• Психосоціальні аспекти пологів
ua До змісту

Психосоціальні аспекти пологів

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):15–18; doi 10.15574/HW.2018.132.15

 Жук С. І., Щуревська О. Д.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

В усьому світі зростає рівень міграції населення. Вагітні є найбільш вразливою категорією мігрантів, у яких психосоціальні проблеми спричинюють проблеми репродуктивного здоров’я.

Мета дослідження: вивчення впливу психосоціальних факторів на перебіг пологів у жінок-мігранток.

Матеріали та методи. Визначали психологічний статус, вивчали перебіг пологів у 734 жінок-переселенок (основна група). Контрольна група – 5000 пологів у роділь, що проживають у м. Києві.

Результати. Відповідно до результатів даного дослідження, у 23,5% жінок-переселенок були патологічні пологи, у 76,5% – фізіологічні пологи проти 20,2% і 79,8% у контрольній групі відповідно.

Основну питому вагу патологічних пологів в обох групах становило розродження шляхом кесарева розтину, частота якого практично не відрізняється між групами, проте структура показань має суттєві відмінності, що можуть бути пов’язані з психосоціальними факторами.

Заключення. Отримані результати свідчать про наявність впливу психосоціальних факторів на структуру патологічних пологів і ускладнень вагінальних пологів. Для жінок–вимушених переселенок характерні швидкі інфіковані пологи з високим рівнем акушерського травматизму.

Ключові слова: вагітність, пологи, стрес, кесарів розтин, ускладнення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. World Health Organization. Health of migrants: the way forward – report of a global consultation / WorldHealthOrganization // WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.who.int/migrants/publications/mh-way-forward_consultation-report.pdf

2. Development of the Migrant Friendly Maternity Care Questionnaire (MFMCQ) for migrants toWestern societies: an international Delphi consensus process [Електронний ресурс] / [A.J. Gagnon, R. DeBruyn, B. Essen та ін.] // BMC PregnancyandChildbirth. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-200.

3. What is the Evidence on the Reduction of Inequalitiesin Accessibility and Quality of Maternal Health Care Delivery for Migrants? A Review of the Existing Evidence in the WHO European Region / [I. Keygnaert, O. Ivanova, A. Guieu та ін.]. – Copenhagen: WHO Regional Office forEurope, 2016. – 52 р. – (HealthEvidenceNetworkSynthesisReport).

4. Barriers to reproductive health care for migrant women in Geneva: a qualitative study [Електронний ресурс] / Schmidt N.C., Fargnoli V., Epiney M., Irion O. // ReprodHealth. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.1186/s12978-018-0478-7.

5. International migration and adverse birth outcomes: role of ethnicy, region of origin and destination / [M.L. Urguia, R.H. Glaisier, B. Blondel та ін.]. // J. Epidemiol CommunityHealth. – 2010. – № 64. – Р. 243–251. https://doi.org/10.1136/jech.2008.083535; PMid:19692737 PMCid:PMC2922721

6. Perinatal OutcomesinTwo Dissimilar Immigrant Populations in the United States: A Dual Epidemiologic Paradox / J. Goud, A. Madan, Q. Cheng, G. Chavez. // Pediatrics. – 2003. – № 6. – С. 676–682.

7. Howarth A.A review of psychosocial predictors of outcome in labour and childbirth / A. Howarth, N. Swain, G. Treharne. // New Zeal and College of Midwives Journal. – 2010. – № 42. – Р. 17–20.

8. Брехман Г.И. Тазовое предлежание как генетико-психологический феномен / Г.И. Брехман // Журнал акушерства и женских болезней. – 2015. – № 4. – С. 26–31.

9. Adams S. Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery [Електронний ресурс] / S. Adams, M. Eberhard-Gran, A. Eskild // BJOG. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2012.03433.x.

10. Жуков Д.А. Биология поведения: гуморальные механизмы / Д.А. Жуков. – Санкт-Петербург: Речь, 2007. – 443 с.

11. Назаренко Л. Г. Теория внутриутробного программирования как формула здоровья потомства / Л.Г. Назаренко // Жіночий лікар. – 2012. – № 5. – С. 26–29.

12. Gennaro S. Psychological and Physiological Stress: Impact on Preterm Birth / S. Gennaro, M. Hennesy. // Journal of Obstetric, Gynecologic&NeonatalNursing. – 2003. – №32. – Р. 668–675. https://doi.org/10.1177/0884217503257484

13. Crosson J. Psychoneuroimmunology, Stress, andPregnancy / Crosson. // International Journal of Childbirth Education. – 2012. – №2. – Р. 76–79.

14. Dixon L. The emotional and hormonal pathways ofl abour and birth: integrating mind, body and behaviour / L. Dixon, J. Skinner, M. Foureur. // Journal– New Zealand College ofMidwive. – 2013. – №48. – Р. 15–23. https://doi.org/10.12784/nzcomjnl48.2013.3.15-23

15. Sitras V. Obstetric and psychological characteristics of women choosing epidural analgesia during labour: A cohor tstudy [Електронний ресурс] / V. Sitras, J. S. Benth, M. Eberhard-Gran // PLosOne. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0186564.