• Прогнозування, профілактика та лікування порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи

Прогнозування, профілактика та лікування порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи

HEALTH OF WOMAN. 2017.10(126):115–118

Татарчук Т. Ф., Бутіна Л. І.
Донецький національний медичний університет

Мета дослідження: оцінювання ефективності прогнозування, профілактики та лікування порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи (ГППРС).
Матеріали та методи. Для виявлення чинників, пов’язаних з тяжкістю перебігу клімактеричного синдрому (КС), і оцінювання їхнього впливу на розвиток тяжкого ступеня перебігу порушень у менопаузі був використаний метод побудови і аналізу багатофакторних математичних моделей. Під час побудови моделі використовували результати дослідження 19 показників у 124 пацієнток віком від 45 до 79 років з наявністю порушень у менопаузі у формі КС та ознак міоми матки та гіперплазії ендометрія за даними ультразвукового дослідження матки і придатків чи на підставі патогістологічного дослідження зскрібка з порожнини матки.
Замісну гормональну профілактику (ЗГП) нейровегетативних та психоемоційних порушень у менопаузі (НВППМ) проводили у 60 жінок віком від 40 до 53 років, а лікування НВППМ проводили у 67 жінок віком від 48 до 60 років після ЗГП – 1 Л-П група (n=36) та з природною менопаузою – 1-Л група (n=31) з наявністю ознак ГППРС за даними УЗД матки та результатами гістологічного дослідження зскрібка з порожнини матки. Для оцінки ефективності профілактики та лікування НВППМ досліджували рівень гормонів: фолікулостимулювального (ФСГ), лютеїнізуючого (ЛГ), естродіолу (Е), прогестерону (ПГ), тестостерону (ТС), пролактину (ПРЛ), кортизолу (КР), інсуліну, рівні імуноглобулінів А, М, G (IgА, IgM, IgG), інтерлейкінів-1, -2, (ІЛ-1, ІЛ-2), фактор некрозу пухлини (ФНП) до та після профілактики та лікування. У контрольну групу для профілактики включили 50 жінок, а для лікування – 35 жінок тієї самої вікової категорії без наявності НВППМ та ГППРС.
Результати. Після лікування інтенсивність симптомів НВППМ вірогідно знижується, і МІК у жінок після застосування лікувально-профілактичного комплексу (n=36) становить 9,2±1,2, тобто у 2,5 разу менше, ніж до лікування, а у жінок з природною менопаузою (n=31) МІК – 11,6±1,4, що у 2,1 разу менше, ніж до лікування. Послідовне застосування ЗГП та лікування за розробленим нами методом дозволяє знизити інтенсивність НВППМ у жінок з ГППРС (n=36), за даними МІК, у 1,26 разу порівняно з жінками у групі з природною менопаузою (n=31) після лікування за запропонованим нами методом без проведення попередньої ЗГП.
Заключення. Застосування запропонованого методу послідовного прогнозування, профілактики та лікування дозволяє уникнути розвитку або зменшити інтенсивність симптомів нейровегетативних та психоемоційних порушень у менопаузі за рахунок зниження рівня продукції гонадотропінів, відновити показники гуморальної ланки імунної системи і попередити виснаження факторів протипухлинного захисту.
Ключові слова: математична модель, порушення у менопаузі, прогнозування, профілактика, лікування, гіперпроліферативні процеси репродуктивної системи, адаптаційна система, гормональний гомеостаз, імунна система.

Література

1. Butina L.I. 2013 Prevention of disorders in menopause in women with hyperproliferative processes of reproductive system. Medical-social problems of family.4. 50–54.

2. Butina L.I. 2013 Mathematical model of prognostication of desorders in the menopause in women with hyperproliferative processes of reproductive system..-Ukrainian journal of telemedicine and medical telematics.11. 2. 162–166.

3. Butina L.I. 2017 Treatment of disorders in the menopause in women with hyperproliferative processes of reproductive system..-Reproductive endocrinology. 5(37). 70–74. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2017.37.70-74

4. Butina L.I. 2017 Dynamics of index of immune system after prevention of disorders in the menopause in women with hyperproliferative processes of reproductive system.- Health of women. 9(125). 100–104.

5. Vykhlyaeva E.M. 1997 The postmenopausal syndrome and strategy of the substitutive hormone therapy. Obstetricse and gynecology. 5. 51–56.

6 Vykhlyaeva E.M. 2008. Postmenopausal therapy.M.: MED press-Inform. – 448.

7. Petry A., Sэbyn K. 2003 Visual statistics in medicine. Translation from English V.P. Leonova.M.: HEOTAR-MED.144.

8. Simrok V.V., Simrok D.V., Chominskaya Z.B. 2008 Boom of cytokines in cases of non-maligmant processes of uterus News of medicine and pharmacy. 253. 114–117.

9. Tatarchuk T.F. 2007 Substitutive hormone therapy. Questions and answers. International endocrinological journal. 4 (10).59-65.

10. Shcherbyna Y.N. 2009.Charcter of immune disorders in premenopause of women. Collection of scientific articles of Association of Obstetricse and gynecology of Ukraine. Kiev: «Intermed». 722–726.