• Протикашльові препарати в управлінні кашлем у дітей. 
До змісту

Протикашльові препарати в управлінні кашлем у дітей. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.1(57):79-86; doi 10.15574/SP.2014.57.79 

Протикашльові препарати в управлінні кашлем у дітей

Глядєлова Н. П. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 

Резюме. Частий у практиці лікаря-педіатра симптом кашлю вимагає ретельного аналізу численних його характеристик і особливостей для уточнення етіології та вироблення правильної лікувальної тактики. У статті наведено диференціальну діагностику кашлю, основні підходи до управління кашлем. 

Ключові слова: діти, кашель, діагностика, протикашльові препарати, глауцин, бронхолітин. 

Література:

1. Бабушкина АВ. 2010. Бронхолитин® — безопасность и эффективность, проверенные временем. Укр мед часоп. 1(75): 53—53. www.umj.com.ua/wp-content/uploads/archive/75/pdf/1580_rus.pdf.

2. Бабушкина АВ. 2010. Вопросы диагностики и терапии непродуктивного кашля. Укр мед часоп. 5(79): 104—108. http://www.umj.com.ua/wp-content/uploads/2010/10/2651.pdf.

3. Березняков ИГ. 2007. Кашель: от диагноза к лечению. Нов медицины и фармации. 5(209).

4. Березняков ИГ. 2008. Острый бронхит: нужны ли антибиотики? Здоров'я України. 12: 38—39.

5. Вайнбергер С, Браунвальд Е. 2002. Кашель и кровохарканье. Внутренние болезни. Кн 1. Под ред Фаучи Э, Браунвальд Е, Иссельбахер К и др. Пер с англ. М, Практика: 6.

6. Волков АВ. 2009. Кашель. Противокашлевые препараты. РМЖ. 5: 368—370. http://www.rmj.ru/articles_6447.htm.

7. Андрейчин МА, Малий ВП, Ковальчук ЛЯ та ін. 2011. Гострі респіраторні вірусні інфекції. Навч посібн. За ред МА Андрейчина, ВП Малого. Тернопіль, ТДМУ; Укрмедкнига: 303.

8. Грип та його профілактика. Навч посібн. За ред ІВ Дзюблик, ВП Широбокова. К. 2005: 194.

9. Котлуков ВК, Казюкова ТВ, Антипова НВ, Дудина ТА. 2011. Дифференцированный подход к терапии кашля у детей. Педиатрия. 2: 99—107.

10. Доскин ВА, Макарова ЗС. 2011. Дифференциальная диагностика детских болезней. Справ. М, МИА: 599.

11. Катилов АВ, Мазулов АВ, Дмитриев ДВ. 2008. Клиническая диагностика хронического кашля у детей. Клін імунол. Алергол. Інфектол. 5/2. http://kiai.com.ua/article/234. html.

12. Сахарчук ІІ, Ільницький РІ, Бондаренко ЮМ та ін. 2003. Клінічна пульмонологія. За ред ІІ Сахарчука. К, Кн плюс: 364.

13. Марушко ЮВ, Пісоцька СА, Гищак ТВ, Марушко ТВ. 2010. Клінічне обстеження та семіотика уражень органів і систем у дітей. Навчальний посібник. Національний медичний університет ім. ОО. Богомольця. 2-ге вид, перероб і доп. К, Медінформ: 205.

14. Компендиум 2013 — лекарственные препараты. 2013. http://compendium.com.ua/info/2296.

15. Кузьменко ЛГ. 2005. Сухой непродуктивный кашель у детей. Лечащий врач. 8: 8—18.

16. Марушко ЮВ, Марушко ТВ. 2011. Фармакотерапія захворювань органів дихання у дітей. Наук-інформ посібн. Приватна друкарня ФО-П Петришин Г.М.: 469.

17. Gibson PG, Chang AB, Glasgow NJ et al. 2012. Основные положения австралийских рекомендаций CICADA по диагностике и лечению кашля у детей и взрослых. Клин иммунол. Алергол. Инфектол. 10: 28—34.

18. Охотнікова ОМ. 2010. Синдром кашлю у дітей: диференційна діагностика. Мистецтво лікування. 7(73): 38—42.

19. Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія». Наказ МОЗ України № 18 від 13.01.2005 р. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050113_18.html.

20. Майданник ВГ, Бурлай ВГ, Гнатейко ОЗ та ін. 2012. Пропедевтична педіатрія. Підр для студентів вищ мед навч закл IV рівня акредитації. За ред ВГ Майданника. Вінниця, Нова книга: 879.

21. Фещенко ЮІ, Ільницький ІГ, Мельник ВМ та ін. 2011. Пульмонологія та фтизіатрія. У 2 т. Нац підр для лікарів-інтернів вищ навч мед закл IV рівня акредитації. За ред ЮІ Фещенка, ВП Мельника, ІГ Ільницького. Львів нац мед ун-т ім. Л. Галицького. К-Л, Атлас: 1362.

22. Радциг ЕЮ, Лобеева НА, Ермилова ЕВ. 2008. Хронический кашель у детей. РМЖ. 2: 1—5.

23. Синопальников АИ, Клячкина ИЛ. 2004. Дифференциальный диагноз: кашель. Consilium Medicum. 6(10): 4—17.

24. Котлуков ВК, Казюков ТВ, Кузьменко ЛГ и др. 2012. Современные возможности терапии кашля у детей. Мед совет. 7: 104—109.

25. Туберкульоз в Україні (аналітично-статистичний довідник за 2000— 2011 рр.). Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань, Центр медичної статистики, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом. голов ред. ОК Толстанов. К. 2012: 97.

26. Фармакотерапия детских болезней. Рук-во для врачей. Под ред АД Царегородцева. М, МИА. 2010: 873.

27. Чучалин АГ, Абросимов ВН. 2000. Кашель. Рязань: 5—9.

28. Шварц ЛС. 1959. БМЭ. 12: 539—544.

29. Alberta Clinical Practice Guideline Working Group. 2008. Guideline for the management of acute bronchitis. httр://www.albertadoctors.org.

30. Hallander HO, Gnarpe J, Gnarpe H et al. 1999. Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae and persistent cough in children. Scand J Infect Dis. 31: 281—6.

31. Braman SS. 2006. Chronic cough due to acute bronchitis: ACCP evidencebased clinical practice guidelines. Chest. 129;Suppl 1: 95—103.

32. Clough JB, Williams JD, Holgate ST. 1991. Effect of atopy on the natural history of symptoms, peak expiratory flow, and bronchial responsiveness in 7- and 8-year old children with cough and wheeze. Am Rev Respir Dis. 43: 755—760.

33. Versteegh FG, Weverling GJ, Peeters MF et al. 2005. Community-acquired pathogens associated with prolonged cough in children: a prospective cohort study. Clin Microbiol Infect. 10: 801—7. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-0691.2005.01234.x; PMid:16153253

34. Irwin RS, Boulet LP, Cloutier MM et al. 1998. Consensus Panel Report of the American College of Chest Physicians. Managing cough as a defense mechanism and as a symptom. Chest. 114: 133—81. http://dx.doi.org/10.1378/chest.114.2_Supplement.133S

35. Cornford CS, Morgan M, Ridsdale L. 1993. Why do mothers consult when their children cough? Fam Pract. 10: 193—196. http://dx.doi.org/10.1093/fampra/10.2.193; PMid:8359610

36. De Jongste JC, Shields MD. 2003. Cough 2: Chronic cough in children. Thorax. 58(11): 998—1003. http://dx.doi.org/10.1136/thorax.58.11.998; PMid:14586058 PMCid:PMC1746521

37. Irwin RS et al. 2006. Diagnosis and management of cough: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 129: 1—292. http://dx.doi.org/10.1378/chest.129.1.1http://dx.doi.org/10.1378/chest.129.1_suppl.80Shttp://dx.doi.org/10.1378/chest.129.1_suppl.54Shttp://dx.doi.org/10.1378/chest.129.1_suppl.24Shttp://dx.doi.org/10.1378/chest.129.1_suppl.232Shttp://dx.doi.org/10.1378/chest.129.1_suppl.1Shttp://dx.doi.org/10.1378/chest.129.1_suppl.25Shttp://dx.doi.org/10.1378/chest.129.1_suppl.174S; PMid:16428707

38. Brightling CE, Ward R, Goh KL et al. 1999. Eosinophilic bronchitis is an important cause of chronic cough. Am J Respir Crit Care Med. 160: 406—410. http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm.160.2.9810100; PMid:10430705

39. McGarvey LP, Heaney LG, Lawson JT et al. 1998. Evaluation and outcome of patients with chronic non-productive cough using a comprehensive diagnostic protocol. Thorax. 53: 738-743. http://dx.doi.org/10.1136/thx.53.9.738; PMid:10319055 PMCid:PMC1745317

40. Hay AD, Heron J, Ness A. 2005. The prevalence of symptoms and consultations in preschool children in the Avon Longitudinal study of Parents and Children (ALSPAC): a prospective cohort study. Fam Pract. 22: 367—741. http://dx.doi.org/10.1093/fampra/cmi035; PMid:15897210

41. Birring SS, Brightling CE, Symon FA et al. 2003. Idiopathic chronic cough: association with organ specific autoimmune disease and bronchoalveolar lymphocytosis. Thorax. 58: 1066-1070. http://dx.doi.org/10.1136/thorax.58.12.1066; PMid:14645977 PMCid:PMC1746533

42. Irwin RS, Corrao WM, Pratter MR. 1981. Chronic persistent cough in the adult: the spectrum and frequency of causes and successful outcome of specific therapy. Am Rev Respir Dis. 123: 413—417. PMid:7224353

43. Kai J. 1996. What worries parents when their preschool children are acutely ill, and why: a qualitative study. BMJ. 313: 983—986. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.313.7063.983; PMid:8892420 PMCid:PMC2352339

44. Knutson D, Braun C. 2002. Diagnosis and management of acute bronchitis. Am Fam Phys. 65(10): 2039—2044.

45. Morice AH, Kastelik JA. 2003. Cough. 1: Chronic cough in adults. Thorax. 58: 901—907. http://dx.doi.org/10.1136/thorax.58.10.901; PMid:14514949 PMCid:PMC1746472

46. Munyard P, Bush A. 1996. How much coughing is normal. Arch Dis Child. 74: 531—560. http://dx.doi.org/10.1136/adc.74.6.531; PMid:8758131 PMCid:PMC1511564

47. Ninan T, MacDonald L, Russel G. 1995. Persistent nocturnal cough in childhood: a population based study. Arch Dis Child. 73: 403—407. http://dx.doi.org/10.1136/adc.73.5.403; PMid:8554355 PMCid:PMC1511360

48. Shields MD, Bush A, Everard ML et al. 2008. Recommendations for the assessment and management of cough in children. Thorax. 63: 1—15. http://thorax.bmj.com/content/63/Suppl_3/iii1.full.

49. Burr ML, Anderson HR, Austin JB et al. 1999. Respiratory symptoms and home environment in children: a national survey. Thorax. 54: 27—32. http://dx.doi.org/10.1136/thx.54.1.27; PMid:10343627 PMCid:PMC1745333

50. Schaad UB, Rossi E. 1982. Infantile Chlamydia pneumonia: a review based on 115 cases. Eur J Pediatr. 138: 105—9. http://dx.doi.org/10.1007/BF00441134; PMid:6807674

51. Shann F. 1996. How often do children cough? Lancet. 348: 699—700. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)65602-4

52. Harnden A, Grant C, Harrison T et al. 2006. Whooping cough in school age children with persistent cough: prospective cohort study in primary care. BMJ. 333: 174—7. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.38870.655405.AE; PMid:16829538 PMCid:PMC1513463