ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ №2 2017

  • Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/PS
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 7 Засновник епохи хірургії новонароджених (до 95-річчя з дня народження Гірея Алієвича Баірова)
стр. 10 Спішіть робити людям добро
стр. 19 Модифікація методу Мартінеза–Ферро у лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей Заремба В. Р., Доценко М. О., Бондаренко Є. О. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):19-26; doi 10.15574/PS.2017.55.19
стр. 27 Випадок обструкції тонкої кишки рідкісної етіології у новонародженої дитини з гастрошизисом Слєпов О. К., Мигур М. Ю., Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Тарапурова О. М., Палкіна І. С. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):27-31; doi 10.15574/PS.2017.55.27
стр. 32 Сучасні підходи до лікування та реабілітації дітей із гастрошизисом Веселий С. В., Кліманський Р. П. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):32-37; doi 10.15574/PS.2017.55.32
стр. 38 Фемінізуюча генітопластика Gorduza D. B., Margain-Deslandes L., Mouriquand P., Mure P. Y. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):38-47; doi 10.1007/s12611-015-0330-z
стр. 48 Біполярний скальпель Косаківська І. А. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):48-50; doi 10.15574/PS.2017.55.48
стр. 51 Роль еластографії зсувної хвилі у диференційній діагностиці запальної патології периферичних лімфатичних вузлів у дітей Талько М. О., Синєпупова Н. А. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):51-56; doi 10.15574/PS.2017.55.51
стр. 57 Модифікація класичного методу черезшкірного ушивання внутрішнього пахвинного кільця (метод PIRS) Дворакевич А. О., Переяслов А. А., Ткачишин Ю. І. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):57-61; doi 10.15574/PS.2017.55.57
стр. 62 Особливості лікування інфікованих ран у дітей Пахольчук О. П. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):62-65; doi 10.15574/PS.2017.55.62
стр. 66 Збройно-вибухові поранення шиї у дітей у мирний час Конопліцький В. С., Сидорук М. М., Харченко О. А. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):66-69; doi 10.15574/PS.2017.55.66
стр. 70 Хірургічне лікування низької природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей Слєпов О. К., Мигур М. Ю., Сорока В. П. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):70-75; doi 10.15574/PS.2017.55.70
стр. 76 Удосконалення діагностики та хірургічного лікування некротичного ентероколіту у новонароджених Переяслов А. А., Борис О. Я. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):76-84; doi 10.15574/PS.2017.55.76
стр. 85 Формування рефракції у дітей, які мешкають на радіаційно забрудненій території Ностопирьова О. І. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):85-91; doi 10.15574/PS.2017.55.85
стр. 92 Лікування мембранозної атрезії шлунка, поєднаної з бульозним епідермолізом, у новонароджених. Огляд літератури та власні спостереження Фофанов О. Д., Фофанов В. О., Никифорук Р. І. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.1(54):92-96; doi 10.15574/PS.2017.55.92
стр. 97 Патофізіологічні механізми розвитку колоїдних рубців у дітей (огляд літератури) Боднар Б. М., Левицька С. А. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.1(54):97-101; doi 10.15574/PS.2017.55.97
стр. 102 Можливості оцінки стану пацієнта Мельниченко М. Г., Елій Л. Б. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):102-108; doi 10.15574/PS.2017.55.102
стр. 109 Внутрішньоутробний випадок ішемічної контрактури передпліччя у дитини Запорожан C. Й., Процайло М. Д., Процайло О. М. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):109-110; doi 10.15574/PS.2017.55.109
стр. 111 Сторонні тіла (магніти) стравоходу та шлунка у дитини Лапшин К. В., Наконечний А. Й., Кочеркевич О. Н. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):111-113; doi 10.15574/PS.2017.55.111
стр. 114 Клінічний випадок тривалого перебування стороннього тіла у дихальних шляхах дитини Глуткин А. В., Сергієнко В. К., Денисик А. В., Кажина В. А., Клочко А. И., Денисик А. В., Хмеленко А. В. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):114-116; doi 10.15574/PS.2017.55.114
стр. 117 Грижа Аміанда у дитини: клінічний випадок Крицький І. О., Гощинський П. В., Боднарчук В. Л. Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):117-118; doi 10.15574/PS.2017.55.117
стр. 119 Винаходи PS_02_2017