ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ PIP_01_2019

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 5 Складна GUCH*пацієнтка в акушерській практиці: мультидисциплінарний підхід до кардіоперинатального супроводу Лазоришинець В. В., Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Сіромаха С. О. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):5-11; doi 10.15574/PP.2019.77.5
стр. 12 Епідуральна аналгезія в пологах. Який об'єм інформації необхідно надати жінці? Титаренко Н. В., Кукуруза І. Л., Костюченко А. В., Вознюк А. В. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):12-20; doi 10.15574/PP.2019.77.12
стр. 21 Особливості перебігу пологів та стану новонароджених у вагітних із пролонгованою та переношеною вагітністю (дані ретроспективного аналізу) Жабченко І. А., Ліщенко І. С. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):21-24; doi 10.15574/PP.2019.77.21
стр. 25 Алгоритм надання допомоги жінкам з лейоміомою матки в післяпологовому періоді Тиха В. Г., Скрипченко Н. Я. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):25-29; doi 10.15574/PP.2019.77.25
стр. 30 Особливості перебігу вагітності у жінок з безплідністю ендокринного та запального ґенезу в анамнезі залежно від способу запліднення (дані архівів: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України» та репродуктивної клініки «Надія») Туманова Л. Є., Коломієць О. В., Рябенко О. П., Молчанова О. О. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):30-35; doi 10.15574/PP.2019.77.30
стр. 36 Методологія комплексної оцінки стану перинатальної допомоги Слабкий Г. О., Дудіна О. О., Дудник С. В. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):36-41; doi 10.15574/PP.2019.77.36
стр. 42 Особливості сучасного перебігу ювенільних артритів у дітей Ошлянська О. А., Меланчук Н. А. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):42-51; doi 10.15574/PP.2019.77.42
стр. 52 Особливості харчування та фізичного розвитку підлітків з хронічними захворюваннями гастродуоденальної зони на тлі харчової гіперчутливості Березенко В. С., Киян Т. А., Горобець А. О. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):52-57; doi 10.15574/PP.2019.77.52
стр. 58 Характеристика спектра сенсибілізації дітей раннього віку з гастроінтестинальною харчовою алергією та коморбідними алергічними захворюваннями Гайдучик Г. А. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):58-62; doi 10.15574/PP.2019.77.58
стр. 63 Соматичні дисфункції у новонароджених дітей з асфіксією після системної лікувальної гіпотермії Плеханова Т. М., Степаненко Т. І. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):63-68; doi 10.15574/PP.2019.77.63
стр. 69 Роль здоров'язберігаючих технологій у профілактиці ожиріння та надмірної маси тіла в дітей шкільного віку Бекетова Г. В., Савінова К. Б., Дубогай О. Д., Міщерська Г. Д., Соколенко І. М. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):69-73; doi 10.15574/PP.2019.77.69
ОГЛЯДИ стр. 74 Метаболічний синдром: сучасні погляди та небезпека під час вагітності Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):74-78; doi 10.15574/PP.2019.77.74
стр. 79 Підліткова агресія як наслідок нераціонального харчування Денисова М. Ф., Музика Н. М. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):79-84; doi 10.15574/PP.2019.77.79
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 85 Запальні захворювання кишечника у дітей: труднощі діагностики та лікування при маніфестації позакишкових проявів (клінічний випадок) Ошлянська О. А., Березенко В. С., Надточій Т. Г., Дорошенко А. О., Арцимович А. Г., Крат В. В. PERINATOLOGIYA AND PEDIATRIYA.2019.1(77):85-91; doi 10.15574/PP.2019.77.85
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 92 Реанімація за вагітності. Клінічні рекомендації Anita Rao, Alison Cuthbertson, Graham Philpott, Jessica Mason, Alison Cuthbertson, Chris Berner, Jude Horscraft, Claire Fitzgerald, Louise Middleton, Sarah Moon, Miss Rao