• Профілактика плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок
До змісту

Профілактика плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок

HEALTH OF WOMAN. 2018.9(135):59–61; doi 10.15574/HW.2018.135.59
Моцюк Ю. Б.
Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Мета дослідження: розроблення методики профілактики плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок.

Матеріали та методи. Було обстежено 90 пацієнток, серед яких 60 – із діагностованою варикозною хворобою нижніх кінцівок, що були розподілені на дві групи відповідно до алгоритму використовуваних лікувально-профілактичних заходів. До контрольної групи увійшли 30 вагітних без акушерської і соматичної патології, розроджені через природні пологові шляхи. У комплекс проведених досліджень були включені клінічні, функціональні, лабораторні, морфологічні та статистичні методи.

Результати. Результати проведених клінічних досліджень свідчать, що використання удосконаленого нами алгоритму у жінок із варікозною хворобою нижніх кінцівок дозволяє суттєво знизити частоту акушерської та перинатальної патології у жінок групи високого ризику. Це підтверджується даними лабораторних, функціональних та інструментальних методів досліджень.

Заключення. Отримані результати дозволяють рекомендувати удосконалений нами алгоритм для використання у практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: плацентарна дисфункція, варикозна хвороба ніжних кінцівок, профілактика.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Агеева М.И., 2015. Допплерометрические исследования в акушерской практике : М: Видар : 112.

2. Волков А.Е., Окороков A.A., 2014. Диагностическая ценность эхографии при варикозном расширении вен малого таза //Ультразвуковая диагностика : 2 : 24-27.

3. Газдиева З.М., 1999. Варикозная болезнь при беременности. Клиника, диагностика и лечение: Автореф. дисс. … канд. мед. наук : Ростов-на– Дону : 16.

4. Демидов Б.С., 2000. Клиническое значение допплерометрии в диагностике и прогнозировании плацентарной недостаточности во втором и третьем триместрах беременности: Автореф. дисс. … канд. мед. наук : Москва : 18.

5. Елисеев О.М., 2014. Сердечно-сосудистые заболевания у беременных: М.: Медицина : 28.

6. Зубарев А.Р., Богачев И.Ю., Митьков В.В., 2009. Ультразвуковая диагностика заболеваний вен нижних конечностей : М : 104.

7. Милованов А.П., 2014. Функциональная морфология и механизмы регуляции маточно-плацентарного кровообращения // Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов : 3 : 109-115.

8. Проскурякова О.В., 2009. Допплерография в гинекологии : М : 133-144.

9. Антонюк-Кисіль В.М., Дзюбановський І.Я., Єнікеєва В.М., 2017. Лікування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби вен у вагітних (варикоз вен пахвинного каналу // Здоровье женщины : (5) : 57-62.