• Профілактика та лікування запальних змін статевих органів у жінок з лейоміомою матки

Профілактика та лікування запальних змін статевих органів у жінок з лейоміомою матки

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2017.3(71):44-49; doi 10.15574/PP.2017.71.44

Подольський Вл. В., Подольський В. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета — навести результати дослідження стану мікробіоценозу піхви в жінок з лейоміомою матки та запальними захворюваннями статевих органів; оптимізувати профілактику та лікування запальних змін статевих органів у жінок фертильного віку з такою патологією.
Пацієнти та методи. Обстежено 150 жінок фертильного віку, які були поділені на три групи: І група — 50 жінок з лейоміомою матки, які отримували запропоновані нами лікувальні та профілактичні заходи; ІІ група — 50 жінок з лейоміомою матки, які отримували традиційну терапію; ІІІ група — 50 здорових жінок. Бактеріологічні дослідження проведено з метою оцінки видового та кількісного складу мікрофлори піхви в жінок після курсу лікування вегетативних розладів нервової системи. Мікробіологічні аналізи та облік результатів проведено згідно з наказом МОЗ СРСР від 1985 р. № 535 та наказу МОЗ України від 10.05.2007 р. № 234. З метою профілактики та лікування загострень хронічних запальних захворювань статевих органів і в комплексній прегравідарній підготовці до безпечного материнства жінок з лейоміомою матки призначалися вагінальні супозиторії «Апі-Норм».
Результати. Вивчення змін мікробіоценозу статевих шляхів у жінок з лейоміомою матки, які в комплексній протизапальній терапії отримували вагінальні супозиторії «Апі-Норм», після лікування свідчить про позитивну динаміку показників обсіменіння статевих шляхів як умовно-патогенними мікроорганізмами, так і іншими інфекційними збудниками порівняно з жінками з лейоміомою матки, які отримували традиційну терапію. Після лікувально-профілактичних заходів біоценоз піхви жінок з лейоміомою матки, які в комплексній протизапальній терапії отримували вагінальні супозиторії «Апі-Норм», наближався до показників біоценозу піхви здорових жінок, а в жінок з лейоміомою матки, які отримували традиційну терапію, після лікування він змінювався менш активно та за деякими показниками потребував повторного курсу лікування.
Висновки. У жінок фертильного віку з лейоміомою матки спостерігається підвищення концентрації умовно-патогенної мікрофлори, що призводить до розвитку запальних процесів статевих органів. Підвищена контамінація статевих органів представниками патогенної та умовно-патогенної мікрофлори в разі появи запальних захворювань потребує комплексного лікування. Включення вагінальних супозиторіїв «Апі-Норм» до комплексної терапії лікування запальних змін жіночих статевих органів та подальшої профілактики виникнення чи загострення запальних захворювань свідчить про високу ефективність таких супозиторіїв.
Ключові слова: мікробіоценоз, жінки фертильного віку, лейоміома матки, хронічні запальні захворювання статевих органів, лікування, вагінальні супозиторії «Апі-Норм».

Література

1. Бенюк В.О. Роль хронічного ендометриту в генезі гіперпластичних процесів ендометрія / В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, О.В. Забудський // Здоровье женщины. — 2015. — № 6 (102). — С. 16—21.

2. Здоров'я людини та демографія. Досвід Європи // Світовий банк. — 2010. — 72 с.

3. Ищенко А.И. Миома матки: этиология, патогенез, діагностика, лечение / А.И. Ищенко, М.А. Ботвин, В.И. Ланчинский. — Москва: Издательский дом Виадар-М, 2010. — 244 с.

4. Князевич В.М. Охорона здоров'я України: стан, проблеми, перспективи / В.М. Князевич, В.В. Лазоришинець, І.В. Яковенко. — Київ-Тернопіль, 2009. — 440 с.

5. Корчинська О.О. Профілактика невиношування вагітності у жінок з лейоміомою матки та патологією шийки матки в анамнезі / О.О. Корчинська, М.В. Лянна // Здоровье женщины. — 2013. — № 10 (86). — С. 100—103.

6. Макаров О.В. Гиперпластические процессы эндометрия: диагностика и лечение с учетом рецепторного профиля эндометрия / О.В. Макаров // Акушерство и гинекология. — 2012. — № 3. — С. 32—36.

7. Медико-демографічна ситуація та організація медичної допомоги населенню в 2010 році: підсумки діяльності системи охорони здоров«я та реалізація Програми економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». — Київ: МОЗ України, 2011. — 104 с.

8. Подольский В.В. Актуальные проблемы репродуктивного здоровья женщин в Украине / В.В. Подольский, И.Б. Вовк, А.Г. Корнацкая // Здоровье женщины. — 2010. — № 4. — С. 121—126.

9. Стан здоров'я жіночого населення в Україні за 2009 р. / МОЗ України, Центр медичної статистики. — Київ, 2010.

10. Татарчук Т.Ф. Миома матки и репродуктивная функция женщины: критическая оценка терапевтических подходов / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Т.Н. Тутченко // Репродуктивная эндокринология. — 2011. — № 1. — С. 56—63.

11. Улучшение материнского и перинатального здоровья: Европейский стратегический подход к обеспечению безопасной беременности. — Copenhagen: Who Regional Office for Europe, 2009. — 51 с.

12. Fernandez Н. Update of myoma management — introduction / H. Fernandez // J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. (Paris). — 2011. — Vol. 40, № 8. — P. 856.