін О. Г., Тарасюк Б. А., Чернега Н. Ф. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):60-62;DOI10.15574/PP.2015.61.60
стр. 63 Значення біохімічного дослідження жовчі як індикатора порушень метаболізму жирних кислот, фосфоліпідів та холестерину в дітей з холелітіазом Тяжка О. В., Сміщук В. В., Брюзгіна Т. С. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):63–67;DOI10.15574/PP.2015.61.63
стр. 68 Пропедевтична гастроентерологія: патологія шлунка і дванадцятипалої кишки Боброва В. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):68–73;DOI10.15574/PP.2015.61.68
стр. 74 Неспецифічний виразковий коліт у дітей Горобець А. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):74–80;DOI10.15574/PP.2015.61.74
стр. 81 Особливості клінічного перебігу хронічного гастродуоденіту в дітей з дисплазією сполучної тканини Муквіч О. М., Лавренчук О. В., Грідіна Т. А., Полук Т. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):81–86;DOI10.15574/PP.2015.61.81
стр. 87 Ефективність аліментарно-медикаментозної корекції лікування запальних захворювань кишечнику в дітей раннього віку Марушко Р. В., Шадрін О. Г., Марушко К. Р. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):87–94;DOI10.15574/PP.2015.61.87
стр. 95 Успішна етапна хірургічна корекція природженої правобічної діафрагмальної грижі, ускладненої баротравмою гіпоплазованих легень, і обструкції дванадцятипалої кишки в недоношеної новонародженої дитини Слєпов О. К., Сорока В. П., Пономаренко О. П., Гладишко О. П., Мигур М. Ю., Курінний С. І., Табачнікова Є. Є. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):95–100;DOI10.15574/PP.2015.61.95
стр. 101 Екстранодулярна негоджкінська лімфома в практиці дитячого гематолога Цимбалюк—Волошин І. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):101–103;DOI10.15574/PP.2015.61.101
стр. 104 Гострі питання стану здоров'я та розвитку «пізно недоношених дітей» Ріга О. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):104–107;DOI10.15574/PP.2015.61.104
стр. 108 Ультразвукова перинатальна оцінка структурно-функціональних особливостей венозної протоки (огляд літератури та власні спостереження) Жадан О. Д., Тарасюк Б. А., Лук'янова І. С., Медведенко Г. Ф. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.1(61):108–111;DOI10.15574/PP.2015.61.108