Журнали

Сучасна педіатрія

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 2003 року НМАПО імені П.Л. Шупика, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». Журнал публікує результати наукових досліджень щодо методів діагностики та лікування  дитячих хвороб з метою підвищення якості надання допомоги дітям в Україні. 

Згідно з наказом МОН України №1222 від 7.10.2016 р. журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів.

Журнал реферується та індексується: DOAJ; Index Copernicus International; РІНЦ (eLIBRARY.RU); Sience Index; Crossref; Ulrich`s Periodicals Directory та ін.

Перинатологія і педіатрія

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 1999 року ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академика О.М. Лук’янової НАМН України». Це єдине в Україні видання, яке публікує результати сучасних досліджень і наукові досягнення щодо розвитку дитини від зачаття до підліткового віку включно.

Згідно Наказу МОН України №1222 від 7.10.2016 р. журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів.

Журнал реферується та індексується DOAJ; Index Copernicus International; Sience Index (eLIBRARY.RU) Crossref; Ulrich`s Periodicals Directory та ін.

Здоров'я жінки

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 1999 року НМАПО імені П.Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України». Видання публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження і матеріали науково-практичних конференцій і конгресів.

Згідно Наказу МОН України №241 від 9.09.2016 р. журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів.

Журнал реферируется и индексируется  Index Copernicus International; Sience Index (eLIBRARY.RU) Crossref; Ulrich`s Periodicals Directory та ін.

Реабілітація та паліативна медицина

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 2015 року спільно з ВГО «Українська ліга  сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та НАПО ім.П.Шупика. Видання інформує  про сучасні технології для полегшення життя пацієнтів та надає професійну і правову підтримку фахівцям, які працюють у сфері реабілітації та паліативної допомоги.

Відповідно до  наказу МОН України №1222 від 7.10.2016р. журнал має право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.

Журнал реферується для включення в реферативну базу «Україніка наукова». Статтям журналу присвоєно цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).

Хірургія дитячого віку

Усі випуски журналу >>

Журнал видається з 2003 року разом з НМАПО імені П.Л. Шупика, Всеукраїнською асоціацією дитячих хірургів та ТОВ «Група компаній «Мед Експерт». На сторінках видання публікуються результати оригінальних досліджень, унікальні та складні клінічні випадки, освітлюються нові підходи до діагностики та лікування різних хірургічних захворювань. Залучення провідних фахівців із Республіки Білорусь, країн Балтії, Польщі, Великобританії, Молдови, Франції, Італії, Туреччини, Ізраїлю, Китаю та інших країн сприяє обміну досвідом між фахівцями у різних галузях дитячої хірургії.

Згідно до наказу МОН України № 374 від 13.03.2017 р журнал має право публіковати результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів.

Журнал реферується та індексується: Index Copernicus International; RICC (eLIBRARY.RU), Science index; Google Scholar, CrossRef. Статтям журналу присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).

Найближчі семінари