ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ PIP_01_2017

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 7 Затримка внутрішньоутробного росту плоду: акушерська тактика Давидова Ю.
стр. 9 Міжнародна асоціація ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології. Практичні рекомендації: Роль ультразвуку під час багатоплідної вагітності Khalil A., Rodgers M., Baschat A., Bhide A., Gratacos E., Hecher K., Kilby M.D., Lewi L., Nicolaides K.H., Oepkes D., Raine-Fenning N., Reed K., Salomon L.J., Sotiriadis A., Thilaganathan B., Ville Y.
стр. 26 Передчасні пологи: вплив на стан здоров'я жінок та дітей Давидова Ю. В., Бондаренко Н. Ю., Лиманська А. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):26-32; doi 10.15574/PP.2017.69.26
стр. 33 Відновлення рівноваги піхвового та кишкового біотопу в преконцепційний період після антибіотикотерапії Лиманська А. Ю., Волошина Т. В., Байдер А. К., Давидова Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):33-38; doi 10.15574/PP.2017.69.33
стр. 39 Серологічний статус, лімфоцитарні субпопуляції і система ФНП-рецептори у ЦМВ-інфікованих вагітних жінок Чернишов В. П., Радиш Т. В., Толкач С. M., Писарєва С. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):39-45; doi 10.15574/PP.2017.69.39
стр. 46 Плазмові концентрації ендотеліну-1 та С-натрійуретичного пептиду у вагітних із гестаційною гіпертензією Булавенко О. В., Васьків О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):46-50; doi 10.15574/PP.2017.69.46
стр. 51 Досвід використання розвантажувального акушерського пессарію у профілактиці невиношування при багатоплідній вагітності Нікітіна І. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):51-58; doi 10.15574/PP.2017.69.51
стр. 59 Діагностика та прогнозування розвитку післяпологового ендометриту: новий погляд на проблему Булавенко О. В., Остап'юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):59-64; doi 10.15574/PP.2017.69.59
стр. 65 Психологічний стан пацієнток у до- та післяопераційному періодах з гінекологічною та хірургічною патологією, методи його визначення (літературний огляд праць) Дронова В. Л., Дронов О. І., Теслюк Р. С. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):65-69; doi 10.15574/PP.2017.69.65
стр. 70 Особливості психоемоційного стану жінок, які мають репродуктивні втрати в анамнезі, в умовах теперішньої вагітності Баранова В. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):70-73; doi 10.15574/PP.2017.69.70
стр. 74 Алгоритм скринінгової діагностики депресивних і тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів Пушкарьова Т. М., Cкрипченко Н. Я. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):74-79; doi 10.15574/PP.2017.69.74
стр. 80 Визначення показника якості життя як інтегральної ознаки фізичного та психічного здоров'я жінки після оперативного розродження за удосконаленою методикою Кульчицький Д. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):80-83; doi 10.15574/PP.2017.69.80
стр. 84 СТРІЧКА НОВИН Рубрику підготував к.мед.н. Огородник А.О.
стр. 87 Мікронутрієнтна корекція у вагітних — сучасний стан проблеми Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В., Бутенко Л. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2017.1(69):87-90; doi 10.15574/PP.2017.69.87
стр. 91 Рівень асоційованого з вагітністю протеїну-А плазми (РАРР-А) в сироватці крові жінок у першому триместрі вагітності Пасіньска М., Домбровска А., Лазарчик Е., Репчинська А., Авраменко І., Пшибильскі Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):91-94; doi 10.15574/PP.2017.69.91
стр. 95 Перинатальні аспекти формування імунного статусу дитини Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Берестовий В. О., Сокол І. В., Ворона Р. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):95-102; doi 10.15574/PP.2017.69.95
стр. 103 Синдром Кабукі як причина генетично детермінованої затримки психомоторного розвитку та розладів аутистичного спектра Кирилова Л. Г., Юзва О. О., Мірошников О. О., Радзіховська О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):103-108; doi 10.15574/PP.2017.69.103
стр. 109 Ефективність застосування ентерального зонду після проведення пластики дванадцятипалої кишки у новонароджених дітей Слєпов О. К., Мигур М. Ю., Сорока В. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):109-114; doi 10.15574/PP.2017.69.109
стр. 115 Особливості захворюваності на гостру респіраторну патологію у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини Ошлянська О. А., Вовк В. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):115-120; doi 10.15574/PP.2017.69.115
стр. 121 Активність антимікробних пептидів та 25-гідроксихолекальциферолу у дітей, хворих на бронхіальну астму Дудник В. М., Заічко Н. В., Федчишен О. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):121-125; doi 10.15574/PP.2017.69.121