ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ №3-4 2016

  • Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/PS
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 7 Пам’яті професора Ф.О. Клепікова – організатора першого дитячого урологічного відділення в Україні (до 100-річчя з дня народження) Россихін В. В., Бухмін А. В.
стр. 10 Науково-практична конференція «ІІІ Прикарпатський хірургічний форум» Фофанов О. Д., Притула В. П., Русак П. С.
стр. 13 Інтегроване ведення хірургічних хворих дитячого віку на первинному рівні надання медичної допомоги Андрійцев О. М. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):13-15; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.13
стр. 16 Новий вектор у видаленні грижі у дітей Столяр А. В., Аксельров М. А., Сахаров С. П. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):16-19; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.16
стр. 20 Аналіз летальності у дітей з термічної травмою Сахаров С. П., Аксельров М. А. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):20-24; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.20
стр. 25 Метод електрозварювання живих м’яких тканин у дитячій хірургії Заремба В. Р. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):25-33; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.25
стр. 34 Ускладнення хірургічного лікування пахвинних гриж у дітей із використанням відкритих і малоінвазивних методів Переяслов А. А., Дворакевич А. О. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):34-37; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.34
стр. 38 Можливості компресійної терапії при консервативному лікуванні поширених складних гемангіом у дітей Коваленко О. М., Смирний С. В., Герман В. М., Мороз В. І., Недавній Г. В., Чеканов Д. Ю., Тернавський М. С. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):38-41; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.38
стр. 42 Критерії діагностики та особливості лікувальної тактики при інвагінації кишечника у дітей Стахов В. В. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):42-50; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.42
стр. 51 Хірургічне лікування спайкової непрохідності кишечника у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля Скиба В. В., Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Демиденко Ю. Г., Бадах В. М., Бочаров В. П. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):51-57; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.51
стр. 58 Етіопатогенетичні механізми виникнення та розвитку хронічних колостазів у дітей Момотов А. А. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):58-61; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.58
стр. 62 Вплив внутрішньочеревного тиску на перебіг хронічних колостазів у дітей Конопліцький В. С., Лукіянець О. О. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):62-67; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.62
стр. 68 Стомальні ускладнення у дітей Горбатюк О. М. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):68-73; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.68
стр. 74 Запори повільного транзиту при доліхосигмі у дітей – можливості хірургічного лікування Боднар О. Б., Слободян О. М., Ватаманеску Л. І., Хащук В. С., Боднар Г. Б., Бочаров А. В. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):74-80; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.74
стр. 81 Оварикоцеле у дитячій хірургічній практиці: сучасний стан проблеми Шевчук Д. В., Білоченко А. М., Шевчук Л. В. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):81-89; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.81
стр. 90 Особливості спінальної анестезії у дітей Ткаченко С. В., Чадаєв Ю. М. PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):90-95; DOI 10.15574/PS.2016.52-53.90
стр. 96 Сучасні аспекти підготовки лікарів в інтернатурі за спеціальністю «Дитяча хірургія» в умовах реформування охорони здоров’я Толстанов О. К., Данилов О. А., Рибальченко В. Ф.