ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ PIP_04_2016

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 6 Серцево-судинні захворювання і вагітність: причинно-наслідковий зв'язок
стр. 12 Сучасні підходи до лікування рефрактерної імунної тромбоцитопенії при вагітності Давидова Ю., Ліманська А., Кліменко С., Мокрик О., Бутенко Л., Огородник А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):12-14; DOI 10.15574/PP.2016.68.12
стр. 15 Вплив бета-блокаторів на плацентарний та плодовий кровообіг у вагітних групи високого ризику Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):15-18; DOI 10.15574/PP.2016.68.15
стр. 19 Асоційована з вагітністю серцево-судинна патологія Ліманська А. Ю., Двуліт М. П., Давидова Ю. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):19-21; DOI 10.15574/PP.2016.68.19
стр. 22 Роль корекції мікробіоти у комплексному лікуванні вагітних з герпесвірусною інфекцією Аношина Т. Н. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):22-25; DOI 10.15574/PP.2016.68.22
стр. 26 Профілактика репродуктивних втрат у жінок із системним червоним вовчаком Давидова Ю. В., Шевчук О. В., Лиманська О. Ю., Огородник А. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):26-32; DOI 10.15574/PP.2016.68.26
стр. 33 Сучасний погляд на ендокринну функцію плаценти (огляд літератури) Туманова Л. Є., Коломієць О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):33-36; DOI 10.15574/PP.2016.68.33
стр. 38 Особливості залізодефіцитних станів у вагітних з системним червоним вовчаком Мокрик А. Н., Шевчук Е. В., Огородник А. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):38-41; DOI 10.15574/PP.2016.68.38
стр. 42 Визначення ролі провідних генетичних і клінічних факторів у розвитку невиношування вагітності Воробйова І. І., Скрипченко Н. Я., Ткаченко В. Б., Рудакова Н. В., Живецька—Денісова А. А., Толкач С. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):42-46; DOI 10.15574/PP.2016.68.42
стр. 50 Діагностичні та фармакоекономічні переваги скринінгової пульсоксиметрії при обстеженні новонароджених з критичними вродженими вадами серця Дудник В. М., Зборовська О. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):50-54; DOI 10.15574/PP.2016.68.50
стр. 55 Етапна хірургічна корекція гастрошизису з вираженою вісцеро-абдомінальною диспропорцією, ускладненого мембранозною обструкцією тонкої кишки Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Мигур М. Ю., Тарапурова О. М., Пономаренко О. П., Сорока В. П., Маркевич О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):55-59; DOI 10.15574/PP.2016.68.55
стр. 60 Епідермальний фактор росту у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями Яблонь О. С., Мазур О. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):60-62; DOI 10.15574/PP.2016.68.60
стр. 63 Сучасні проблемні питання діагностики та хірургічного лікування природженої низької обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей (огляд літератури) Мигур М. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):63-72; DOI 10.15574/PP.2016.68.63
стр. 73 Діти перших п'яти років життя: динаміка складових у контексті досягнення цілей тисячоліття. 2 частина Квашніна Л. В., Шунько Є. Є., Матвієнко І. Н. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):73-80
стр. 81 Клінічні прояви судинних порушень у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, що мешкають у зоні радіаційного контролю Ошлянська О. А., Гиндич Ю. Ю., Белінгіо Т. О., Студенікіна О. М., Грищенко К. В., Цвєт Л. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):81-85; DOI 10.15574/PP.2016.68.81
стр. 86 Стан ендотеліальної функції у здорових дітей молодшого шкільного віку за даними біохімічного методу дослідження Квашніна Л. В., Ігнатова Т. Б. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):86-88; DOI 10.15574/PP.2016.68.86
стр. 89 Алергічні захворювання шкіри в педіатричній практиці: особливості клінічних проявів і терапевтичних підходів Резниченко Н. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):89-93; DOI 10.15574/PP.2016.68.89
стр. 94 Фактори ризику формування атопії в дітей раннього віку з проявами харчової алергії Починок Т. В., Барзилович В. Д., Барзилович А. Д. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):94-97; DOI 10.15574/PP.2016.68.94