• Профілактика репродуктивних втрат у жінок із системним червоним вовчаком 
ua До змісту Повний текст статті

Профілактика репродуктивних втрат у жінок із системним червоним вовчаком 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):26-32; doi 10.15574/PP.2016.68.26 
Профілактика репродуктивних втрат у жінок із системним червоним вовчаком
Давидова Ю. В., Шевчук О. В., Лиманська О. Ю., Огородник А. А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета — вивчити особливості перебігу вагітності і пологів у жінок із системним червоним вовчаком з урахуванням проведення прегравідарної підготовки.
Пацієнти та методи. У дослідження увійшли 24 вагітні із системним червоним вовчаком, які отримали прегравідарну підготовку (I група), 28 вагітних із цією патологією, вагітність у яких наступила спонтанно (II група), контрольну групу становили 28 вагітних без аутоімунних захворювань. Групи порівнювані за віком, рівнем освіти, особливостями харчування і проживання в подібних кліматичних умовах. У прегравідарну підготовку включені мікронізований утрожестан (у добовій дозі 200 мг з 16 по 25-й день циклу, при виявленні недостатності II фази циклу), Тівортін у профілактичній дозі, препарат, що містить йод і фолієву кислоту в добових дозах, рекомендованих ВООЗ для преконцепційного періоду (відповідно 200 мкг і 400 мкг).
Результати. У всіх трьох групах не було відмічено спонтанного переривання вагітності до 12 тижнів. У I групі вагітних спостерігалися достовірно кращі результати при зіставленні частоти ускладнень вагітності, наслідків вагітності, порушень метаболізму. Проведення профілактики ендотеліальної дисфункції препаратом Тівортін, а також продовження терапії супроводу L-аргініном у ранні терміни гестації, особливо в групах вагітних із високими титрами анти-Ro-антитіл, антифосфоліпідних антитіл, поряд із продовженим прийомом мікронізованого прогестерону (Утрожестан), сприяло зниженню частоти виникнення гіпертензивних ускладнень вагітності (гестаційної гіпертензії, прееклампсії) та народження дітей із затримками внутрішньоутробного розвитку або низькою масою тіла для терміну гестації. Навпаки, у жінок II групи, в яких вагітність наступила спонтанно, не було можливості модифікувати медикаментозну терапію, у тому числі вагітні отримували кортикостероїди у зв'язку з активацією аутоімунного захворювання, у частини жінок із системним червоним вовчаком була необхідність посилення терапії кортикостероїдами у пульс-режимі, застосуванням другої лінії терапії в післяпологовому періоді.
Висновки. Ведення вагітності у жінок, хворих на системний червоний вовчак, є складним завданням. Жінкам фертильного віку з цією патологією рекомендується проведення преконцепційного консультування та індивідуальний підхід до оцінки ризиків розвитку акушерських і соматичних ускладнень. Така підготовка може бути забезпечена в клініці, яка має досвід ведення рідкісних, тяжких екстрагенітальних захворювань, у складі мультидисциплінарної команди. У прегравідарній підготовці слід використовувати препарат мікронізованого прогестерону для вагінального введення (Утрожестан). Ретельне планування вагітності з профільними фахівцями, які мають досвід у веденні таких пацієнток, обґрунтована прегравідарна підготовка, своєчасне виявлення факторів ризику і профілактика акушерських, соматичних та перинатальних ускладнень дають змогу досягти успіху і мінімізувати материнські й перинатальні ускладнення.
Ключові слова: системний червоний вовчак, вагітність, мультидисциплінарний підхід, Тівортін, мікронізований прогестерон, Утрожестан.

Література

1. A national study of the complications of lupus in pregnancy / M.E. Clowse, M. Jamison, E. Myers, A.H. James // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2008. — Vol. 199 (2). — P. 127. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2008.03.012; PMid:18456233 PMCid:PMC2542836

2. A Randomized Trial of Progesterone in Women with Recurrent Miscarriages / A. Coomarasamy [et al.] // N. Engl. J. Med. — 2015. — Vol. 373. — P. 2141—2148. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1504927.

3. Antiphospholipid syndrome: practice bulletin No.118; American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Practice Bulletins-Obstetrics // Obstet. Gynecol. — 2011. — Vol. 117. — P. 192—199. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e31820a61f9; PMid:21173671

4. Antiphospholipid syndrome; its implication in cardiovascular diseases: a review / I. Koniari, S.N. Siminelakis, N.G. Baikoussis [et al.] // J. Cardiothorac. Surg. — 2010. — Vol. 5. — P. 101. https://doi.org/10.1186/1749-8090-5-101; PMid:21047408 PMCid:PMC2987921

5. Baker M.E. Origin and diversification of steroids: co-evolution of enzymes and nuclear receptors / M.E. Baker // Mol. Cell. Endocrinol. — 2011. — Vol. 334. — P. 14—20. https://doi.org/10.1016/j.mce.2010.07.013; PMid:20654689

6. Comparison between steroid binding to membrane progesterone receptor alpha(mPRalpha) and to nuclear progesterone receptor: Correlation with physicochemical properties assessed by comparative molecular field analysis and identification of mPRalpha-specific agonists / J. Kelder, R. Azevedo, Y. Pang [et al.] // Steroids. — 2010. — Vol. 75. — P. 314—322. ; PMid:20096719 PMCid:PMC2858063

7. Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss: A committee opinion / Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine // Fertil Steril. — 2012. — Vol. 98. — P. 1103—1111. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.06.048; PMid:22835448

8. Impact of previous lupus nephritis on maternal and fetal outcomes during pregnancy / M.A. Saavedra, C. Cruz-Reyes, O. Vera-Lastra [et al.] // Clinical. rheumatology. — 2012. — Vol. 31 (5). — P. 813—819. https://doi.org/10.1007/s10067-012-1941-4; PMid:22278163

9. Lateef A. Management of pregnancy in systemic lupus erythematosus / A. Lateef, M. Petri // Nat. Rev. Rheumatol. — 2012. — Vol. 8 (12). — P. 710—718. https://doi.org/10.1038/nrrheum.2012.133; PMid:22907290

10. McNamee K. Recurrent miscarriage and thrombophilia: An update / K. McNamee, F. Dawood, R. Farquharson // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. — 2012. — Vol. 24. — P. 229—234. https://doi.org/10.1097/GCO.0b013e32835585dc; PMid:22729089

11. Quantitative analysis of the bidirectional fetomaternal transfer of nucleated cells and plasma DNA. / Y.M. Lo [et al.] // Clin Chem. — 2000. — Vol. 46 (9). — P. 1301—1309. PMid:10973858

12. Sex hormones and autoimmunity / D.A. Gonzalez, B.B. Diaz, M.R. Perez [et al.] // Immunol. Lett. — 2010. — Vol. 133. — P. 6—13. https://doi.org/10.1016/j.imlet.2010.07.001; PMid:20637236

13. Sex steroids in autoimmune diseases / A. Martocchia, M. Stefanelli, S. Cola, P. Falaschi // Curr. Top Med. Chem. — 2011. — Vol. 11. — P. 1668—1683. https://doi.org/10.2174/156802611796117595; PMid:21463254

14. The effects of infertility, pregnancy loss, and patient concerns on family size of women with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus / M.E. Clowse, E. Chakravarty, K.H. Costenbader [et al.]. — Arthritis Care Res (Hoboken), 2012.

15. Vaginal progesterone vs. cervical cerclage for the prevention of preterm birth in women with a sonographic short cervix, previous preterm birth, and singleton gestation: A systematic review and indirect comparison metaanalysis / A. Conde-Agudelo, R. Romero, K. Nicolaides [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2013. — Vol. 208. — P. 42. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2012.10.877; PMid:23157855 PMCid:PMC3529767

16. Vaginal progesterone, cerclage or cervical pessary for preventing pre-term birth in asymptomatic singleton pregnant women with a history of preterm birth and a sonographic short cervix / Z. Alfirevic, J. Owen, E. Carreras Moratonas [et al.] // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 2013. — Vol. 41. — P. 146—151. https://doi.org/10.1002/uog.12300; PMid:22991337

17. Weckerle C.E. The Unexplained Female Predominance of Systemic Lupus Erythematosus: Clues from Genetic and Cytokine Studies / C.E. Weckerle, T.B. Niewold // Clin. Rev. Allergy Immunol. — 2011. — Vol. 40. — P. 42—49. https://doi.org/10.1007/s12016-009-8192-4; PMid:20063186 PMCid:PMC2891868