• Прогнозування та профілактика перинатальної патології при аномаліях пологової діяльності 
До змісту

Прогнозування та профілактика перинатальної патології при аномаліях пологової діяльності 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):168–170 
 

Прогнозування та профілактика перинатальної патології при аномаліях пологової діяльності 
 

Ткачик С. Я.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

Мета дослідження: зниження частоти перинатальної патології при різних аномаліях пологової діяльності на основі удосконалення і впровадження алгоритму діагностичних, лікувально-профілактичних і прогностичних заходів.


Матеріали та методи. Було обстежено 400 першороділей, у тому числі 100 роділей із фізіологічною пологовою діяльністю (1-а група); 100 жінок із патологічним прелімінарним періодом (2-а група); 100 жінок із слабкістю пологової діяльності (3-я група) і 100 жінок із дискоординованою пологовою діяльністю (4-а група). Жінок 2–4-ї груп розподілено на відповідні підгрупи залежно від варіанта використовуваних лікувально-профілактичних заходів.


Результати. Результати проведеного дослідження свідчать, що різні варіанти аномалій пологової діяльності (патологічний прелімінарний період, слабкість та дискоординація пологової діяльності) є взаємопов’язаними процесами, призводять до високої частоти перинатальних втрат (інтранатальна асфіксія плода) та постнатальної захворюваності (постгіпоксична енцефалопатія, різні нейропатії).


Заключення. Результати проведених досліджень свідчать про важливість наукової проблеми – перинатальної патології при різних варіантах аномалій пологової діяльності. Використання удосконаленого алгоритму прогностичних та лікувально-профілактичних заходів дозволяє покращити перинатальні наслідки розродження жінок групи високого ризику, що є підставою для його широкого використання в практичній охороні здоров’я.


Ключові слова: аномалії пологової діяльності, профілактика, прогнозування.


Література

1. Абрамченко ВВ, Абрамян РА. 2010. Индукция родов и их регуляция простагландинами. Руководство для врачей. СПб, Элби:288.

2. Грищенко ВИ, Щербина НА. 2008. Совершенствование диагностики и терапии перинатальной патологии. Акушерство и гинекология 6:17–22.

3. Жилка НЯ, Дудіна ОО, Гук АП. 2012. Репродуктивне здоров’я населення України: проблеми та перспективи. Фармацевтична Україна. К. 2:27–33.

4. Маркін ЛБ, Мартин ТЮ. 2011. Комплексна оцінка стану плода при затримці його розвитку. Педіатрія, акушерство та гінекологія 5:83–84.

5. Милованов АП. 2011. Патология системы мать–плацента–плод. М, Медицина:30.

6. Радзинский ВЕ, Князев СА, Костин ИН. 2009. Акушерский риск. Максимум информации – минимум опасности для матери и младенца. М, Эсмо:288.

7. Bailey J, Sparey C, Phillips RJ. 2014. Expression of the cyclic AMP-dependent transcription factors, CREB, CREM and ATF2, in the human myometrium during pregnancy and labour. Hum. Reprod. 6;7:648–660. http://dx.doi.org/10.1093/molehr/6.7.648