ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ №3 – 2013

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 5 Аналіз частоти і структури вродженої патології легенів, грудної клітки та діафрагми у плодів від вагітних групи високого ризику Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Нідельчук О. В., Весельський В. Л., Носко А. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):5–8;DOI10.15574/PP.2013.55.5
стр. 9 Клініко-параклінічна характеристика дітей з пролонгованою кон'югаційною жовтяницею Ленченко А. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):9–12;DOI10.15574/PP.2013.55.9
стр. 13 Вивчення імуногістохімічних особливостей материнської та фетальної частин плаценти у жінок з хронічним гломерулонефритом і підвищеним рівнем антифосфоліпідних антитіл Волошина Т. В., Задорожна Т. Д., Туманова Л. Є., Коломієць О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):13–16;DOI10.15574/PP.2013.55.13
стр. 17 Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених із патологічним перебігом раннього неонатального періоду Романюк Л. Б., Волянська Л. А., Заріцька М. Д. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):17–19
стр. 20 Етапи формування тактики та стратегії лікування природженої діафрагмальної грижі у плодів і новонароджених дітей (огляд літератури) Слєпов О. К., Весельський В. Л., Cлєпов Є. О., Пономаренко О. П., Гордієнко І. Ю. , Сорока В. П., Тарапурова О. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):20–24;DOI10.15574/PP.2013.55.20
стр. 25 Перебіг першого триместру вагітності та показники пренатального скринінгу в жінок із великим інтергенетичним інтервалом Сорокін О. В., Хомінська З. Б., Туманова Л. Є., Колoмієць О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):25–28; DOI10.15574/PP.2013.55.25
стр. 29 Адаптація та психолого-імунологічні механізми її забезпечення у вихованців дитячих будинків Височина І. Л. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):29–32
стр. 33 Психопатологічна компонента бронхообструктивного синдрому (огляд літератури) Бурбела Е. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):33–38; DOI10.15574/PP.2013.55.33
стр. 39 Сучасний погляд на вроджені пневмонії в новонароджених від матерів із TORCH-інфекціями Знаменська Т. К., Шевченко Л. І., Дзядик Т. В., Килимник Т. М., Калиновський О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):39–42;DOI10.15574/PP.2013.55.39
стр. 43 Атопічний дерматит у дітей: оптимізація протисвербіжної терапії Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Тжертж Л. М., Матвєєва С. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):43–47;DOI10.15574/PP.2013.55.43
стр. 48 Досвід застосування препарату «Феністил» в краплях та гелі у педіатричній практиці Марушко Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):48–52
стр. 53 Вакцинопрофілактика гепатиту в дітей — усвідомлена необхідність (огляд літератури) Волянська Л. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):53–57
стр. 58 Використання сучасних функціональних адаптованих молочних сумішей вітчизняного виробництва при закрепах та дисбіозі кишечника у дітей першого року життя Козакевич В. К. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):58–61PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):58–61
стр. 62 Вплив тютюнопаління на перебіг хронічної гастродуоденальної патології в підлітків Боброва В. І., Воробієнко Ю. І., Пьянкова О. В., Надточій Н. І., Вороніна С. С., Замула В. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):62–65;DOI10.15574/PP.2013.55.62
стр. 66 Патогенез і клініко-морфологічні особливості перфорацій шлунково-кишкового тракту в новонароджених Шатрова К. М., Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):66–69;DOI10.15574/PP.2013.55.66
стр. 70 Клінічні варіанти печінкової форми хвороби Вільсона—Коновалова в дітей Денисова М. Ф., Донде С. М., Диба М. Б., Музика Н. М., Ремінна Н. Т., Чернега Н. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):70–73;DOI10.15574/PP.2013.55.70
стр. 74 Аналіз факторів ризику атопічного дерматиту у дітей першого року життя Аряев М. Л., Шевченко І. М., Тіткова О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):74–77
стр. 78 Діагностика і лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки Банадига Н. В., Боярчук О. Р. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):78–81
стр. 82 Неінвазивний метод визначення гіпербілірубінемії в новонароджених Дудник В. М., Лайко Л. І., Ізюмець О. І., Демченко М. М., Крекотень О. М., Василик В. С. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):82–84
стр. 85 Результати та проблеми ведення новонароджених з вродженими вадами серця Клименко Т. М., Сороколат Ю. В., Карапетян О. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):85–88
стр. 89 Антибіотикотерапія інфекцій сечової системи у дітей в амбулаторній практиці Марталог П. Н., Балануца М. П., Черемпей Л. Г., Ченуша Ф. В., Пирцу Л. Я. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):89–91
стр. 92 Антілейкотріенові препарати в лікуванні алергічних хвороб у дітей Шіт С. М., Ревенко Н. Ю., Горелко Т. Г., Кулєшина Т. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):92–95
стр. 96 Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим Ковальова О. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):96–100;DOI10.15574/PP.2013.55.96
стр. 101 Що робити, якщо у новонародженої дитини вроджена вада серця? Туманян М. Р., Філаретова О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):101–111
стр. 112 Поліомієліт у дітей Ільченко В. І., Пікуль К. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):112–117
стр. 118 Нейроімунні механізми ґенеза частих повторних епізодів гострого бронхіту в дітей Овчаренко Л. С., Шамрай І. В., Вертегел А. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):118–125
стр. 126 Питання впливу оточуючого середовища на розвиток слухового та зорового аналізаторів у новонароджених Сенаторова Г. С., Завгородній І. В., Ріга О. О., Бойченко А. Д., Гончарь М. О., Сенаторова А. В., Кондратова І. Ю., Завгородня Н. І., Семьонова Н. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.3(55):126–130
стр. 131 Без маминого молока