ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ №4 – 2013

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 6 Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим (оглядова стаття) Знаменська Т. К., Ковальова О. М., Похилько В. І., Гончарова Ю. О.,Чернявська Ю.І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):6–10;DOI10.15574/PP.2013.56.6
стр. 11 Дані пренатального скринінгу та перебіг другого триместру вагітності в жінок із великим інтергенетичним інтервалом Сорокін О. В., Хомінська З. Б.,Туманова Л. Є., Коломієць О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):11–13;DOI10.15574/PP.2013.56.11
стр. 14 Особливості піклування за порожниною носа новонароджених і дітей перших років життя в осінньо-зимовий період Зайцева О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):14–15
стр. 16 Cучасні принципи адаптації дитячих молочних сумішей Козакевич В. К. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):16–19
стр. 20 Eнтеросорбція в комплексному лікуванні соматичних захворювань у дітей Денисова М. Ф., Омельченко Л. І., Шадрін О. Г., Музика Н. М., Людвік Т. А PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):20–24; DOI10.15574/PP.2013.56.20
стр. 25 Eнцефалотригемінальний ангіоматоз (синдром Cтерджа—Вебера—Краббе—Дімітрі). випадок із клінічної практики Шевченко О. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):25–32;DOI10.15574/PP.2013.56.25
стр. 40 Eфективність пробіотиків у реабілітації дітей, що народились недоношеними Аліфанова С. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):40–42
стр. 43 Значення функціонального стану травної системи у перебігу атопічного дерматиту в дітей Банадига Н .В PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):43–46; DOI 10.15574/PP.2013.56.43
стр. 47 Aлгоритм діагностики захворювань підшлункової залози в дітей із харчовою сенсибілізацією Бєлоусова О. Ю., Карпушенко Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):47–50
стр. 51 Діагностичний алгоритм та раціональна терапія дисфункції сфінктера одді в дітей Боброва В. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):51–55; DOI 10.15574/PP.2013.56.51
стр. 56 Kорекція цитопротективних порушень слизової оболонки шлунка в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією Боброва В. І., Воробієнко Ю. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):56–60; DOI10.15574/PP.2013.56.60
стр. 61 Значення показників оксиду азоту крові в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією залежно від активного тютюнопаління Воробієнко Ю. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):61–65
стр. 66 Oсобливості перебігу хелікобактерної інфекції у дітей залежно від генотипу гена тол-подібного рецептора 4 Герасименко О. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):66–70
стр. 71 Дискусійні питання протоколів діагностики і лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в дітей Крючко Т. О., Несіна І. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):71–75
стр. 76 Oсобливості клінічного перебігу хронічного гастродуоденіту в дітей на фоні дефіциту цинку Марушко Ю .В., Асонов А. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):76–80; DOI 10.15574/PP.2013.56.76
стр. 81 Застосування водневого дихального тесту з навантаженням лактозою для визначення транзиторної лактазної недостатності в дітей першого півріччя життя Марушко Ю. В., Іовіца Т. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):81–84
стр. 85 Поєднана патологія стравоходу та гастродуоденальної зони в дітей: зміна пріоритетів Павленко Н. В., Солодовниченко І. Г., Волошин К. В., Ганзій О. Б. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):85–88
стр. 89 Контактна холестерична рідиннокристалісна термографія — скринінг-метод догоспітальної діагностики гастродуоденальної патології в дітей молодшого віку Савицька К. В., Шутова О. В., Волошина Л. Г., Бабаджанян О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):89–91
стр. 92 Підходи до терапії ранньої стадії жовчнокам'яної хвороби в дітей Шадрін О. Г., Шутова О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):92–95
стр. 96 Hеінвазивна діагностика порушення функції нирок у новонароджених з Лобода А. М., Маркевич В. Е. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):96–99
стр. 100 Зв'язок метаболічної компенсації з рівнем фізичної активності у дітей, хворих на цукровий діабет i типу Морозов О. В., Будрейко О. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):100–102
стр. 103 Кореляційні взаємозв'язки змісту хлорорганічних пестицидів у різноманітних біосубстратах матері та плода в умовах фонового забруднення у кримському регіоні Московчук О. Б., Московчук К. М., Євстафьєва О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):103–104
стр. 105 Mіждисциплінарна сімейно-центрована програма раннього втручання на етапі первинної медико-санітарної допомоги дітям Пасічник І. П., Кукуруза Г. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):105–107
стр. 108 Профілактика залізодефіцитної анемії в дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту Сульженко М. Ю., Головченко Н. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):108–110
стр. 111 Bіддалені наслідки в дітей, які зазнали впливу штучної вентиляції легень у неонатальному періоді Яблонь О. С., Мазулов О. В., Кислова Ю. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):111–113
стр. 114 Жовтяниці новонароджених Малич Т. С. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):114–120
стр. 121 Синдром токсикозу з ексикозом у дітей раннього віку Ольховская О. Н., Зимина М. С., Кузнецов С. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):121–126
стр. 127 Роль дисбалансу мікро- і макроелементів у формуванні хронічної патології дітей Фролова Т. В., Охапкіна О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):127–133