• Профілактика залізодефіцитної анемії в дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту заліза
До змісту

Профілактика залізодефіцитної анемії в дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту заліза

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):108–110

 

Профілактика залізодефіцитної анемії в дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту заліза

 

Сульженко М. Ю., Головченко Н. М. 
ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ, Україна

 

Резюме. Дівчатка-підлітки особливо наражаються на залізодефіцитну анемію (ЗДА). Поширеність доклінічних стадій залізодефіциту (ДЗ) у цій категорії набагато вищий. Відомо, що усунення ЗДА можливе не тільки за допомоги дієти. Крім того, дієтична корекція потенційного ДЗ не завжди ефективна, особливо серед дівчаток-підлітків, у яких сильне від'ємне сальдо заліза в організмі через менструальну крововтрату.

 

Мета. Вивчити ефективність профілактики ЗДА. Пацієнти та методи. Впродовж року проводився динамічний огляд 143 дівчаток-підлітків у віці 12–17 років з доклінічною стадією ДЗ. Першій групі (n=45), залежно від стадії ДЗ, у комплексі з залізовмістною дієтою був призначений препарат заліза по 1 мг/кг на добу в перші 10 днів кожного менструального циклу, впродовж 6–12 циклів. Другій групі (n=48) була призначена тільки корекція раціону харчування, у третій групі (n=50) проводились тільки превентивні заходи. Ферокінетика та гемопоез проводились після 12 місяців після останнього візиту.

 

Результати. Показники гемограми, індекси еритроцитів, транспорт запасу заліза у тканинах у першій групі після 12 місяців у середньому майже не відрізнялись від показників здорових дівчаток, так само як і не було виявлено ніяких побічних ефектів при вживанні препарату у малих дозах і коротких строках використання. Тим не менше, у групі II продовжували значно знижуватися показники крові, транспорт тканинних запасів заліза відмічалося знесилення і навіть розвиток ЗДА у 35,4±6,9% випадків. Одна тільки корекція раціону харчування ДЗ нерівномірно поповнювала запаси заліза навіть у доклінічних стадіях, особливо у період статевого дозрівання дівчат, коли вони потребують додаткової залізовмісної добавки. Відсутність профілактичних заходів у контрольній групі призвело до значного збільшення рівня ДЗ.

 

Висновки. Таким чином, наші дані підтверджують ефективність профілактики ЗДА у дівчаток-підлітків у доклінічних стадіях.

 

Ключові слова: превентивна феротерапія, залізодефіцитні стани, дівчатка-підлітки.

 

ЛІтература:

 

1. Казюкова ТВ. 2009.Возрастные особенности метаболизма железа у детей и подростков в норме и патологии. Автореф. дис. д.мед.н. М.

2. Казюкова ТВ. 2011. Профилактика дефицита железа у детей раннего возраста. Педиатрия. 90;4: 112—119.

3. Коколина ВФ. 2006. Диагностика и лечение железодефицитной анемии у больных с маточными кровотечениями пубертатного периода. Вопросы совр педиатрии. 5;1: 273.

4. Коколина ВФ, Казюкова ТВ, Нафталиева ДИ и др. 2008. Маточные кровотечения пубертатного периода. Педиатрия. 5(87): 67—73.

5. Казюкова ТВ, Коколина ВФ, Самсыгина ГА и др. 2006. Показатели обмена железа и состояние факторов эритропоэза у девочек-подростов в период становления менструальной функции. Вопросы совр педиатрии. 5;1: 725.

6. Baker RD, Greer FR. 2010, Nov. Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0—3 years of age). Committee on Nutrition, American Academy of Pediatrics. Pediatrics. 126(5). http://dx.doi.org/10.1542/peds.2010-2576

7. Iron deficiency anaemia: assessment, prevention, and control: a guide for programme managers. WHO, UNICEF, UNU. Geneva: WHO, 2007. WHO/NHD/01.3.

8. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF. 2007. Nelson Textbook of Pediatrics. Saunders. 18th edition. PMid:17118401 ; PMCid:PMC2877129

9. Recommendations for preventive pediatric health care. American Academy of Pediatrics, Committee on Practice and Ambulatory Medicine and Bright Futures Steering Committee. Pediatrics. 2007, Dec. 120(6).