• Профілактика передчасних пологів у жінок із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі

Профілактика передчасних пологів у жінок із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):59–64; doi 10.15574/HW.2017.125.59

Корчинська О. О., Бисага Н. Ю.
Ужгородський національний університет

У статті наведений розроблений нами профілактично-лікувальний комплекс, який дозволяє знизити частоту ранніх та пізніх мимовільних абортів, передчасних пологів, зменшити плацентарну дисфункцію, аномалії пологових сил, дистрес плода, відсоток кесаревих розтинів, патологію післяпологового періоду у жінок із доброякісною патологією шийки матки (ШМ) в анамнезі.          
Мета дослідження: зниження частоти передчасних пологів у жінок із доброякісною патологією ШМ в анамнезі на підставі вивчення клініко-мікробіологічних та ендокринологічних особливостей, а також використання розробленого комплексу профілактично-лікувальних заходів.
Матеріали та методи. Дослідження було проведено у два етапи. На першому етапі вивчали особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового і неонатального періодів у 50 пацієнток із доброякісною патологією ШМ в анамнезі, яким проводили загальноприйняті профілактично-лікувальні заходи (І основна група); для порівняльної характеристики вивчали аналогічні параметри у 50 акушерськи та соматично здорових першороділь (контрольна група).
На другому етапі проводили клінічне та інструментально-лабораторне оцінювання розробленого нами профілактично-лікувального комплексу, що використовували до та під час вагітності у 50 жінок із доброякісною патологією ШМ в анамнезі (ІІ основна група).
Результати. Використання запропонованого лікувально-профілактичного комплексу запобігало рецидивам доброякісної патології ШМ за результатами кольпоскопічного та цитологічного досліджень – 26% у ІІ основній групі проти 62% у І основній групі (р<0,05). Не зафіксовано жодного випадку недоношеності чи перинатальної смерті у новонароджених від матерів, яким призначали запропонований нами профілактично-лікувальний комплекс.
Заключення. Розроблений нами профілактично-лікувальний комплекс включає застосування, починаючи з ранніх термінів вагітності, натурального мікронізованого прогестерону, діосміну, бурштинової кислоти, левокарнітину та місцевого антисептика із пробіотиком, дозволяє знизити частоту передчасних пологів та інших акушерських і перинатальних ускладнень. Це сприяє покращенню результатів розродження у жінок із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі.
Ключові слова: вагітність, пологи, доброякісна патологія шийки матки, фетоплацентарний комплекс.

Література:
1. Анкирская А.С. Инфекции влагалища: лабораторная диагностика оппортунистических инфекций влагалища / А.С. Анкирская, В.В. Муравьева // Лаб. диагн. – 2005. – Т. 7, № 3. – С. 35–38.

2. Антипкін Ю.Г. Репродуктивне здоров’я жінок як важлива складова покращення демографічної ситуації в Україні / Ю.Г. Антипкін // Журн. АМН України. – 2007. – Т. 13, № 3. – С. 476–485.

3. Бауэр Г. Цветной атлас по кольпоскопии / Г. Бауэр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 300 с.

4. Гойда Н.Г. Аналіз стану здоров’я жінок та дітей в Україні / Н.Г. Гойда // Мистецтво лікування. – 2005. – № 10 (26). – С. 12–15.

5. Запорожан В.М., Цегельський М.Р. Акушерство та гінекологія. – К.: Здоров’я, 2006. – 240 с.

6. Сидельникова В.М., Сухих Г.Т. Невынашивание беременности: Руководство для практикующих врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010. – 536 с.

7. Carp H A systematic review of dydrogesterone for the treatment of threatened miscarriage. Gyn. Endocr., 2012, Early Online: 1–8.

8. Fanchin R, Fridman R. Human Chorionic gonadotropin: Does it affect human endometrial morphology in vivo? – Sem. Reproductive Med. – 2001. – V. 19 (1). – P. 31–35. https://doi.org/10.1055/s-2001-13908