• Прогностичне значення фекального кальпротектину у недоношенних з гестаційним терміном при народженні меньше 32 тижнів
ua До змісту Повний текст статті

Прогностичне значення фекального кальпротектину у недоношенних з гестаційним терміном при народженні меньше 32 тижнів

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2019.1(97):26-29; doi 10.15574/SP.2019.97.26

Хасанова С. С., Камілова А. Т.
Республіканський перинатальний центр МОЗ Республіки Узбекистан, м. Ташкент
Республіканський спеціалізований науковопрактичний медичний центр педіатрії МОЗ Республіки Узбекистан, м. Ташкент

У всьому світі категорія дітей з дуже низькою та екстремально низькою масою тіла при народженні визначає високу смертність, захворюваність та формування іинвалідизуючої патології серед дитячого населення. У зв`язку з переходом Республіки Узбекистан на реєстрацію дітей з вагою при народженні 500 г і терміном вагітності 22 тижні це набуває особливого значення.

Мета — визначити прогностичне значення фекального кальпротектину (ФК) у недоношених дітей з гестаційним терміном при народженні менше 32 тижнів.

Матеріали і методи. Було проведено проспективне дослідження 108 недоношених дітей, народжених у терміні від 22 до 32 тижнів гестації, і 27 доношених новонароджених, які склали контрольну групу. Недоношені діти були розподілені на дві групи. Середній гестаційний вік у першій групі склав 25,9±0,4 тижні (22,4–28), у другій групі — 29,9±0,1 тижні. Крім загальноприйнятого обстеження, на 3–4_й день життя проводили аналіз калу на кальпротектин методом імуноферментного аналізу із застосуванням тест-систем фірми PhiCal®.

Результати. Виявлено, що рівень ФК і С-реактивного білка (СРБ) у першій групі був достовірно вищим, ніж у другій, та досягав 137,20±12,9 мкг/г проти 95,85±6,73 мкг/г. У першій групі відмічена позитивна кореляційна залежність між рівнем ФК та рівнем лейкоцитів сироватки при народженні (r=0,71), рівнем СРБ (r=0,63), тривалістю неінвазивної респіраторної підтримки (r=0,61). Крім того, позитивний зв`язок виявлений із затримкою початку стабільної прибавки маси тіла (r=0,51).

Висновки. Визначення ФК є об'єктивним і неінвазивним тестом, що може застосовуватися у якості скринінгу, а також предиктора невиразкового ентероколіту у дітей, народжених у терміні до 28 тижнів. Раціональна стратегія діагностики на початкових етапах захворювання сприятиме своєчасній профілактиці і лікуванню ускладнень.

Ключові слова: фекальний кальпротектин, недоношені діти

ЛІТЕРАТУРА

1. Алтынбаева ГБ, Божбанбаева НС, Овсянников ДЮ. (2018). Опыт применения экспресс-тестов в диагностике некротического энтероколита у недоношенных детей. Педиатрия. 97(5): 170—175.

2. Архипова МЮ, Захарова СЮ. (2016). Оценка состояния здоровья глубоконедоношенных детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 1: 32—36.

3. Кессаева ИК, Калоева ЗД, Барычева ЛЮ, Голубева МВ. (2015). Информативность фекального кальпротектина в диагностике острых кишечных инфекций у детей. Фундаментальные исследования. 1-1: 87—91.

4. Татьянина ОФ, Потапов АС, Намазова ЛС и др. (2008). Фекальный кальпротектин — маркер кишечного воспаления при заболеваниях кишечника у детей. Педиатрическая фармакология. 5; 3: 13—19.

5. Caplan MS, Fanaroff A. (2017). Necrotizing: A historical perspective. Seminars in perinatology. WB Saunders. 41; 1: 2—6.

6. Carroccio A, Jacono G, Cottone M. (2003). Diagnostic Accuracy of Fecal calprotectin assay in distinguishing organic causes of chronic diarrhea from irritable bowel syndrome: a prospective study in adults and children. Clinical Chemistry. 49: 861—867. https://doi.org/10.1373/49.6.861; PMid:12765980

7. Chen CC. et al. (2011). Usefulness of fecal lactoferrin in predicting and monitoring the clinical severity of infectious diarrhea. J. Gastroenterol. 17; 37: 4218—4224.

8. Grover M, Herfarth H. (2009). The functional-organic dischotomy: posrtinfectious irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease-irritable bowel syndrome. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 7; 1: 48—53. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2008.08.032; PMid:18848909

9. Nakatani YY, Mikami M. (2003). Calprotectin (S100A8/S100A9), an inflammatory protein complex from neutrophils with a broad apoptosis-inducing activity. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 26; 6: 753—760. https://doi.org/10.1248/bpb.26.753; PMid:12808281

10. Striz I, Trebichavsky I. (2004). Calprotectin — pleiotropic molecule in acute and chronic inflammation. Physiological Research. 53; 3: 245—253. PMid:15209531

11. Stroncek DF, Shankar RA, Skubitz KM. (2005). The subcellular distribution of myeloid-related protein 8 (MRP8) and MRP14 in human neutrophils. Journal of Translational Medicine. 3: 36. https://doi.org/10.1186/1479-5876-3-36; https://doi.org/10.1186/1479-5876-3-24

12. Sykora J et al. (2010). Evaluation of faecal calprotectin as a valuable non-invasive marker in distinguishing gut pathogens in young children with acute gastroenteritis. Acta Paediatr. 99; 9: 1389—1395. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2010.01843.x; PMid:20412103

13. Weh J et al. (2013). Discriminatory potential of C-reactive protein, cytokines, and fecal markers in infectious gastroenteritis in adults. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 77; 1: 79—84. https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2013.05.005; PMid:23773676

Стаття надійшла до редакції 01.11.2018 р., прийнята до друку 29.01.2019 р.