ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ PIP_02_2017

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 7 Тазове передлежання: за та проти родорозрішення через природні родові шляхи Давидова Юлія
стр. 10 Практичесні рекомендації Міжнародної асоціації ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології: Багатоплідна вагітність Khalil A., M. Rodgers, Baschat A., Bhide A., Gratacos E., Hecher K., Kilby M.D., Lewi L., Nicolaides K. H., Oepkes D., Raine-Fenning N., Reed K., Salomon L.J., Sotiriadis A., Thilaganathan B., Ville Y. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):10-24
стр. 25 Зрощені близнюки: діагностика і акушерська тактика Давидова Ю. В., Огородник А. А., Лук'янова І. С., Сіромаха C. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):25-31; doi 10.15574/PP.2017.70.25
стр. 32 Періопераційна профілактика акушерских і перинатальних ускладнень під час виконання операцій із застосуванням штучного кровообігу в період гестації Лазоришинець В. В., Давидова Ю. В., Крикунов А. А., Огородник А. О., Кравченко В. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):32-36; doi 10.15574/PP.2017.70.32
стр. 37 Профілактика акушерських ускладнень при анемії хронічного захворювання Давидова Ю. В., Огородник А. А., Ліманcька А. Ю., Байдер А. К., Бутенко Л. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):37-41; doi 10.15574/PP.2017.70.37
стр. 42 Сучасні можливості лікування папіломавірусної інфекції у вагітних Подольський Вл. В., Подольський В. В., Дербак А. В., Свята О. П., Красюк І. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):42-47; doi 10.15574/PP.2017.70.42
стр. 48 Сучасна діагностика та лікування передчасного розриву плодових оболонок (огляд літератури) Деменіна Н. К., Іщенко Г. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):48-52; doi 10.15574/PP.2017.70.48
стр. 53 Вплив використання деяких анти аритмічних препаратів на тонус і скоротливу діяльність матки (експериментальні дослідження) Лиманська А. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):53-57; doi 10.15574/PP.2017.70.53
стр. 58 Психологічний стан пацієнток із гінекологічною, хірургічною та поєднаною гінекологічною патологією в перед- та післяопераційному періодах у поєднанні з визначеними у них показниками гормонального гомеостазу Дронова В. Л., Дронов О. І., Теслюк Р. С., Мокрик О.М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):58-63; doi 10.15574/PP.2017.70.58
стр. 64 Оцінка параметрів вегетативного балансу та активності регуляторних систем у вагітних з урахуванням їх психоемоційного стану Сюсюка В. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):64-68; doi 10.15574/PP.2017.70.64
стр. 69 Преконцепційна профілактика венозного тромбоемболізму у жінок з тромбоемболічними ускладненнями в анамнезі Лиманська А. Ю., Байдер А. К. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):69-72; doi 10.15574/PP.2017.70.69
стр. 74 Ефективність ітраконазолу в преконцепційній профілактиці рецидивуючого вуль вагінального кандидозу Огородник А. А., Давидова Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):74-78; doi 10.15574/PP.2017.70.74
стр. 80 Ехографічний моніторинг мезенхімальної дисплазії плаценти Волик Н. К. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):80-83; doi 10.15574/PP.2017.70.80
стр. 84 Патоморфологічні особливості плацент у роділь з ендокринною неплідністю в анамнезі Задорожна Т. Д., Туманова Л. Є., Коломієць О. В., Килихевич С. М., Стратійчук Г. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):84-90; doi 10.15574/PP.2017.70.84
стр. 91 Невиношування вагітності: сучасні підходи до діагностики, профілактики та лікування Живецька—Денисова А. А., Воробйова І. І., Ткаченко В. Б., Рудакова Н. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):91-98; doi 10.15574/PP.2017.70.91
стр. 99 СТРІЧКА НОВИН Рубрику підготував к.мед.н. Огороднік А.О.
стр. 102 Зміни метаболізму амінокислот при перинатальній гіпоксично-ішемічній енцефалопатії та їх залежність від ступеня морфологічних змін головного мозку за даними нейросонографії Яновська Г. О., Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б., Здибська О. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):102-107; doi 10.15574/PP.2017.70.102
стр. 108 Фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування низької природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей Слєпов О. К., Мигур М. Ю., Журавель А. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):108-112; doi 10.15574/PP.2017.70.108
стр. 113 Стан ренальної гемодинаміки у доношених новонароджених дітей з перинатальною патологією Бабінцева А. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):113-120; doi 10.15574/PP.2017.70.113
стр. 121 До питання диференційної діагностики суглобового синдрому в дітей: паранеопластичний артрит Ошлянська О. А., Омельченко Л. І., Людвік Т. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):121-125; doi 10.15574/PP.2017.70.121
стр. 126 Перинатальна неврологія та орфанні захворювання в Україні: проблеми та перспективи Кирилова Л. Г., Мірошников О. О., Юзва О. О., Кізляк-Бубряк М. Е. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):126-133; doi 10.15574/PP.2017.70.126
стр. 134 Особливості функціонального стану печінки у дітей із запальними захворюваннями кишечника залежно від поліморфних варіантів генів системи детоксикації Березенко В. С., Ткалик О. М., Россоха З. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):134-139; doi 10.15574/PP.2017.70.134
стр. 140 Клінічне значення Helicobacter pylori-статусу дітей з функціональною диспепсією та з хронічним гастритом Лукашук В. Д., Алі Самех Алі, Шевцова О. М., Баб'як В. І., Палагнюк Н. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):140-146; doi 10.15574/PP.2017.70.140
стр. 147 Безоари шлунково-кишкового тракту у дітей. Клінічний випадок Дудник В. М., Руденко Г. М., Калінчук О. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):147-149; doi 10.15574/PP.2017.70.147
стр. 150 Успішна лапароскопічна нефректомія в дитини раннього віку з лівобічним термінальним гідронефрозом Слєпов О. К., Пономаренко М. В., Коцовський В. В., Маркевич О. В., Шипот О. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):150-152; doi 10.15574/PP.2017.70.150