2016 PIP_03_2016

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/PP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 6 До питання про зростання частоти виконання кесарева розтину та впливу на материнські та неонатальні наслідки (частина 2) Давидова Юлія
стр. 10 Ендоваскулярне лікування середнього аортального синдрому під час вагітності Черпак Б., Давидова Ю., Дитковський І., Ящук Н., Бацак Б., Лазоришинець В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):10-14; DOI 10.15574/PP.2016.67.10
стр. 15 Профілактика інфекційних ускладнень після кесаревого розтину в жінок із вадами серця та анемією Давидова Ю.В., Лиманська А.Ю., Бутенко Л.П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):15-19; DOI 10.15574/PP.2016.67.15
стр. 20 Ефективність накладання циркулярного шва мерсиленовою ниткою при центральному передлежанні плаценти Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Городнича Л. М., Ворона Р. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):20-22; DOI 10.15574/PP.2016.67.20
стр. 23 Перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із захворюваннями гепатобіліарної системи Голяновський О. В., Журавльова Л. А., Савонік А. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):23-27; DOI 10.15574/PP.2016.67.23
стр. 28 Оцінка ефективності та безпеки застосування препарату Вібуркол при загрозі переривання вагітності Т.В. Авраменко, О.П. Мощич PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):28-34; DOI 10.15574/PP.2016.67.28
стр. 35 Антиеметична терапія раннього токсикозу у вагітних із вродженими вадами серця Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Бутенко Л. П., Огородник А. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):35-37; DOI 10.15574/PP.2016.67.35
стр. 38 Сучасна діагностика захворювань піхви у вагітних Туманова Л. Є., Коломієць О. В., Мілєвський О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):38-42; DOI 10.15574/PP.2016.67.38
стр. 43 Оцінка впливу програми медико-психологічної корекції психоемойційної дезадаптації у вагітних на перинатальні наслідки їх розродження Сюсюка В. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):43-48; DOI 10.15574/PP.2016.67.43
стр. 49 Вивчення перистальтики матки у жінок з лейоміомою матки як необхідний етап преконцепційної підготовки Алексенко О. О., Медведєв М. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):49-52; DOI 10.15574/PP.2016.67.49
стр. 53 Прегравідарна підготовка жінок фертильного віку з безпліддям Подольський Вл. В., Подольський В. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):53-57; DOI 10.15574/PP.2016.67.53
стр. 61 Визначення ролі поліморфізму генів-кандидатів у передчасному перериванні вагітності різних термінів Воробйова І. І., Скрипченко Н. Я., Ткаченко В. Б., Рудакова Н. В., Живецька-Денісова А. А., Толкач С. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):61-65; DOI 10.15574/PP.2016.67.61
стр. 66 Порівняльний аналіз перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених при двійнях природного походження та після використання ДРТ Скрипченко Н. Я., Шамаєва О. В., Гребініченко А. О., Подольський Вол. В., Мазур Т. М., Павлова О. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):66-71; DOI 10.15574/PP.2016.67.66
стр. 72 Уміст токсичних мікроелементів у біосередовищах вагітних жінок різного репродуктивного віку, що народжують уперше Маркевич В. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):72-75; DOI 10.15574/PP.2016.67.72
стр. 76 Визначення ступеня перинатального ризику за результатами антенатальних ехографічних моніторингів Сафонова І. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):76-84; DOI 10.15574/PP.2016.67.76
стр. 85 Порівняння структурної організації довгастого мозку в плода людини з баштовим черепом та в плодів без аномалій розвитку для вдосконалення пренатальної діагностики вроджених вад розвитку центральної нервової системи Тихолаз В. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):85-88; DOI 10.15574/PP.2016.67.85
стр. 89 Вісцеро-абдомінальна диспропорція і стан евентрованих органів при гастрошизисі у новонароджених дітей в залежності від способу родорозрішення Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Авраменко Т. В., Сорока В. П., Пономаренко О. П., Джам О. П., Мигур М. Ю., Шипот О. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):89-93; DOI 10.15574/PP.2016.67.89
стр. 94 Досвід застосування сиропу дезлоратадину у комплексній терапії атопічного дерматиту у дітей Беляева Л. М., Микульчик Н. В., Войтова Е. В., Буза Д. В., Бондар Т. А., Жиркевич І. І. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):94-97
стр. 98 Клініко-анамнестичні особливості бронхіальної астми у дітей з екологічно несприятливого регіону Чумаченко Н. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):98-101; DOI 10.15574/PP.2016.67.98
стр. 102 Ураження дихальних шляхів у дітей, які перенесли стенозуючий ларинготрахеїт: ретроспективний аналіз Станіславчук Л. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):102-105; DOI 10.15574/PP.2016.67.102
стр. 106 Ефективність застосування диференційованих імунореабілітаційних комплексів у дітей з рецидивним бронхітом на санаторному етапі реабілітації Степанова Л. С. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):106-109; DOI 10.15574/PP.2016.67.106
стр. 110 Випадок кістозної атрезії дванадцятипалої кишки у новонародженої дитини з множинними природженими вадами розвитку та глибокою морфофункціональною незрілістю Слєпов О. К., Сорока В. П., Мигур М. Ю., Шипот О. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):110-113; DOI 10.15574/PP.2016.67.110
стр. 114 Рідкісний випадок успішного симультанного хірургічного лікування природженої атрезії дванадцятипалої кишки та омфалоцелє в недоношеної новонародженої дитини Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Коцовський В. В., Шипот О. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):114-117; DOI 10.15574/PP.2016.67.114
стр. 118 Оцінка розповсюдження поліморфізму генів системи детоксикації у дітей з запальними захворюваннями кишковика Березенко В. С., Ткалик О. М., Россоха З. І., Диба М. Б. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):118-122; DOI 10.15574/PP.2016.67.118
стр. 123 Діагностичні коефіцієнти клінічних симптомів транзиторної лактазної недостатності у дітей першого півріччя життя Марушко Ю. В., Іовіца Т. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):123-126; DOI 10.15574/PP.2016.67.123
стр. 127 Роль екологічних та генетичних чинників у формуванні бронхіальної астми в дітей (огляд літератури) Чумаченко Н. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):127-133; DOI 10.15574/PP.2016.67.127
стр. 134 Сучасні проблеми діагностики та лікування природженої обструкції дванадцятипалої кишки у новонароджених дітей (огляд літератури) Слєпов О. К., Мигур М. Ю., Сорока В. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.3(67):134-140; DOI 10.15574/PP.2016.67.134