• Профілактика ускладнень вагінальної гістеректомії
До змісту

Профілактика ускладнень вагінальної гістеректомії

HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):119–123; doi 10.15574/HW.2017.122.119

Голяновський О. В., Губар І. А., Кульчицький Д. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Центральна районна лікарня, м. Вишгород (Київська область)

У статті представлені дані щодо удосконалення методики вагінальної гістеректомії (ГЕ) із застосуванням медикаментозних засобів і технічного супроводу у разі генітального пролапсу.
Мета дослідження: визначення клінічної ефективності профілактичних заходів, удосконаленої нами методики вагінальної ГЕ у разі повного випадіння матки з використанням лікарських препаратів і технічного супроводу.
Матеріали та методи. В основну групу увійшла 21 жінка з повним випадінням матки, яким було проведено вагінальну ГЕ без придатків матки за удосконаленою нами методикою, а в контрольну групу – 17 жінок, яким було виконано вагінальну ГЕ за стандартною методикою. У двох групах після вагінальної ГЕ проводили передню та задню кольпоперинеорафію з леваторопластикою.
Результати. Удосконалена нами методика проведення вагінальної ГЕ з використанням медикаментозних препаратів (гідропрепарування розчину з 0,4 мг терліпресину) і технічного супроводу (використання радіохвильового скальпеля та аргоноплазмової коагуляції тканин), за даними нашого дослідження, суттєво зменшує вірогідність інтраопераційних ускладнень та покращує перебіг післяопераційного періоду щодо репаративних процесів і зменшення частоти геморагічних та гнійно-запальних захворювань після хірургічного втручання.
Заключення. Проведене клінічне дослідження визначило ефективність комплексної методики хірургічного лікування повного випадіння матки та профілактики можливих ускладнень оперативного втручання.
Ключові слова: вагінальна гістеректомія, кольпоперинеорафія, леваторопластика,
синтетичний аналог вазопресину, аргоноплазмова коагуляція.
Литература

1. Глушко О.І., Голяновський О.В. Акушерська гіпотонічна кровотеча: пошук оптимальної моделі лікування // Здоровье женщины. – 2011. – № 10. – С. 26-28.

2. Оленева М.А., Есипова Л.Н., Вученович Ю.Д. Аргоноплазменная коагуляция тканей при кесаревом сечении.-Status Praesens.-2010;2:4:61-64.

3. ACOG Committee Opinion No. 444: choosing the route of hysterectomy for benign disease. – Obstet Gynecol., 2009.- Nov.114(5):1156-8.

4. Blikkendaal MD, Schepers EM, van Zwet EW, Twijnstra AR, Jansen FW. Hysterectomy in very obese and morbidly obese patients: a systematic review with cumulative analysis of comparative studies. Arch Gynecol Obstet. 2015 Oct. 292 (4):723-38. https://doi.org/10.1007/s00404-015-3680-7; PMid:25773357 PMCid:PMC4560773

5. Clarke-Pearson DL, Geller EJ. Complications of hysterectomy. – Obstet. Gynecol. – 2013 Mar. 121(3):654-73. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3182841594; PMid:23635631

6. Gupta J. Vaginal hysterectomy is the best minimal access method for hysterectomy. – Evid. Based Med. – 2015, Oct.7. https://doi.org/10.1136/ebmed-2015-110300; PMid:26446039

7. Grund K.E., Straub T., Farin G . New haemostatic techniques: argon plasma coagulation. – Baillieres Best PractRes.Clin.Gastroenterol.-1999;13:1:67 – 84. https://doi.org/10.1053/bega.1999.0009

8. Kovac SR. Clinical opinion: guidelines for hysterectomy. Am. J Obstet. Gynecol. – 2004 Aug. 191(2):635-40. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2004.05.080; PMid:15343253

9. Kulkarni MM, Rogers RG. Vaginal hysterectomy for benign disease without prolapse. – Clin Obstet Gynecol. – 2010 Mar. 53(1):5-16. https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e3181cd3f0d; PMid:20142639

10. Landeen LB, Bell MC, Hubert HB, Bennis LY, Knutsen-Larson SS, Seshadri-Kreaden U. Clinical and cost comparisons for hysterectomy via abdominal, standard laparoscopic, vaginal and robot-assisted approaches. – SD Med. – 2011, Jun. 64(6):197-9, 201, 203 passim.

11. Lucero M, Shah AD. Vaginal hysterectomy for the prolapsed uterus. – Clin Obstet Gynecol. – 2010, Mar. 53(1):26-39. https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e3181cd4065; PMid:20142641

12. Nieboer TE, Johnson N, Lethaby A, Tavender E, Curr E, Garry R, et al. Surgical approach to hysterectomy for benign gynaecological disease. – Cochrane Database Syst Rev. – 2009, Jul 8. – CD003677.

13. Whiteman MK, Hillis SD, Jamieson DJ, Morrow B, Podgornik MN, Brett KM. Inpatient hysterectomy surveillance in the United States, 2000-2004. – Am J Obstet Gynecol. – 2008 Jan. 198(1):34.e1-7. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2007.05.039; PMid:17981254

14. Wu JM, Wechter ME, Geller EJ, Nguyen TV, Visco AG. Hysterectomy rates in the United States, 2003. Obstet Gynecol. – 2007, Nov. 110(5):1091-5. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000285997.38553.4b; PMid:17978124

15. Bump R. C., Mattiasson A., Bo K. et al. The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. – Am J Obstet Gynecol. – 1996;175(1):10-7. https://doi.org/10.1016/S0002-9378(96)70243-0