ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ №3 2019

  • Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/PS
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

ЮВІЛЕЇ стр. 6 60 років дитячій хірургічній службі Миколаївської області
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 8 Якість життя дітей із жовчнокам’яною хворобою у ранньому післяопераційному періоді після холецистектомії, які мешкають в умовах субарктичного регіону M.О. Аксельров, В.О. Мальчевський, A.A. Кокоталкін, Д.О. Хрупа Paediatric surgery.Ukraine.2019.3(64):8-12; doi 10.15574/PS.2019.64.8
стр. 13 Аналіз інтраопераційної діагностики та результатів гістологічного дослідження у дітей із гострим апендицитом А.А. Переяслов, Р.В. Стеник, А.О. Дворакевич, А.І. Бобак, О.Й. Бурда, Н.М. Опікан, В.Й. Кітов, І.І. Гошовська Paediatric surgery.Ukraine.2019.3(64):13-16; doi 10.15574/PS.2019.64.13
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. УРОЛОГІЯ ТА ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 17 Значення адреноблокаторів у лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей Д.В. Шевчук Paediatric surgery.Ukraine.2019.3(64):17-21; doi 10.15574/PS.2019.64.17
стр. 22 Особливості лікування дітей із вродженою патологією сечоводу В.А. Дігтяр, Л.М. Харитонюк, М.В. Бойко, О.Л. Хитрик, А.В. Обертинський, О.А. Островська Paediatric surgery.Ukraine.2019.3(64):22-27; DOI 10.15574/PS.2019.64.22
ОГЛЯДИ стр. 28 Стентування рубцевого звуження стравоходу після хімічного опіку у дітей: огляд літератури і власний досвід В.І. Аверін, В.М. Рустамов Paediatric surgery.Ukraine.2019.3(64):28-36; doi 10.15574/PS.2019.64.28
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 37 Сечокам’яна хвороба – хронічна та рецидивна хвороба у дівчинки з множинними вродженими аномаліями та церебральним паралічем: клінічний випадок E. Wajszczuk, M. Szymanek-Szwed, J. Samotyjek, K. Jobs, B. Jurkiewicz Paediatric surgery.Ukraine.2019.3(64):37-41; doi 10.15574/PS.2019.64.37
стр. 42 Рідкісний клінічний випадок хірургічного лікування кили Аміанда у недоношеної новонародженої дитини О.К. Слєпов, М.В. Пономаренко, О.В. Маркевич, О.С. Скиба, О.Г. Шипот Paediatric surgery.Ukraine.2019.3(64):42-46; DOI 10.15574/PS.2019.64.42
стр. 47 Ідіопатичний хілоторакс у новонароджених: клінічні випадки О.А. Свірскій, А.М. Махлін, А.В. Заполянскій, Н.С. Жіткова, І.Д. Замотін Paediatric surgery.Ukraine.2019.3(64):47-52; DOI 10.15574/PS.2019.64.47
стр. 53 Пологова та перинатальна травма дітей у практиці дитячого хірурга (клінічні спостереження) О.В. Риженко Paediatric surgery.Ukraine.2019.3(64):53-56; DOI 10.15574/PS.2019.64.53
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 57 Оцінка та лікування крипторхизму: Американська Урологічна Асоціація. Керівництво Thomas F. Kolon, C. D. Anthony Herndon, Linda A. Baker, Laurence S. Baskin, Cheryl G. Baxter, Earl Y. Cheng, Mireya Diaz, Peter A. Lee, Carl J. Seashore, Gregory E. Tasian, Julia S. Barthold
стр. 95 НЕКРОЛОГ НЕКРОЛОГ