• Прогнозування ризику формування гіпофізарно-тиреоїдної дизадаптації у новонароджених в регіоні помірного йодного дефіциту.
До змісту

Прогнозування ризику формування гіпофізарно-тиреоїдної дизадаптації у новонароджених в регіоні помірного йодного дефіциту.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.4(60):50-54;doi 10.15574/SP.2014.60.50

Прогнозування ризику формування гіпофізарно-тиреоїдної дизадаптації у новонароджених в регіоні помірного йодного дефіциту.

Бєлих Н. А. 
ДЗ «Луганський державний медичний університет», Україна

Мета: визначити прогностично значущі фактори ризику формування гіпофізарно-тиреоїдної дизадаптації у новонароджених у регіоні помірного йодного дефіциту.

Пацієнти і методи. У межах 30-кластерного регіонального епідеміологічного дослідження поширеності анте- та постнатального дефіциту йоду та заліза у дітей було проведене анкетування 1052 вагітних з визначенням об'єму щитовидної залози, йодурії. Проведено аналіз результатів неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз 948 дітей, народжених обстеженими матерями. У 252 вагітних оцінювали функцію гіпофізарно-тиреоїдної системи за рівнем ТТГ, fT4, fT3. Для оцінки й відбору прогностичних ознак було застосовано метод послідовного аналізу А. Вальда та індекс Кульбака.

Результати. Встановлено, що найбільш вагомими прогностичними чинниками формування гіпертиреотропінемії у новонароджених є субклінічний гіпотиреоз у матері під час вагітності (ТТГ>4,0 мОд/мл), відносна гестаційна гіпотироксинемія, відсутність йодної профілактики під час вагітності. Протекторними прогностичними чинниками є оптимальне співвідношення fT3/fT4 у вагітної, застосування адекватної йодної профілактики, оптимальний вміст ТТГ та йодурії у матері під час вагітності.

Висновки. Застосування індивідуальної йодної профілактики під час вагітності запобігає формуванню гіпофізарно-тиреоїдної дизадаптації у новонародженого.

Ключові слова: йодний дефіцит; неонатальна гіпертиреотропінемія; гипофізарно-тиреоїдна система; новонароджений.

Література: 
1. Балаболкин МИ, Клебанова ЕМ, Креминская ВМ. 2007. Фундаментальная и клиническая тироидология. М, Медицина: 816.

2. Паньків ВІ. 2008. Йодний дефіцит і вагітність: стан проблеми та шляхи її вирішення. Здоров'я України. 5(14): 27—34.

3. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». Наказ МОЗ України № 254 від 27.04.2006 р. МОЗ України. К. 2006: 88. Нормативний документ МОЗ України.

4. Реброва ОЮ. 2006. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М, МедиаСфера: 312.

5. Романенко ТГ. 2012. Йододефицит во время беременности: пути решения. Здоровя України. 3: 38—39.

6. Трошина ЕА. 2010. Профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода в группах высокого риска их развития. Педиатрич фармакол. 7;3: 46—50.

7. Фадеев ВВ. 2005. Заболеваний щитовидной железы в условиях легкого йодного дефицита: эпидемиология, диагностика, лечение. М, ИД Видар-М: 240.

8. Флетчер Р, Флетчер С, Вагнер Э. 1998. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. Пер. с англ. М, Медиасфера: 352.

9. Халафьян АА. 2007. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. Учебн. М, Бином: 512 с.

10. Assessment of the Iodine Deficiency Disorders and monitoring their elemination: a guide for programmer managers. 3rd ed. Geneva, WHO/Euro/NUT/. 2007: 1—98.

11. Delange F. 2004. Iodine requirements during pregnancy, lactation and the neonatal period and indicators of optimal iodine nutrition. Public Health Nutrition. 10(12A): 1571—1580.

12. Delange F. 2004. Optimal Iodine Nutrition during Pregnancy, Lactation and the Neonatal Period. Int J Endocrinol Metab. 2: 1—12.

13. Fiengold SB, Brawn RS. 2010. Neonatal Thyroid Function. NeoReviews. 11;11: 640—645. http://dx.doi.org/10.1542/neo.11-11-e640

14. Glinoer D. 2004. The regulation of thyroid function during normal pregnancy: importance of the iodine nutrition status. Best Practice Res. Clin Endocrinol Metab. 18: 133—152. http://dx.doi.org/10.1016/j.beem.2004.03.001; PMid:15157832

15. Baloch Z, Carayon P, Conte-Devolx B et al. 2003. Laboratory medicine practice guidelines. Laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. GuideAlines Committee, National Academy of Clinical Biochemistry. Thyroid. 13;1: 3—126. http://dx.doi.org/10.1089/105072503321086962; PMid:12625976

16. Progress in nutrition. 6th report on the world nutrition situation. WHO. Geneva. 2004: 134.

17. Zimmermann MB. 2009. Iodine Deficiency. Endocrine Reviews. 30(4): 376—408. http://dx.doi.org/10.1210/er.2009-0011; PMid:19460960