• Профілактика невиношування вагітності у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки
ua До змісту

Профілактика невиношування вагітності у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):93–95; doi 10.15574/HW.2017.123.93

Бойко В. І., Воліна-Стахорна Ю. С. 
Медичний інститут Сумського державного університету МОН України

Мета дослідження: зниження частоти невиношування вагітності у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки (ВАРМ) на підставі наукового обґрунтування та впровадження удосконаленого алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.
Матеріали та методи. Були проведені ретроспективне обстеження 100 жінок з ВАРМ, проспективне обстеження 30 жінок з ВАРМ, які отримували лікування за удосконаленим нами алгоритмом.
Результати. Частота невиношування у І триместрі вагітності у жінок з аномаліями розвитку матки становила 8,0%, а основними причинами були: завмерла вагітність (3,0%); передчасне відшарування хоріона (3,0%) та інтраамніальне інфікування (2,0%). У жінок з ВАРМ рівень передчасних пологів досягає 24,0%, причому є дві основні причини – передчасний розрив плодових оболонок (10,0%) та неефективне лікування загрози переривання вагітності (10,0%), а у 4,0% – антенатальна загибель плода.
Заключення. Використання удосконаленого нами алгоритму дозволяє знизити частоту невиношування з 8,0% до 3,3%; передчасних пологів – з 24,0% до 13,3%, а також сумарну частоту перинатальної патології – на 10,0%.
Ключові слова: невиношування, вроджені аномалії розвитку матки, профілактика.

Література:
1. Адамян Л.И., 2014. Оперативная гинекология детей и подростков. М.: Элком: 208.

2. Богданова Е.А., 2010. Гинекология детей и подростков. М.: Медицинское информационное агентство : 332.

3. Коколина В.Ф., 2015. Гинекология детского возраста. М.: Медпрактика : 267 с.

4. Мартыш Н.С., 2015. Клинико-эхографические особенности аномалий развития матки и влагалища // Sono Асе International: 6: 60–71.

5. Милованов А.П., 2009. Патология системы мать–плацента–плод. М.: Медицина: 447 с.

6. Сазонова М.О., 2015. Перинатальні наслідки плацентарної дисфункції у жінок з аномаліями розвитку матки // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика: 24: 6: 165–169.

7. Сазонова М.О., 2016. Профілактика перинатальної патології у жінок з аномаліями розвитку матки // Здоровье женщины: 5: 87–91.