• Профілактика невиношування вагітності у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі
До змісту

Профілактика невиношування вагітності у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі

HEALTH OF WOMAN.2016.7(113):112–114 
 

Профілактика невиношування вагітності у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі


Бойко В. І., Радько В. Ю.

Медичний інститут Сумського державного університету МОН України


Мета дослідження: зниження частоти невиношування і перинатальної патології у жінок з хронічним ендометритом (ХЕ) в анамнезі на основі вивчення клініко-ехографічних, ендокринологічних, мікробіологічних і морфологічних змін, а також удосконалення комплексу лікувально-профілактичних заходів.


Матеріали та методи. Проведені клініко-функціональне і лабораторне дослідження у 80 жінок з ХЕ в анамнезі, розподілених на дві групи: 1-а група – 40 жінок з ХЕ в анамнезі, які одержували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи; 2-а група – 40 жінок з ХЕ в анамнезі, проведених за розробленою нами методикою профілактики невиношування; контрольну групу склали 20 першороділей без акушерської та соматичної патології, без обтяженого репродуктивного анамнезу.


Результати. Використання запропонованих лікувально-профілактичних заходів дозволяє знизити частоту невиношування у 2 рази; передчасних пологів – у 4,4 разу; плацентарної дисфункції – в 1,7 разу; дистресу плода – у 2,9 разу; асфіксії новонароджених середньотяжкого ступеня – у 3 рази і перинатальних втрат – у 4 рази.


Заключення. Використання запропонованої лікувально-профілактичної методики у жінок з ХЕ в анамнезі дозволяє не тільки суттєво знизити частоту мимовільного переривання вагітності у І триместрі, але й покращити акушерські та перинатальні результати розродження.


Ключові слова: невиношування, профілактика, хронічний ендометрит.


Література:

1. Серов В.Н. Привычное невынашивание беременности: современные представления о патогенезе, диагностике и лечении / В.Н. Серов, В.М. Сидельникова, Е.В. Жаров // В помощь практическому врачу. – 2014. – С. 28–41.

2. Радзинский В.Е. Прогнозы лечения невынашивания беременности в I триместре прогестагенами / В.Е. Радзинский, Е.Ю. Запертова, А.В. Миронов // Гинекология. – 2015. – С. 4–8.

3. Сидельникова В.М. Невынашивание беременности – современный взгляд на проблему // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2014. – № 2. – С. 62–65.

4. Carp HJA H. Recurrent spontaneous abortions in antiphospholipid syndrome: natural killer cells — an additional mechanism in a multi factorial process / H. Carp HJA, Y. Shoenfeld. // Rheumatology. – 2010. – № 46. – С. 1517–9.

5. Salazar E. The role of progesterone in endometrial estradiol-and progesterone-receptor synthesis in women with menstrual disorders and habitual abortion / Salazar E., Calzada L.//Gynecol. Endocrinol.. – 2010. – № 23. – С. 222–225. http://dx.doi.org/10.1080/09513590701254030; PMid:17505942

6. Winger E.E. CD57+ cells and recurrent spontaneous abortion //Am. J. Reprod. Immunol. – 2007. – V. 58, № 4. – С. 311–314. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0897.2007.00505.x; PMid:17845200

7. A compare is on of sperm aneuploidy rates between in fertile men with normal and abnormal karyotypes / [G. Kirkpatrick, K. Ferguson, S. Tang та ін.]. // Hum Reprod. – 2011. – № 23. – С. 1679–1683. http://dx.doi.org/10.1093/humrep/den126; PMid:18436578