ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ PIP-№3-2015

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 10 Стан регіоналізації перинатальної допомоги в Україні Дудіна О. О., Терещенко А. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):10-17; DOI 10.15574/PP.2015.63.10
стр. 18 Інтранатальне застосування сульфату магнію — акушерський погляд на перинатальні наслідки Загородняя А. С., Белая В. В., Леуш С. Ст. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):18-22; DOI 10.15574/PP.2015.63.18
стр. 23 Аналіз даних ультразвукового дослідження дихоріальних діамніотичних двієнь у вагітних групи високого ризику Гребініченко Г. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):23-28; DOI 10.15574/PP.2015.63.23
стр. 29 Сучасний погляд на лікування внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених Редько І. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):29-33; DOI 10.15574/PP.2015.63.29
стр. 34 Перспективи у профілактиці передачі ВІЛ від матері до дитини Жилка Н. Я., Орлова О. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):34-37; DOI 10.15574/PP.2015.63.34
стр. 38 Вегетативний гомеостаз та його порушення в жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров'я Подольський Вл. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):38-46; DOI 10.15574/PP.2015.63.38
стр. 47 Особливості прегравідарної підготовки в жінок із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності в анамнезі Онисько О. В., Корчинська О. О., Слабкий Г. О., Волошина У. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):47-50; DOI 10.15574/PP.2015.63.47
стр. 51 Вакцинація: міфи та факти (огляд літератури) Оніськова О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):51-54; DOI 10.15574/PP.2015.63.51
стр. 55 Функціональний стан серця у дітей з бронхіальною астмою Недельська С. М., Даценко О. М., Бессікало Т. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):55-58; DOI 10.15574/PP.2015.63.55
стр. 59 Оцінка функціонального стану нервово-м'язової системи у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з проявами синдрому вторинної міопатії Дудник В. М., Березницький О. В., Вижга Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):59-62; DOI 10.15574/PP.2015.63.59
стр. 63 Вміст 25-гідроксихолекальциферолу в сироватці крові дітей з ювенільним ревматоїдним артритом Людвік Т. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):63-65; DOI 10.15574/PP.2015.63.63
стр. 66 Алгоритм діагностики та медичного супроводу хворих на синдром Віскота—Олдрича Костюченко Л. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):66-70; DOI 10.15574/PP.2015.63.66
стр. 71 Вплив недостатності вітаміну Д на стан імунної системи: подвійна небезпека розвитку порушень остеогенезу в дітей, хворих на рекурентний бронхіт Вертегел А. О., Овчаренко Л. С. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):75-79; DOI 10.15574/PP.2015.63.75
стр. 75 Роль макроелементів у механізмах імунної відповіді при алергічній патології в дітей Левадна Л. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):75-79; DOI 10.15574/PP.2015.63.75
стр. 80 Діагностична ефективність методу гідросонографії у виявленні патології верхніх відділів травного тракту в дітей з бронхіальною астмою та рецидивним бронхітом Грідіна Т. А., Тарасюк Б. А., Палкін А. Ю., Кушнєров О. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):80-83; DOI 10.15574/PP.2015.63.80
стр. 84 Оптимізація лікування гастроінтестинальної харчової алергії в дітей раннього віку Шадрін О. Г., Гайдучик Г. А., Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Бондаренко Н. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):84-88; DOI 10.15574/PP.2015.63.84
стр. 89 Фактори ризику ожиріння в дітей Одеського регіону Циунчик Ю. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):89-91; DOI 10.15574/PP.2015.63.89
стр. 92 Патогенетична роль окислювального гомеостазу на етапах формування холестеринового холелітіазу в дітей Шутова О. В., Павленко Н. В., Михайлова О. Б. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):92-95; DOI 10.15574/PP.2015.63.92
стр. 96 Оптимізація лікування коморбідних порушень органів травлення у дітей з алергічними захворюваннями Шумна Т. Є., Мазур В. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):96-99; DOI 10.15574/PP.2015.63.96
стр. 100 Особливості вмісту мікроелементів і вітамінів у дітей і підлітків з дифузним нетоксичним зобом Плехова О. І., Кашкалда Д. А., Волкова Ю. В., Турчина С. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):100-102; DOI 10.15574/PP.2015.63.100
стр. 103 Перелік докторських дисертацій, що були затверджені ПК «Педіатрія» НАМН та МОЗ України до виконання у І-ІІ кварталі 2015 р.
стр. 104 До відома авторов