• Профілактика інфекцій у пацієнтів з аспленією або дисфункцією селезінки 
ua До змісту

Профілактика інфекцій у пацієнтів з аспленією або дисфункцією селезінки 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):80–84; doi 10.15574/SP.2014.63.8 

 

Профілактика інфекцій у пацієнтів з аспленією або дисфункцією селезінки 

Костюченко Л. В.

 

Порушення функції селезінки спостерігається як при вродженій аспленії, так і при аспленії внаслідок травми. Також існує група хвороб, які призводять до функціональної гіпоспленії. Дисфункція або відсутність селезінки збільшує ризик розвитку загрозливих для життя інфекцій. Методи запобігання цим захворюванням у пацієнтів з вродженою, набутою чи функціональною аспленією включають у себе три основні напрямки: вакцинація, антибіотикопрофілактика і навчання пацієнтів, їхніх батьків та медичного персоналу. У статті висвітлені рекомендації щодо попередження загрозливих для життя цієї групи пацієнтів інфекцій. Хворим показано щеплення проти Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type b, Neisseria meningitidis та щорічно проти грипу. Антибіотикопрофілактика проводиться оральними пеніцилінами або макролідами, проте рекомендації щодо її тривалості мають істотні розбіжності в різних країнах світу (від одного року до довічного призначення в групах високого ризику). В Україні немає єдиних рекомендацій з надання медичної допомоги таким хворим, тому актуальною є розробка протоколів, обов'язкових для виконання лікарями різних спеціальностей. 

Ключові слова: аспленія, спленектомія, вакцинація, антибіотикопрофілактика. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Дитяча імунологія : підр. / Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, Л. В. Костюченко [та ін.]; за ред. проф. Л. І. Чернишової, А. П. Волохи. — К. : ВСВ «Медицина», 2013. — 720 с.

2. Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні : наказ МОЗ України №551 від 11.08.2014 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: //www.muoz. cv.ua/2014/11/24/nakaz_moz_ukrayini_vd_11082014_ 551_pro_udoskonalennya_provedennya_proflaktichnih _scheplen_v_ukrayin.html

3. 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for Vaccination of the Immunocom_promised Host [Еlectronic resource] / L.G. Rubin, M. J. Levin, P. Ljung_man [et al.]. — Access mode : http://www.uphs.upenn.edu/bugdrug/an_tibiotic_manual/idsa_vaccinesimmunosupp2013.pdf

4. Hansen K. Asplenic_hyposplenic overwhelming sepsis: postsplenectomy sepsis revisited / K. Hansen, D. B. Singer // Pediatr. Dev. Pathol. — 2001. — Vol. 4. — P. 105—121.

5. Immunization in special clinical circumstances // 2012 Report of the Committee on Infectious Diseases / L. K. Pickering, D. W. Kimberlin, S. S. Long. — 29th edn. — Elk Grove Village : Red Book, IL : American Academy of Pediatrics, 2012. — P. 69—109.

6. Melles D. C. Prevention of infections in hyposplenic and asplenic patients: an update / D. C. Melles, S. de Marie // Neth. J. Med. — 2004. — Vol. 62. — P. 45—52.

7. O'Brien K. L. Combined schedules of pneumococcal conjugate and polysaccharide vaccines: Is hyporesponsiveness an issue? / K. L. O'Brien, M. Hochman, D. Goldblatt // Lancet Infect Dis. — 2007. — Vol. 7(9). — P. 597—606.

8. Prevention and treatment of infection in patients with an absent or dysfunctional spleen / B. Mikoluc, E. Bernatowska, R. Motkowski [et al.] // Centr. Eur. J. Immun. — 2007. — Vol. 32(4). — P. 216—220.

9. Price V. E. The prevention and management of infections in children with asplenia or hyposplenia / V. E. Price, V. S. Blanchette, E. L. Ford-Jones // Infect. Dis. Clin. North. Am. — 2007. — Vol. 21(3). — P. 697—710.

10. Review of guidelines for prevention and treatment of infection in patients with an absent or dysfunctional spleen: prepared on behalf of the British Committee for Standards in Haematology by a Working Party of the Haemato- Oncology Task Force / J. M. Davies, M. P. Lewis, J. Wimperis [et al.] // British Journal of Haematology. — 2011. — Vol. 155. — P. 308—317.

11. Risk of infection and death among post_splenectomy patients / Bisharat N., Omari H., Lavi I. [et al.] // J. Infect. — 2001. — Vol. 43(3). — P. 182—186.

12. Salvadori M. I. Preventing and treating infections in children with aspleniaor hyposplenia / Marina I. Salvadori, VictoriaE. Price; Canadian Paediatric Society, Infectious Diseases and Immunization Committee // Paediatr Child Health. — 2014. — Vol. 19(5). — P. 271—274.