ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ №3 2018

  • Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/PS
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

ПАМ’ЯТАЄМО стр. 6 Професія як життя: Ольга Матвіївна Авілова (1918-2009) Гетьман В., Козлик І., Сокур П.
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 11 Причини рецидиву релаксації діафрагми після кардіохірургічних операцій у дітей Свирський О. А., Башкевич О. В., Дєдович В. В., Махлін О. М., Севковський І. О., Замотін І. Д., Житкова Н. С. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):11-17; doi 10.15574/PS.2018.60.11
стр. 18 Порівняльна характеристика консервативного та хірургічного лікування кільоподібної деформації грудної клітки у дітей Заремба В. Р., Данилов О. А., Шульга Д. І., Доценко М. О., Курочкін О. С. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):18-29; doi 10.15574/PS.2018.60.18
стр. 30 Досвід застосування торакоскопічної симпатектомії при важких формах долонного гіпергідрозу Kapuller V. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):30-33; doi 10.15574/PS.2018.60.30
стр. 34 Двохетапний остеосинтез двобічних множинних багатофрагментарних переломів ребер у хворих із виразною дихальною недостатністю Білов О. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):34-37; doi 10.15574/PS.2018.60.34
стр. 38 Досвід застосування відеоторакоскопії у діагностиці та лікуванні хворих з новоутвореннями середостіння Мальований В. В., Війтович Л. Є. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):38-40; doi 10.15574/PS.2018.60.38
стр. 41 Кутометрія груднини та пригруднинних ділянок у діагностиці та лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей Сасюк А. І., Погорілий В. В., Лойко Є. Є., Конопліцький В. С., Конопліцький Д. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):41-45; doi 10.15574/PS.2018.60.41
стр. 46 Результати лікування дітей з атрезією стравоходу Спахі О. В., Лятуринська О. В., Макарова М. О. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):46-50; doi 10.15574/PS.2018.60.46
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 51 Ілеостома та резекція термінального відділу клубової кишки у дітей: способи хірургічного лікування та заходи реабілітації Боднар О. Б., Ватаманеску Л. І., Бочаров А. В., Хащук В. С., Боднар Б. М., Хома М. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):51-55; doi 10.15574/PS.2018.60.51
стр. 56 Досвід лікування дітей із магнітами шлунково-кишкового тракту Лосєв О. О., Мельниченко М. Г., Діланян І. Р., Лосєва К. О., Антонюк В. В., Матвійчук Л. П., Правосудов С. В., Правосудов О. С., Белєстов І. С., Ткаченко Л. П., Гаврилишен Н. Р. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):56-60; doi 10.15574/PS.2018.60.56
стр. 61 Мініінвазивні технології у лікуванні абсцесів черевної порожнини у дітей Русак П. С. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):61-65; doi 10.15574/PS.2018.60.61
стр. 66 Можливості ультрасонографії у діагностиці мальротації кишок: власні спостереження та огляд літератури Переяслов А. А., Борова-Галай О. Є., Никифорук О. М. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):66-72; doi 10.15574/PS.2018.60.66
стр. 73 Хороша фіксація троакара: наскільки це необхідно при ендоскопічних операціях? Аксельров М. О., Комаров А. П., Горохов П. О., Столяр О. В., Ємельянова В. О., Кокоталкін О. А., Сативалдаєв М. Н., Сергієнко Т. В., Мальчевський В. О. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):73-76; doi 10.15574/PS.2018.60.73
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. УРОЛОГІЯ ТА ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 77 Шляхи покращення лікування гіпоспадії з використанням сучасних гемостатичних матеріалів Ксьонз І. В., Волошин О. М., Максименко О. С. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):77-79; doi 10.15574/PS.2018.60.77
стр. 80 Мініінвазивні оперативні втручання на нижніх сечових шляхах у лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей Шевчук Д. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):80-84; doi 10.15574/PS.2018.60.80
стр. 85 Аналіз захворюваності на гідронефроз серед дітей Вінницької області Конопліцький В. С., Михальчук Т. І., Димчина Ю. А., Гаврилюк А. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):85-87; doi 10.15574/PS.2018.60.85
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОРТОПЕДІЯ стр. 88 Консервативне лікування повздовжньої плоскостопості у дітей Шульга О. В., Данилов О. А., Горелик В. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):88-93; doi 10.15574/PS.2018.60.88
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 94 Зміни рівнів мікроциркуляції при впливі змінного магнітного поля протягом комплексного лікування гнійних ран у дітей Спахі О. В., Пахольчук О. П. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):94-99; doi 10.15574/PS.2018.60.94
ОГЛЯД стр. 100 Екстрофія сечового міхура: сучасний стан проблеми (огляд літератури) Аверін В. І., Кандратьєва О. В., Забаровський А. В., Сташков А. К. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):100-104; doi 10.15574/PS.2018.60.100
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 105 Випадок ідіопатичного хілоперитонеума у підлітка Веселий С. В., Юдін О. І., Убоженок М. Д. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):105-109; doi 10.15574/PS.2018.60.105
стр. 110 Випадок синдрому Хінмана у дитини віком 7 років Маліщук В. Д., Овсійчук Т. П., Комаровський С. В., Гаврилюк Ф. О., Ласкавий Б. О. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):110-112; doi 10.15574/PS.2018.59.110
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ стр. 113 Тези конференції