• Психологічні компоненти порушення розвитку дитини у зв’язку із мовленєвою депривацією
ua До змісту

Психологічні компоненти порушення розвитку дитини у зв’язку із мовленєвою депривацією

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.6(62):48–51;doi 10.15574/SP.2014.62.48

Психологічні компоненти порушення розвитку дитини у зв'язку із мовленєвою депривацією

Зінченко С. М., Чурсіна Л. В., Івахненко М. Л. 
Київська міська психоневрологічна лікарня №2, Україна

Резюме. Негативні психологічні компоненти, які впливають на дитину із недостатньо розвинутим мовленням, утворюють деприваційні умови для її розвитку. У свою чергу, дефект мовлення стає вторинною умовою депривації, що сприяє появі деприваційних станів хворобливого типу.

Ключові слова: психологічні компоненти, дефект мовлення, розвиток, деприваційні умови, хворобливі стани.

Література: 
1. Венар Ч, Кериг П. 2007. Психопатология развития детского и подросткового возраста. СПб, Прайс-Еврознак: 670.

2. Детская психоневрология. Под ред. ЛА Булаховой. К, Здоровье. 2001: 496.

3. Зінченко СМ. 2000. Медична психологія. Навч посібн. К, КІСКЗ: 341.

4. Зінченко СМ, Мартинюк ВЮ. 2010. Сучасні концепції психології і патології розвитку та їх використання у реабілітаційному процесі. Сучасна педіатрія. 2: 198—200.

5. Ньюкомб Н. 2003. Развитие личности ребёнка. 8-е изд. СПб, Питер: 640.

6. Психология развития. Под ред. ТД Марцинковской. М, Академия. 2001: 352.

7. Сорокин ВМ. 2003. Специальная психология. СПб, Речь: 187—194.