ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ №2 2018

  • Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

ПАМ’ЯТАЄМО стр. 7 Спогади про Вчителя – видатного хірурга О.О. Шалімова Суслик М. П., Лучків В. І., Гаманюк А. І., Поліщук В. Т., Перепелиця В. П., Дикий О. Г.
стр. 10 Старт торако-абдомінальної та серцево-судинної хірургії у «Медмістечку» під керівництвом О.О. Шалімова Кривченя Д. Ю.
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 14 Основні закономірності дитячого травматизму (за даними травмпункту Тернопільської обласної дитячої лікарні) Процайло М. Д., Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Вітенко І. М. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):14-17; doi 10.15574/PS.2018.59.14
стр. 18 Застосування судинного жовтого лазера (577 нм) у лікуванні поверхневих гемангіом у дітей Погребняк І. О., Корніюк А. А. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):18-20; doi 10.15574/PS.2018.59.18
стр. 21 Епідеміологія дитячих опіків у м. Києві Коваленко О. М., Козинець Г. П., Сочієнкова Л. С., Коваленко А. О., Стаскевич С. В., Маркін Є. Л., Човган Д. М. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):21-24; DOI 10.15574/PS.2018.59.21
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. НЕОНАТАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 25 Хірургічне лікування неускладненого гастрошизису Слєпов О. К., Мигур М. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):25-31; DOI 10.15574/PS.2018.59.25
стр. 32 Омфалоцеле та гастрошизис: порівняння результатів лікування у ресурсо-обмеженному третинному центрі Samiul Hasan, Ashrarur Rahman Mitul, Ayub Ali, KMN Ferdous, Umama Huq PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):32-35; DOI 10.15574/PS.2018.59.32
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. КАРДІОХІРУРГІЯ стр. 36 КТ-діагностика аномального відходження однієї з гілок легеневої артерії від аорти (гемітрункус) Рокицька Н. В., Таммо Раад, Ялинська Т. А., Морковкіна Г. Є., Гальченко О. Г. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):36-40; DOI 10.15574/PS.2018.59.36
стр. 41 Вплив балонної дилатації легеневого стенозу на ріст гілок легеневої артерії у пацієнтів з тетрадою Фалло Максименко А. В., Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Мотречко О. О., Руденко Н. М. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):41-45; DOI 10.15574/PS.2018.59.41
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ стр. 46 Лапароскопія у лікуванні дітей зі спайковою кишковою непрохідністю Переяслов А. А., Дворакевич А. О., Никифорук О. М. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):46-50; DOI 10.15574/PS.2018.59.46
стр. 51 Залежність частоти стрес-індукованих виразок від кислотності шлункового вмісту у постопераційному періоді у дітей Іскра Ю. А., Біляєв А. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):51-54; DOI 10.15574/PS.2018.59.51
стр. 55 Ускладнення післяопераційних інтраабдомінальних інфільтратів у дітей Мельниченко М. Г., Антонюк В. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):55-58; DOI 10.15574/PS.2018.59.55
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОРТОПЕДІЯ стр. 59 Скринінговий моніторинг ранньої профілактики розвитку ортопедичних ускладнень у дітей після перенесеного гострого гематогенного остеомієліту Лебедевич О. Б., Кулик О. М., Карпів А. І. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):59-63; doi 10.15574/PS.2018.59.59
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. КОЛОПРОКТОЛОГІЯ стр. 64 Лапароскопія чи лапаротомія при формуванні колостоми у новонароджених з атрезією ануса і прямої кишки? Аксельров М. О., Сергієнко Т. В., Верхоланцев О. О. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):64-66; DOI 10.15574/PS.2018.59.64
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 67 Випадок комбінації лімфангіоми з екзостозом лопатки Маліщук В. Д., Овсійчук Т. П., Гаврилюк Ф. О., Ласкавий Б. О. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):67-68; DOI 10.15574/PS.2018.59.67
стр. 69 Безоари шлунка у дітей Пилипчук О. В., Чеканов Д. Ю., Недавній Г. В., Потоцький А. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):69-71; DOI 10.15574/PS.2018.59.69
стр. 72 Рідкісна аноректальна мальформація – вроджений товстокишковий мішок у новонароджених. Огляд літератури та власне спостереження Фофанов О. Д., Фофанов В. О., Банасевич В. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):72-76; DOI 10.15574/PS.2018.59.72
стр. 77 Випадок рідкісного типу подвоєння кишечника Риженко О. В. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):77-80; DOI 10.15574/PS.2018.59.77
стр. 81 Ентеростомія у комплексі хірургічного лікування новонароджених із захворюваннями та вадами розвитку кишечника Ксьонз І. В., Гриценко Є. М., Гриценко М. І. PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):81-84; DOI 10.15574/PS.2018.59.81
МАТЕРІАЛИ КОФЕРЕНЦІЇ стр. 81 Програма секції «Дитяча хірургія» в рамках ХХІV з’їзду хірургів України м. Київ, 26‑28 вересня 2018 року
РЕЦЕНЗІЯ стр. 99 РЕЦЕНЗІЯ
ВИНАХОДИ стр. 100 ВИНАХОДИ