ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ №1_2 2015

  • Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/PS
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

ЮВІЛЕЇ стр. 5 До 60-річчя Василя Васильовича Погорілого
ПЕРЕДОВА СТАТТЯ стр. 6 Класифікація вроджених судинних мальформацій кінцівок: данина модним тенденціям чи насущна необхідність? Погляд судинного хірурга Л.М. Чернуха, О.В. Каширова
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 18 Профілактика та лікування абдомінальної хірургічної інфекції в дітей Данилов О. А., Рибальченко В. Ф., Доманський О. Б., Брагінська С. А., Рінзберг Б. С., Будзинський Л. П., Розщепій С. О., Мамонтов Д. С., Шалупі С. С.
стр. 25 Лапароскопия в диагностике нарушений формирования пола у детей с гипоспадией Барухович В. Я.
стр. 30 Щодо питання діагностики та лікування черевної форми крипторхізму в дітей Русак П. С., Волошин Ю. Л., Шевчук Д. В., Далека М. В.
стр. 35 Лапароскопія в діагностиці та лікуванні дітей з абдомінальною формою крипторхізму Доценко Ю. Р., Переяслов А. А.
стр. 39 Досвід екстравезикальної уретероцистонеоімплантації в дітей Маліщук В. Д., Овсійчук Т. П., Комаровський С. В., Гаврилюк Ф. О.
стр. 42 Мікробіологічна характеристика сечі в дітей із нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура Шевчук Д. В., Данилов О. А., Тиндикевич В. Л., Маханьова Л. Г.
стр. 47 Діагностика та лікування у випадку сторонніх тіл у дихальних шляхах дітей Риженко О. В., Янкова М. В.
стр. 52 Малоінвазивне хірургічне лікування ахалазії стравоходу в дітей Дубровін О. Г., Притула В. П., Годік О. С., Метленко О. В., Соручан В. П.
стр. 57 Функціональний стан сфінктерного апарату прямої кишки в дітей із вродженими вадами ободової кишки Боднар О. Б.
стр. 62 Лапароскопічна хірургія в дітей із хворобою Гіршпрунга Притула В. П., Сільченко М. І., Хуссейні С. Ф., Годік О. С., Курташ О. О., Кузик А. С.
стр. 67 Порушення місцевого імунітету в дітей, оперованих із приводу хронічного колостазу, зумовленого вродженими вадами ободової кишки Ватаманеску Л. І.
стр. 72 Застосування прокальцитонінового тесту в дітей із сепсисом Ячник І. М.
стр. 76 Антибактеріальна терапія при видаленні пухлин, що розпадаються Кобись В. Л.
стр. 83 Роль пероральних крапель «Кроха D3» у профілактиці дисплазії кульшових суглобів Данилов О. А., Рибальченко В. Ф., Талько М. О.
стр. 88 Синдром набряклої та збільшеної калитки у новонароджених і дітей раннього віку: питання діагностики та лікування Притула В. П., Поворознюк В. С., Максакова І. С., Рибальченко І. Г.
ОГЛЯДИ стр. 95 Ішемічна контрактура руки Фолькмана як наслідок нерозпізнаного закритого ушкодження плечової артерії та її гілок у дітей. Концепція патогенезу Частина ІІ* Дольницький О. В., Фідельський В. В., Бовкун В. М., Полулях О. К.
стр. 105 Застосування пребіотиків, пробіотиків та лактоферину для профілактики та лікування некротичного ентероколіту новонароджених (огляд літератури) Шеремета О. Е., Ткаченко С. К., Ференц Н. М., Чуйко В. О., Шахов К. В.Prebiotics,
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 112 Гемангіоми середостіння і легень у дітей Соловйов А. Є., Пахольчук О. П., Моргун В. В.
стр. 115 Тактика і стратегія лікування гігантської гемолімфангіоми голови та шиї в новонародженої дитини Слєпов О. К., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Курінний С. І.
стр. 122 Травми паренхіматозних органів черевної порожнини і заочеревинного простору в новонароджених Соловйов А. Є., Анікін І. О., Левченко М. А., Кокоркін О. Д., Пахольчук О. П.
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ стр. 126 Історія розвитку дитячої кардіохірургії в Україні Лазоришинець В. В.
З’ЇЗДИ, КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ стр. 129 Заболеваемость и смертность при сепсисе у человека Материалы 8 Международного форума по сепсису (ISF), проходившегого в Парижском Институте Пастера 3—5 декабря 2014 г. Г.С. Ханес, Ю.П. Андрощук
стр. 132 Інформація про конференцію «Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям» Русак П. С., Рибальченко В. Ф., Притула В. П.
ПОСТАТІ стр. 134 Микола Іванович Юрченко (1937—2008)
НЕКРОЛОГИ стр. 135 Пам’яті Костянтина Петровича Алексюка (1931—2015)
ДО УВАГИ АВТОРІВ стр. 137 ДО УВАГИ АВТОРІВ