ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ PIP_01_2018

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

Колонка головного редактора стр. 6 До питання про раціональне використання антибіотиків у акушерстві та гінекології
стр. 9 Підходи з обмеження втручання під час переймів та пологів
Акушерство. Міжнародні клінічні протоколи, рекомендації стр. 16 Клінічні настанови лікування артеріальної гіпертензії в дорослих
стр. 20 Керівництво з попередження, виявлення, оцінки та управління високим кров'яним тиском у дорослих 10.2.2. Вагітність. Загальний опис
Акушерство. Акушерская кардіологія стр. 22 Перипартальна кардіоміопатія (складні клінічні випадки) Шаповалова В. В., Трембовецька О. М., Чижевська О. О. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):22-23; doi 10.15574/PP.2018.73.22
Акушерство. Вагітність високого ризику стр. 24 Особливості перебігу пологів і перинатальних наслідків у жінок з анемією в поєднанні з пієлонефритом Каримов А. Х., Іванісова А. Г., Давлєтова Д. М. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):24-28; doi 10.15574/PP.2018.73.24
стр. 30 Перспективи використання препаратів магнію і вітаміну В6 у вагітних із недиференційованою дисплазією сполучної тканини Товстановська В. А., Алаторських А. Є. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):30-35; doi 10.15574/PP.2018.73.30
стр. 36 Застосування ентеросорбентів у клініці вагітних високого ризику Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):36-40; doi 10.15574/PP.2018.73.36
стр. 41 Інтерлейкін 6 та інтегративний індекс анамнезу, вихідного стану здоров'я, перебігу вагітності як предиктори передчасних пологів у жінок із багатопліддям Булавенко О. В., Вознюк А. В., Титаренко Н. В., Кукуруза І. Л. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):41-47; doi 10.15574/PP.2018.73.41
стр. 48 Ефективність діагностики і лікування пневмонії у вагітних згідно із сучасними європейськими та національними рекомендаціями Лиманська А. Ю., Огородник А. О., Давидова Ю. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):48-52; doi 10.15574/PP.2018.73.48
Акушерство. Огляди стр. 54 Кесарів розтин: віддалені наслідки — «ніші» післяопераційного рубця Огородник А. О., Давидова Ю. В., Бутенко Л. П. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):54-56; doi 10.15574/PP.2018.73.54
Акушерство. Особливості психосоматичних станів стр. 57 Гормональна функція системи мати—плацента—плід у вагітних з психоемоційними порушеннями, обумовленими тривожністю Сюсюка В. Г. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):57-60; doi 10.15574/PP.2018.73.57
Стрічка новин стр. 61 Стрічка новин
Перинатологія. Профілактика перинатальних втрат стр. 63 Фолієводефіцитні стани і роль їх корекції у профілактиці акушерських та перинатальних ускладнень Давидова Ю. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):63-68; doi 10.15574/PP.2018.73.63
стр. 70 Перинатальні висліди багатоплідної вагітності після запліднення in vitro та при спонтанних вагітностях Дикусарова С. М., Платонова О. М., Хилобок-Яковенко О. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):70-73; doi 10.15574/PP.2018.73.70
стр. 74 Оцінка ризику спонтанного викидня залежно від генетичних характеристик жінки Ткаченко В. Б., Раздайбєдіна А. С., Воробйова І. І. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):74-79; doi 10.15574/PP.2018.73.74
стр. 80 Вплив інфекції кору на вагітність та методи профілактики (огляд літератури) Деменіна Н. К., Іщенко Г. І. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):80-83; doi 10.15574/PP.2018.73.83
Педіатрія. Ювілеї стр. 84 История Одесской ассоциации врачей-педиатров и неонатологов (к 100-летнему юбилею) Аряев Н. Л., Васильев К. К., Десятская Ю. В.
Педіатрія. Актуальні питання педіатрії стр. 92 Особливості забезпеченості вітаміном D дітей з автоімунним гепатитом Березенко В. С., Михайлюк Х. З., Шадрін В. О., Крат В. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):92-97; doi 10.15574/PP.2018.73.92
стр. 98 Патогенетичні механізми коморбідного перебігу респіраторної патології та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, які часто хворіють Починок Т. В., Журавель О. В., Вороніна С. С., Гур'єва О. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):98-104; doi 10.15574/PP.2018.73.98
стр. 105 Особливості перебігу та диференціальної діагностики хронічної діареї у дітей раннього віку Шадрін О. Г., Задорожна Т. Д., Березенко В. С., Басараба Н. М., Радушинська Т. Ю., Гайдучик Г. А., Арчакова Т. М., Місник В. П. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):105-110; doi 10.15574/PP.2018.73.105
Педіатрія. Кардіоревматологія стр. 111 Особливості трофологічного статусу при ювенільному ревматоїдному артриті залежно від забезпеченості організму вітаміном D Бельська О. А., Омельченко Л. І., Муквіч О. М., Дудка І. В., Людвік Т. А., Вдовіна Н. М. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):111-117; doi 10.15574/PP.2018.73.111
Педіатрія. Дитяча хірургія стр. 118 Мініінвазивна корекція стенозів дихальних шляхів у дітей Кривченя Д. Ю., Руденко Є. О., Дубровін О. Г. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):118-124; doi 10.15574/PP.2018.73.118
Педіатрія. Клінічний випадок стр. 125 Без права на помилку: клінічний випадок глутарової ацидурії I типу Кирилова Л. Г., Юзва О. О., Мірошников О. О., Михайлець Л. П. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):125-132; doi 10.15574/PP.2018.73.125
Педіатрія. Лекції стр. 133 Ятрогенна патологія легень (лекція) Цимбаліста О. Л., Вовк З. В. PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):133-139; doi 10.15574/PP.2018.73.133