ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ PIP_03_2018

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА стр. 5 До питання про збільшення частоти кесаревого розтину
АКУШЕРСТВО. МІЖНАРОДНІ КЛИНИЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 7 Керівництво. Передчасні спонтанні пологи та ведення пологів: рекомендації Європейської асоціації перинатальної медицини Di Renzo G. C., Cabero Roura L., Facchinetti F., Helmer H., Hubinont C., Jacobsson B., Jorgensen J. S., Lamont R. F., Mikhailov A., Papantoniou N., Radzinsky V., Shennan A., Ville Y., Wielgos M., Visser G.H.A.
АКУШЕРСТВО. АКУШЕРСЬКА КАРДІОЛОГІЯ стр. 27 Роль проангіогенних факторів у формуванні структур плацентарного бар'єру у вагітних із вродженими вадами серця та анемією Бутенко Л. П., Килихевич С. М., Давидова Ю. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):27-30; doi 10.15574/PP.2018.75.27
стр. 31 Корекція дефіциту заліза у вагітних з природженими вадами серця, серцевою недостатністю та анемією Огородник А. О., Лиманська А. Ю., Бутенко Л. П., Давидова Ю. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):31-34; doi 10.15574/PP.2018.75.31
АКУШЕРСТВО. ВАГІТНІСТЬ ВИСОКОГО РИЗИКУ стр. 35 Астенічний синдром вагітних як прояв віддалених наслідків перенесеної черепно-мозкової травми: особливості лікування Лиманська А. Ю., Наумчик А. М., Огородник А. О., Давидова Ю. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):35-39; doi 10.15574/PP.2018.75.35
стр. 40 Ентеросорбція в лікуванні раннього токсикозу вагітних групи високого ризику Огородник А. О., Лиманська А. Ю., Тарнавська А. О., Давидова Ю. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):40-44; doi 10.15574/PP.2018.75.40
АКУШЕРСТВО. ПРЕКОНЦЕПЦІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ стр. 46 Актуальні питання нутріціології в акушерстві: роль кальцію і вітаміну D у формуванні сприятливих умов для виношування плода Давидова Ю. В., Огородник А. О., Федько Р. М., Тарнавська А. О., Кажмир Ю. Р. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):46-50; doi 10.15574/PP.2018.75.46
стр. 52 Мієлопроліферативні захворювання і вагітність: акушерські та перинатальні аспекти Наумчик А. Н., Давидова Ю. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):52-55; doi 10.15574/PP.2018.75.52
АКУШЕРСТВО. ПРЕГРАВІДАРНА ПІДГОТОВКА стр. 56 Асоціації рівня інтерферону і клінічних ознак різних типів вірусу папіломи людини Грищенко О. В., Бобрицька В. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):56-60; doi 10.15574/PP.2018.75.56
ПЕРИНАТОЛОГІЯ. ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ ВТРАТ стр. 61 Медико-соціальні результати впровадження стандартів ISO 9001 в умовах перинатального центру Біла В. В., Венцківська І. Б., Загородня О. С. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):61-65; doi 10.15574/PP.2018.75.61
СТРІЧКА НОВИН стр. 66 СТРІЧКА НОВИН Рубрику підготував к.мед.н. Огородник А.О.
ПЕДИАТРІЯ. НЕОНАТОЛОГІЯ стр. 68 Аномалії залишків омфаломезентеріальних судин при гастрошизисі та їх роль у плануванні хірургічної тактики при цій патології Слєпов О. К., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):68-75; doi 10.15574/PP.2018.75.68
ПЕДИАТРИЯ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ стр. 76 Особливості забезпеченості вітаміном D дітей з хронічним вірусним гепатитом С Березенкo В. С., Ткалик O. М., Диба M. Б., Крат В. В., Михайлюк Х. З. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):76-81; doi 10.15574/PP.2018.75.76
стр. 82 Оцінка вмісту холекальциферолу в сироватці крові дітей, хворих на муковісцидоз Дудник В. М., Демянишина В. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):82-87; doi 10.15574/PP.2018.75.82
стр. 88 Клініко-анамнестичні особливості пилково-харчового синдрому в дітей Матвєєва С. Ю. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):88-93; doi 10.15574/PP.2018.75.88
стр. 94 Клініко-цито-морфологічна діагностика кандидозу слизової оболонки верхніх відділів травного тракту з хронічним гастродуоденітом у підлітків Гичка С. Г., Нехаєнко М. І. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):94-97; doi 10.15574/PP.2018.75.94
стр. 98 Роль дисфункції ендотелію у формуванні патології серцево-судинної системи в дітей з дисплазією сполучної тканини Ошлянська О. А., Гиндич Ю. Ю., Цвєт Л. О., Студенікіна О. М., Срібна В. Д. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):98-103; doi 10.15574/PP.2018.75.98
ПЕДИАТРИЯ. ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ стр. 104 Патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми в дітей шкільного віку залежно від вмісту ядерно-транскрипційного фактора NF-kB та інтерлейкінів 4, 6 у сироватці крові (огляд літератури) Дудник В. М., Булавенко О. В., Куцак О. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):104-107; doi 10.15574/PP.2018.75.104