• Прогностичні фактори ефективності преіндукційної підготовки шийки матки до пологів міфепристоном
До змісту

Прогностичні фактори ефективності преіндукційної підготовки шийки матки до пологів міфепристоном

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):40–42

Кравченко О. В.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Мета дослідження: вивчення клінічних та ультразвукових критеріїв, які є прогностично важливими у визначенні ефективності преіндукції та індукції пологів міфепристоном.
Матеріали та методи. Було обстежено 192 пацієнтки у терміні вагітності 40–42 тиж, у яких з метою підготовки шийки матки до пологів застосовували міфепристон (Миропристон).
Ефективність преіндукційної підготовки міфепристоном оцінювали за наступними критеріями: дозрівання шийки матки, необхідність у додаткових методах індукції, самостійний початок регулярної пологової діяльності, розвиток аномалій пологової діяльності, частота пологів через природні пологові шляхи та шляхом кесарева розтину, неонатальні наслідки.
Результати. Установлено, що перед вживанням міфепристону шийка матки була оцінена як «незріла» у 59,9% вагітних, у 40,1% пацієнток вона була «недостатньо зрілою». Самостійна пологова діяльність після преіндукції міфепристоном розвинулась у 83,3% жінок; 2,6% вагітних були прооперовані у плановому порядку у зв’язку з відсутністю ефекту від преіндукційної підготовки. У 16,7% пацієнток пологи закінчились шляхом ургентного кесарева розтину. Основними прогностичними факторами ефективності преіндукційної підготовки є довжина шийки матки, вік вагітної, співвідношення дози міфепристону і маси тіла жінки.
Заключення. Застосування міфепристону є високоефективним методом підготовки організму вагітної до пологів. Призначення міфепристону сприяє спонтанному розвитку пологової діяльності у 83,3% вагітних. Найбільш високий відсоток успіху в преіндукційній підготовці відзначений при довжині шийки матки 25 мм і менше. Вік вагітної понад 30 років є прогностичним фактором більш низької ефективності міфепристону при підготовці шийки матки до пологів, ніж вік до 30 років. Співвідношення дози міфепристону і маси тіла пацієнтки має суттєве прогностичне значення як щодо ефективності дозрівання шийки матки, так і особливостей перебігу пологового акту. Застосування міфепристону не призводить до негативного впливу на стан плода та інволютивні процеси у міометрії у післяпологовий період.
Ключові слова: фактори ефективності, преіндукційна підготовка, міфепристон.

Литература:
1. Баев О.Б. и др. (2011). Прогностические факторы эффективности мифепристона в подготовке к родам. Акушерство и гинекология. 8: 91–94.

2. Баев О.Р., Румянцева В.П. (2011). Мифепристон в преиндукции и индукции родов. Фарматека. 13: 75–79.

3. Гаспарян Н.Д., Караева Е.Н. (2008). Мифепристон в подготовке и индукции родов. Акуш. и гин. 3: 50–53.

4. Гаспарян Н.Д. (2001). Подготовка к родам мифегином и его влияние на состояние детей грудного возраста, лактационную и менструальную функцию женщин после родов. Российский вестник акушера-гинеколога. 4: 34–37.

5. Краснопольский В.И., Радзинский В.Е., Гаспарян Н.Д. (2010). Медицинская технология «Подготовка шейки матки к программированным родам». М.

6. Петрухин В.А., Коваленко Т.С., Ахвледиани К.Н. и др. (2013). Опыт применения мифепристона с целью медикаментозной подготовки шейки матки к родам. Медицинский совет. 8: 44–47.

7. Le Ray C, Carayol M, Breat G, Goffinet F. 2007. Elective induction of labor: failure to follow guidelines and risk of cesarean delivery. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 86;6:657–665. https://doi.org/10.1080/00016340701245427; PMid:17520395

8. Mandruzzato G, Alfirevic Z, Chervenak F et al. 2010. Guidelines for the management of postterm pregnancy. J. Perinat. Med. 38;2:111–119. https://doi.org/10.1515/jpm.2010.057

9. Talaulikar VS, Arulkumaran S. 2011. Failed induction of labor: strategies to improve the success rates. Obstet. Gynecol. Surv. 66;11:717–728.