Журнали

Сучасна педіатрія

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 2003 року спільно з МОЗ, НАМН України, НМАПО ім. П.Шупика, Українським інститутом стратегічних досліджень. Журнал публікує результати наукових досліджень щодо методів діагностики та лікування  дитячих хвороб з метою підвищення якості надання допомоги дітям в Україні. 

В соответствии с постановлением Президиума ВАК Украины журнал имеет право публиковать результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней, что подтверждено приказом МОН №1222 от 7.10.2016р.

Журнал реферируется и индексируется DOAJ; Index Copernicus International; Sience Index (eLIBRARY.RU) Crossref; Ulrich`s Periodicals Directory та ін.

 

Перинатологія і педіатрія

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 1999 року спільно з НАМН України та Інститутом педіатрії , акушерства та гінекології. Це єдине в Україні видання, що публікує результати сучасних досліджень і наукові досягнення, що стосуються розвитку дитини від зачаття до підліткового віку включно.

Відповідно до  постанови Президії ВАК України журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, що підтверджено наказом МОН №1222 від 7.10.2016р.

Журнал реферується та індексується DOAJ;Index Copernicus International;  Sience  Index (eLIBRARY.RU); Crossref;  Ulrich`s Periodicals Directory.

Здоров'я жінки

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 1999 року спільно з НАМН України  та Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології. Видання публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження та матеріали науково-практичних конференцій та конгресів. 

Відповідно до  постанови Президії ВАК України журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, що підтверджено наказом МОН №1222 від 7.10.2016р.

Журнал реферується та індексується DOAJ; Index Copernicus International; Sience  Index (eLIBRARY.RU); Crossref; Ulrich`s Periodicals Directory.

Реабілітація та паліативна медицина

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 2015 року спільно з ВГО «Українська ліга  сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та НАПО ім.П.Шупика. Видання інформує  про сучасні технології для полегшення життя пацієнтів та надає професійну і правову підтримку фахівцям, які працюють у сфері реабілітації та паліативної допомоги.

Відповідно до  наказу МОН України №1222 від 7.10.2016р. журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.

Журнал реферується для включення в реферативну базу «Україніка наукова». Статтям журналу присвоєно цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).

Хірургія дитячого віку

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 2003 року спільно з НМАПО ім. П.Шупика, БФ «ХІТОД» та Всеукраїнською асоціацією дитячих хірургів. Журнал висвітлює  нові підходи до діагностики і лікування захворювань, залучає провідних європейських фахівців для отримання інформації про передові технології та сучасне медичне обладнання

Відповідно до  постанови Президії ВАК України журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, що підтверджено наказом МОН № 374 від 13.03.2017г.

Журнал реферується та індексується Science index (eLIBRARY.RU), Google Scholar, CrossRef, Джерело. Статтям журналу присвоєно цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).

Найближчі семінари