• Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією в умовах йодного дефіциту
До змісту

Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією в умовах йодного дефіциту

HEALTH OF WOMAN. 2018.2(128):22–26; doi 10.15574/HW.2018.128.22

Мушак Н. І.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті представлені результати профілактики плацентарної дисфункції (ПД) у вагітних з артеріальною гіпертензією (АГ) в умовах йодного дефіциту.
Мета дослідження: зниження частоти ПД у вагітних в умовах йодного дефіциту на тлі АГ на підставі вивчення особливостей формування та функціонального стану фетоплацентарного комплексу, шляхом розроблення та впровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів.
Матеріали та методи. Було обстежено 100 вагітних, які мешкають в умовах йодного дефіциту. Серед них 70 жінок із АГ, які становлять групу високого ризику щодо розвитку ПД. Усі пацієнтки були розподілені на такі групи: І група – 30 вагітних, які одержували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи з метою профілактики ПД; ІІ група – 40 вагітних, які одержували розроблену нами методику профілактики ПД. У контрольну групу увійшли 30 здорових вагітних, які проживають в умовах ендемічного йодного дефіциту, народжують вперше, без соматичної патології, розроджених через природні пологові шляхи.
Результати. У результаті проведених досліджень встановлено, що формування і функціональний стан фетоплацентарного комплексу у вагітних із високим ризиком розвитку ПД характеризується значущим рівнем порушень функціонального стану плода, плаценти на тлі виражених гемодинамічних і ендокринних порушень.
Заключення. Використання запропонованої лікувально-профілактичної методики дозволяє знизити частоту розвитку плацентарної дисфункції, загрози переривання вагітності, передчасних пологів, затримки росту плода у вагітних в умовах йодного дефіциту на тлі артеріальної гіпертензії.
Ключові слова: природний йодний дефіцит, артеріальна гіпертензія, плацентарна дисфункція, ендокринна функція фетоплацентарного комплексу, профілактика плацентарної дисфункції.

Література

1.Филиппов О.С. Плацентарная недостаточность. – М. ««МЕД пресс-информ», 2009. – С. 159.

2. Sun Y., Yang Y.L., Yang H.X. Maternal and perinatal prognosis of pregnancy with chronic hypertension and analysis of associated factors // Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. – 2013. – Vol. 42, № 7. – P. 434–437.

3. Медведь В.І. Артеріальна гіпертензія у вагітних: що змінилося і що залишилося незмінним. www.health-ua.com

4. Мелліна І.М. Ускладнення вагітності у жінок з гіпертонічною хворобою: фактори ризику і профілактика // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1. – С. 50–51.

5. Дашкевич В.Є. Скринінг перинатальних ускладнень в умовах йодного дефіциту / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич, С.В. Бабенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – Т. 72, № 2. – С. 70–73.

6. Медведь В.И. Артериальная гипертензия и репродуктивное здоровье человека. Обзор конференции / В.И. Медведь // Медицинские аспекты. Здоровье женщины. – 2013. – № 2 (65). – С. 11–13.

7. Паєнок О.С. Особливості функціонування фетоплацентарного комплексу у вагітних із дифузним токсичним зобом / О.С. Паєнок // Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т. 14, № 4. – С. 70–74.

8. Дашкевич В. Є. Функціональний стан системи мати-плацента-плід в умовах різної йодної забезпеченості / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич // Перинатология и педиатрия. – 2009. – № 4. – С. 45–50.