• Прогнозування виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок з ендометріозом у період менопаузи
ua До змісту

Прогнозування виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок з ендометріозом у період менопаузи

HEALTH OF WOMAN. 2018.4(130):78–82; doi 10.15574/HW.2018.130.78

Захаренко Н. Ф., Татарчук Т. Ф., Коваленко Н. В. , Ретунська І. М.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Київська міська лікарня № 9

З кожним роком збільшується чисельність жінок, що вступають у період клімактерію, який нерідко ускладнюється розвитком клімактеричного синдрому (КС). Частота даної патології, за даними різних авторів, варіює від 40 до 75%. Проблема КС є надзвичайно актуальною для пацієнток з ендометріозом, кількість яких становить близько 50% від популяції жінок у перименопаузі. Клімактеричні розлади призводять до тимчасової, а іноді й до стійкої втрати працездатності, погіршуючи якість життя жінок у віці їхньої вираженої соціальної та професійної активності. Враховуючи наведене вище, особливої актуальності набуває своєчасне формування груп високого ризику розвитку КС та створення прогностичних моделей, що дозволить вчасно визначити ймовірність виникнення тяжких форм КС у кожної окремої жінки, призначити диференційовану профілактику та адекватну терапію для забезпечення зменшення кількості постменопаузальних ускладнень.

Мета дослідження: визначення групи високого ризику виникнення КС тяжкого ступеня у жінок з ендометріозом.

Матеріали та методи. За спеціально розробленою анкетою було обстежено 128 жінок віком від 39 до 55 років, з них 72 пацієнтки з ендометріозом та КС тяжкого ступеня та 56 жінок лише з проявами ендометріозу.

З метою перевірки надійності розробленої математичної моделі прогнозування тяжкого перебігу КС у жінок з ендометріозом було обстежено ще 94 жінки, з яких у 52 діагностовано КС на тлі ендометріозу та у 42 – лише ендометріоз. Як модель використано метод покрокового дискримінантного аналізу. Для підтвердження чутливості розробленої прогностичної математичної моделі розраховували відносний ризик (ВР) розвитку КС тяжкого ступеня у жінок з ендометріозом у період перименопаузи. Визначено величини двох дискримінантних функцій (f1 i f2), перша з яких виявляла ймовірність настання КС тяжкого ступеня у жінок з ендометріозом, а друга – заперечувала подібну можливість. Отримані цифрові дані статистично опрацьовано з використанням сучасних методів варіаційної статистики за допомогою програми Excel Microsoft Office 2010 із застосуванням для абсолютних чисел критерію Стьюдента, для відносних – методу кутового перетворення Фішера. Різницю між величинами, що порівнювали, вважали вірогідною при р<0,05, що відповідало вірогідності 95%.

Результати. У результаті оброблення даних визначено 9 головних факторів, що найбільш впливали на ризик розвитку тяжких форм КС у жінок з ендометріозом: стресові ситуації в анамнезі, наявність шкідливих чинників виробництва, вживання алкоголю, паління, тип акцентуації особистості, екологічність умов проживання, наявність тривожності, екстрагенітальні захворювання та хірургічне лікування ендометріозу в анамнезі. Під час аналізу частоти КС з тяжким ступенем перебігу у даної групи пацієнток була підтверджена чутливість математичної моделі – 90,38%: із 52 пацієнток з КС тяжкого ступеня на тлі ендометріозу у 47 виникнення його можна було очікувати з високим або середнім ступенем імовірності (ВР 6,5; ДІ: 2,32–9,98). Це підтверджує високу прогностичну точність даної математичної моделі. Збіг реальних результатів з теоретично очікуваними у групі високого ризику зафіксовано у 93,11%, середнього – у 76,92%, а в групі жінок з низькою імовірністю виникнення даної патології (розвиток КС тяжкого ступеня не було прогнозовано) – у 87,18% випадків.

Заключення. Ураховуючи отримані дані, можна стверджувати, що розроблений алгоритм і математична модель прогнозування є високочутливими, і їхнє використання допоможе завчасно виділити групи жінок з високим ризиком розвитку КС тяжкого ступеня на тлі ендометріозу, що надасть можливість у подальшому заздалегідь провести профілактичні заходи з метою запобігання розвитку даної патології.

Ключові слова: клімактеричний синдром, ендометріоз, прогнозування ступеня ризику, дискримінантний аналіз.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Запорожан В.М., Татарчук Т.Ф., Камінський В.В.. Національний консенсус щодо ведення пацієнток із ендометріозом // Репродуктивна ендокринологія; 2015№4 (24) / вересень ISSn 2309-4117.

2. Войтенко В.П., Писарук А.В., Кошель Н.М., Ахаладзе М.Г. Україна в європейському контексті: смертність від головних причин // Медико-демографічний атлас України. – К. :Фенікс, 2012. – Вип. 14. – 62 с.

3. Гланц С. Медико-биологическая статистика. – М.: Практика, 1999. – 459 с.

4. Захаренко Н.Ф., Маноляк И.П., Коваленко Н.В., Ковбасий В.П. Особенности проявления климактерического синдрома у женщин с эндометриозом и возможные пути его коррекции //Науковий журнал МОЗ України. – 2014. – № 2. – С. 71–78.

5. Захаренко Н.Ф., Коваленко Н.В., Татарчук Т.Ф. Особливості лікування клімактеричного синдрому в жінок із ендометріозом // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. – № 3 (29). – С. 60–64.

6. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. – К.: МОРИОН, 2000. – 320 с.

7. Минцер О.П., Угаров Б.Н., Власов В.А. Методы обработки медицинской информации. – К.: Вища школа, 1991. – 271 с.

8. Alida J., Pokoradi, MSc., Lisa Iversen, Philip C., et al. Factors associated with age of onset and type of menopause in a cohort of UK women, Hannaford, MD, Centre of Academic Primary Care, University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland, United Kingdom; 2011 Volume 205, Issue 1, Pages 34.e1–34.e13

9. Dietmar Haas, Peter Wurm, Wolfgang Schimetta, Kathrin Schabetsberger, et al. Endometriosis Patients in the Postmenopausal Period: Pre- and Postmenopausal Factors Influencing Postmenopausal Health. Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International; 2014, Article ID 746705, 7 pages.

10. Gemmell L.C., Webster K.E., Kirtley S., Vincent K., et al. The management of menopause in women with a history of endometriosis: a systematic review. Hum Reprod Update; 2017; 23(4):481-500 (ISSN: 1460-2369)

11. Haas D., Chvatal R., Reichert B., Renner S., et al. Endometriosis: a premenopausal disease? Age pattern in 42,079 patients with endometriosis. Arch Gynecol Obstet; 2012; 286(3):667-70 (ISSN: 1432-0711)

12. Cornfield J. A Method for Estimating Comparative Rates from Clinical Data. Applications to Cancer of the Lung, Breast, and Cervix // Journal of the National Cancer Institute, 1951. – N.11. – P. 1269–1275. PMid:14861651

13. Ottolina J., Bartiromo L., Viganò P., Makieva S. et al. Does endometriosis influence the age of menopause? Minerva Ginecol; 2018 Apr;70 (2):171–177. PMid:28891281

14. Stepaniak U., Szafraniec K., Kubinova R., Malyutina S. et al. Age at natural menopause in three Central and Eastern European urban populations: The HAPIEE study, 2013 May; 75(1): 87–93.

15. Yasui T., Hayashi K., Mizunuma H., Kubota T., et al. Association of endometriosis-related infertility with age at menopause. Maturitas; 2011; 69(3):279–83 (ISSN: 1873-4111).