• Прогнозування та профілактика завмерлої вагітності у пізні терміни у жінок з вірусними інфекціями

Прогнозування та профілактика завмерлої вагітності у пізні терміни у жінок з вірусними інфекціями

 

HEALTH OF WOMAN.2016.7(113):94–96; doi 10.15574/HW.2016.113.94 
 

Прогнозування та профілактика завмерлої вагітності у пізні терміни у жінок з вірусними інфекціями


Садигов Ю. М.

Ужгородський національний університет МОН України


Мета дослідження: зниження частоти перинатальної патології у жінок – носіїв вірусної інфекції (HSV-2 та CMV) на підставі вивчення клініко-ехографічних, імунологічних, мікробіологічних та вірусологічних особливостей, а також розроблення та впровадження комплексу лікувально-профілактичних та прогностичних заходів.


Матеріали та методи. На І етапі була розроблена методика прогнозування завмирання вагітності на підставі комплексного клініко-лабораторного обстеження 729 жінок – носіїв HSV та CMV. На ІІ етапі було обстежено 100 жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі, які є носіями HSV та CMV та у яких впроваджували різні методики лікувально-профілактичних заходів.


Результати. Дані проведених досліджень свідчать, що запропонований нами комплексний підхід до вирішення завдань поставленої мети, починаючи з передгравідарного етапу і протягом всього гестаційного періоду, дозволяє істотно поліпшити акушерські та перинатальні наслідки розродження у жінок – носіїв CMV та HSV із завмерлою вагітністю в анамнезі. Ураховуючи недостатню ефективність загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів, нами запропоновано новий алгоритм передгравідарної підготовки та ведення вагітності у жінок, хронічних носіїв CMV та HSV.


Заключення. Отримані клінічні, функціональні, лабораторні, мікробіологічні і вірусологічні результати підтверджують високу ефективність цієї методики, що дає нам право рекомендувати її для широкого використання у практичній охороні здоров’я.


Ключові слова: завмерла вагітність, вірусна інфекція, профілактика, прогнозування.


Література:

1. Исаков В.А. Герпесвирусные инфекции человека // В.А. Исаков, Е.И. Архипова, Д.В. Исаков / СПб.: СпецЛит, 2013. – C. 51–198.

2. Brugha R. Genital herpes infection: a review / R. Brugha //Int.J.Epidem. – 2013. – № 26 (14). – P. 698–709.

3. Луценко М.Т. Морфометрические исследования фетоплацентарного барьера ворсинок плаценты при герпесной и цитомегаловирусной инфекции / М.Т. Луценко, И.А. Андриевская // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2010. – № 3. – С. 137–140.

4. Biron C.A. Natural killer cells in antiviral defense: function and regulation by innate cytokines / C.A. Biron, K.B. Nguyen, G.C. Pien // Annu Rev Immunol. – 2014. – Vol. 17. – P. 189–220. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.immunol.17.1.189; PMid:10358757

5. Carville A. Comparative pathobiology of macaque lymphocryptoviruses / A. Carville, K.G. Mansfield // Comp Med. – 2015. – Vol. 58 (1). – P. 57–67.

6. Kapranos N.C. Detection of herpes simplex virus in first trimester pregnancy loss using molecular techniques / N.C. Kapranos, D.C. Kontronias // In Vivo. – 2016. – Vol. 23 (5). – P. 839–842.

7. Hirsch M.S. Herpes Simplex Virus / M.S. Hirsch // Principles and Practice of Infections Diseases. Hivington, – 2015. – P. 317.