• Прогнозування ефективності реабілітаційних програм для дітей, народжених передчасно з дуже низькою та екстремально низькою масою тіла
ua До змісту Повний текст статті

Прогнозування ефективності реабілітаційних програм для дітей, народжених передчасно з дуже низькою та екстремально низькою масою тіла

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.8(88):40-44; doi 10.15574/SP.2017.88.40

Боярська Л. М., Веліканова Т. В., Подліанова О. І., Сергєєва Л. Н.
Запорізький державний медичний університет, Україна

Проблема прогнозування віддалених результатів розвитку та стану здоров'я дітей, народжених з дуже низькою (ДНМТ) та екстремально низькою (ЕНМТ) масою тіла залишається актуальною.
Мета: визначити прогностичні фактори порушення здоров’я передчасно народжених дітей, скласти модель прогнозування неврологічного стану та оцінки необхідності подовження реабілітації.
Матеріали і методи. Під катамнестичним спостереженням перші три роки життя знаходились 70 дітей (з ЕНМТ 26, з ДНМТ 44). Неврологічний статус досліджували за допомогою шкали NACS.
Результати. Сформовані дві групи порівняння: 1 група (32 дитини) отримувала реабілітацію на базі ОЦРСР, 2 група (38 дітей) — у ЦПМСД. Значущим фактором щодо прогнозу результату реабілітації виділено кількість балів за шкалою C. Amiel-Tison (1982). Отримано модель парної лінійної регресії, яка описує залежність прогнозування неврологічного стану у три роки від кількості балів за шкалою у віці 3,6 місяця. Отримано модель множинної лінійної регресії, яка описує залежність прогнозування неврологічного стану у три роки від кількості балів за шкалою у віці 3,6 та 10,5 місяця.
Висновки. Для дітей, народжених із ДНМТ та ЕНМТ, кількість балів за шкалою C. Amiel-Tison у віці 3,6 та 10,5 місяця визначена як значущий фактор прогнозу неврологічного стану у віці трьох років. Запропоновані дві моделі прогнозування їх неврологічного стану, які дозволяють оцінити вже на першому році життя необхідність подальшого подовження реабілітаційних заходів, своєчасно корегувати їх склад.
Ключові слова: діти, дуже низька маса тіла при народженні, екстремально низька маса тіла при народженні, прогноз, неврологічний стан.

Література

1. Аналіз перинатальної патології дітей, які народились з дуже малою масою тіла, і стану здоров'я їх матерів / Є.Є. Шунько, О.О. Бєлова, О.Т. Лакша [та ін.] // Здоровье женщины. — 2016. — № 1 (107). — С. 176—179.

2. Яблонь О.С. Надзвичайно мала маса тіла при народженні — катамнез якості життя / О.С. Яблонь, Д.Ю. Власенко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2014. — Т. IV, № 2(12). — С. 62—68.

3. A new neurologic and adaptive capacity scoring system for evaluating obstetric medications in full-term newborns / C. Amiel-Tison, G. Barrier, S.M. Shnider [et al.] // Anesthesiology. — 1982. — Vol.56(5). — P.340—50. https://doi.org/10.1097/00000542-198205000-00003; PMid:7072997

4. Neubauer. Achim-P. Outcome of extremely low birth weight survivors at school age: the influence of perinatal parameters on neurodevelopment / Achim-P. Neubauer, W. Voss, E. Kattner // Eur J. Pediat. — 2007. https://doi.org/10.1007/s00431-007-0435-x; PMid:17333273

5. Outcome of extremely low birth weight infants who received delivery room cardiopulmonary resuscitation / M.H. Wyckoff, W.A. Salhab, R.J. Heyne [et al.] // J. Pediatr. — 2012. — Vol. 160(2). — P.239—244. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2011.07.041; PMid:21930284 PMCid:PMC3258355