• Психосоматична характеристика реалізації механізмів психологічного захисту у жінок фертильного віку

Психосоматична характеристика реалізації механізмів психологічного захисту у жінок фертильного віку

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):114–117; doi 10.15574/HW.2018.129.114


Подольський Вл. В. , Подольський В. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної Академії медичних наук України», м. Київ

У статті представлена характеристика основних механізмів психологічного захисту та можливості імплементації діагностики реалізації цих механізмів у практику акушера-гінеколога.
Ураховуючи наявність дистресу у багатьох українських жінок та відсутність регулярного контакту з лікарем, все більш актуальною є проблема стосунків лікаря та пацієнтки. На час свого візиту до лікаря, а найчастіше – ще до такого візиту, у пацієнтки, що стикається з виникненням акушерсько-гінекологічних захворювань або із загостренням хронічних станів, запускаються механізми психологічного захисту, які направлені на зниження рівня загального стресу та раціональне використання внутрішніх резервів організму. Перший контракт пацієнтки з лікарем значною мірою ускладнений реалізацією захисних механізмів психіки, це подовжує час, який лікар має витратити на спілкування з пацієнткою і моральні та інтелектуальні зусилля, направлені на збір анамнезу, встановлення діагнозу та призначення лікування.
Ключові слова: жінки фертильного віку, механізми психологічного захисту, психосоматика.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Подольський Вл.В., Подольський В.В. Сучасні підходи до профілактики та лікування змін репродуктивного здоров’я у жінок з соматоформними захворюванннями та порушенням вегетативного гомеостазу // Здоровье женщины. – 2016. – № 10 (116). – С. 98–101.

2. Подольський Вл.В. Психоемоційний стан жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу що перенесли артифіційний аборт // Репродуктивна ендокринологія. – Березень 2016. – № 1 (27). – С. 84–87.

3. Подольский Вл.В. Психосоматическая характеристика состояния здоровья женщин фертильного возраста с бесплодием, сопровождающимся нарушениями вегетативного гомеостаза // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа, – 2016. – Т. 6, № 2. – С. 178–185.

4. Журбин В.И. (1990). Понятие психологической защиты в концепциях З. Фрейда и К. Роджерса. Вопросы психологии, 4, 14–22.

5. Фрейд Анна. Психология Я и защитные механизмы – Das Ich und die Abwehrmechanismen. – Москва: Педагогика-Пресс, 1993. – 68 с. – ISBN 3-596-42001-6.

6. Мак-Вильямс Нэнси. Защитные механизмы // Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе = Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. – Москва: Класс, 1998. – 480 с. – ISBN 5-86375-098-7.

7. Одинцова М.А. Механизмы психологической защиты подростков с установкой «жертва» // Вестник практической психологии образования. – 2008. – № 3. – С. 67–70.

8. Одинцова М.А., Поваренков Ю.П. Психологическое сопровождение подростков с установкой жертвы (на примере подростков Чернобыльской зоны). – Минск: Изд-во «Веды», 2009. – 340 с.

9. James C. Coleman, C. Robert, James Neal Butcher. Abnormal Psychology in Modern Life. – 8-е издание. – Нью-Йорк: HarperCollins Publishers, 1988. – ISBN нет, ASIN: B0025UVCZ0.

10. Фрейд Зигмунд. The neuro-psychoses of defence // The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud – Die Abwehr-Neuropsychosen (1894). – Лондон: Hogarth press and the Institute of Psychoanalysis, 1962. – Т. III.

11. Кочюнас Римантас. Основы психологического консультирования. – Москва: Академический проект, 1999. – 240 с. – (Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии). – ISBN 5-8291-0002-9.

12. Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. – Москва: Речь, 2006. – 342 с. – ISBN 5-9268-0457-4.

13. Котенева А.В. Психологическая защита личности. – М.: МГГУ, 2013. – 562 с. – ISBN 978-5-91615-037-7.