ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ №1 2017

  • Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/PS
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 9 Перший досвід застосування малоінвазивних технологій у лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей Аксельров М. А., Сахаров С. П., Кернс А. В. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):9-18; doi 10.15574/PS.2017.54.9
стр. 14 Американська асоціація дитячих хірургів (ААДХ) Методичні рекомендації щодо лікування кільоподібної деформації грудної клітки 8 серпня 2012 р. – Затверджено керівною радою ААДХ
стр. 19 Підсумки 40-річних наукових досліджень харківської клініки дитячої хірургії щодо покращення лікування гострих гнійно-запальних захворювань у дітей Давиденко В. Б., Пащенко Ю. В., Давиденко Н. В. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):19-24; doi 10.15574/PS.2017.54.19
стр. 25 30-річний досвід роботи дитячого стаціонару одного дня Довгаль М. П., Биков О. К. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):25-28; doi 10.15574/PS.2017.54.25
стр. 29 Вплив культивованих мікробних асоціацій на перебіг і результат при термічній травмі (експериментальне дослідження) Сахаров С. П., Аксельров М. О. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):29-31; doi 10.15574/PS.2017.54.29
стр. 32 Хірургічне лікування інфільтратів черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля Скиба В. В., Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Зінчук О. Г., Бадах В. М., Бочаров В. П. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):32-38; doi 10.15574/PS.2017.54.32
стр. 39 Диференціальна діагностика гострого лімфаденіту щелепно-лицевої ділянки у дітей за допомогою еластографії зсувної хвилі Синєпупова Н. А., Талько М. О., Синєпупов Д. М. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):39-44; doi 10.15574/PS.2017.54.39
стр. 45 Біполярні електропристрої для коагуляції тканин в оториноларингології Косаківська І. А. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):45-48; doi 10.15574/PS.2017.54.45
стр. 49 Особливості лікування гемангіом складної локалізації у дітей раннього віку Спахі О. В., Пахольчук О. П., Кокоркін О. Д., Марієв Г. С. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):49-51; doi 10.15574/PS.2017.54.49
стр. 52 Класифікаційний алгоритм лікування гемангіом зовнішньої локалізації у дітей Фомін О. О., Конопліцький Д. В., Калінчук О. О. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):52-57; doi 10.15574/PS.2017.54.52
стр. 58 Ортопедична корекція пронаційних деформацій стоп у дітей з церебральним паралічем Данилов О. А., Джихад Абдалбарі, Горелік В. В. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):58-64; doi 10.15574/PS.2017.54.58
стр. 65 Лікувальна тактика при набутих долонно-підошовних мозолях у дітей Боднар Б. М., Боднар Г. Б. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):65-68; doi 10.15574/PS.2017.54.65
стр. 69 Міоневротизація сечового міхура: принципово новий метод хірургічного лікування рефрактерної нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей О.А. Данилов, Д.А. Сеймівський , Д.В. Шевчук PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):69-75; doi 10.15574/PS.2017.54.69
стр. 76 Переваги методу одноетапної орхіпексії порівняно з іншими лапароскопічними втручаннями при лікуванні абдомінальної форми крипторхізму у дітей Волошин Ю. Л. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):76-83; doi 10.15574/PS.2017.54.76
стр. 84 Гострий гангренозно-перфоративний холецистит у дитини двох років: клінічний випадок Глагович М. В., Фофанов О. Д., Никифорук Р. І., Завійська Л. А., Борис О. Я., Мельник Т. М., Курташ О. О. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):84-86; doi 10.15574/PS.2017.54.84
стр. 87 Клінічні особливості перебігу високої хронічної кишкової непрохідності у дітей із деякими вадами розвитку панкреатодуоденальної зони (огляд літератури та власні спостереження) Конопліцький В. С., Погорілий В. В., Якименко О. Г., Гончарук В. Б., Гормаш П. П., Калінчук О. О., Димчина Ю. А., Конопліцький Д. В. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):87-96; doi 10.15574/PS.2017.54.87
стр. 97 Малоінвазивне лікування дітей з тонко кишковою непрохідністю (огляд літератури) Переяслов А. А., Никифорук О. М. PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):97-103; doi 10.15574/PS.2017.54.97