• Профілактика, діагностика, лікування абсцесів та інфільтратів черевної порожнини у дітей 
До змісту

Профілактика, діагностика, лікування абсцесів та інфільтратів черевної порожнини у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):64-68; doi 10.15574/SP.2015.69.64

Профілактика, діагностика, лікування абсцесів та інфільтратів черевної порожнини у дітей 

Демиденко Ю. Г.

Чернігівська обласна дитяча лікарня, Україна 
 

Мета: поліпшити результати лікування дітей з гострою хірургічною патологією шляхом удосконалення діагностичних заходів та хірургічних технологій, та післяопераційну реабілітацію хворих. 
 

Пацієнти і методи. Проаналізовано результати лікування 261 дитини з відмежованими формами перитоніту. Основну групу склали діти, що пройшли лікування у 2004–2013 рр., контрольну — у 1994–2003 роках. Усім дітям застосовували комплекс клініко-лабораторних досліджень, у тому числі визначення лейкоцитарних індексів. Для поліпшення ранньої діагностики абсцесів та інфільтратів черевної порожнини застосовували ультрасонографію, комп'ютерну томографію, лапароскопію. 
 

Результати. У дітей переважають первинні відмежовані перитоніти — 196 (75%) пацієнтів. Як при первинних, так і при вторинних відмежованих перитонітах, превалюють ранні форми захворювання. У дітей превалювали абсцеси черевної порожнини — 184 (70,5%) пацієнти, а інфільтрати діагностували у 77 (29,5%) пацієнтів. Розвиток ускладнень перитоніту найчастіше відбувається у віковому періоді від 11 років до 14 років — 99 (37,9%) дітей. Інфільтрати та абсцеси черевної порожнини у 1,5 разу частіше виникають у хлопчиків. 
 

Висновки. Клінічна картина перитоніту часто замаскована, що вимагає додаткових методів обстеження. Застосування клініко-лабораторних, сучасних променевих методів діагностики дозволило покращити результати діагностики та лікування хворих та значно зменшити кількість післяопераційних гнійно-септичних ускладнень. 
 

Ключові слова: гострий апендицит, абсцес черевної порожнини, інфільтрат черевної порожнини, відмежований перитоніт. 
 

Література: 

1. Аванесова ВА, Ермолова АС, Пахомова ГВ. 2008. Клиника, диагностика и лечение аппендикулярного инфильтрата. Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. 12: 8—11.

2. Данилов ОА, Рибальченко ВФ, Домановський ОБ та ін. 2007. Адгезивні властивості великого сальника при різних видах ургентної абдомінальної патології в хірургії дитячого віку. Вісн Вінницького нац ун-ту. 11(1/2): 364.

3. Ашкрафт КУ, Холдер ТМ. 1999. Детская хірургія. СПб, ООО «Раритет М»: 400.

4. Баиров ГА. 1983. Неотложная хирургия детей. Руководство для врачей. Л, Медицина. Ленингр. отделение: 407.

5. Дмитриева ЕВ и др. 2011. Возможности ультразвукового исследования в диагностике острого флегмонозного аппендицита у детей. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 5: 85.

6. Волошин ЮЛ, Русак ПС, Шевчук ДВ. 2008. Абдомінальні ускладнення у дітей, оперованих з приводу ургентних станів. Шпит хірургія. 2: 87—88.

7. Гриценко ЄМ. 2005. Досвід лікування апендикулярного перитоніту у дітей. Харківська хірургічна школа. 1: 23—25.

8. Исаков ЮФ. 1996. Детская хирургия. М, Медицина: 758.

9. Уханов АП, Игнатьев АИ, Ковалев СВ и др. 2011. Использование лапароскопической аппендэктомии при лечении острого деструктивного аппендицита, осложненного перитонитом, периаппендикулярным инфильтратом или абсцессом. Эндоскопич хирургия. 17;2: 3—6.

10. Карасева ОВ, Капустин ВА, Брянцев АВ. 2005. Лапароскопические операции при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита у детей. Детская хирургия. 3: 25-29.

11. Либов СЛ. 1983. Ограниченные перитониты у детей. М, Медицина: 184.

12. Мешков МВ, Гатауллин ЮК, Иванов ВБ, Яковлев МЮ. 2007. Эндотоксиновая агрессия как причина послеоперационных осложнений в детской хирургии. Москва, ЗАО «Московские учебники — СиДиПресс»: 168.

13. Gupta R, Gerushiemer J, Golden J et al. 2000. Abdominal pain secondary to stump appendicitis in a child. J Emerg Med. 18(4): 431—433. http://dx.doi.org/10.1016/S0736-4679(00)00159-1

14. Marjanovic Z, Spasic Z, Zivanovic D et al. 2006. Acute appendicitis in the first three years of life. Srp Arh Celok Lek. 134(5—6): 203—207. http://dx.doi.org/10.2298/SARH0606203M; PMid:16972406

15. Adesunkaumi AR, Oseni SA, Adejuyigbe O, Agbakwuru EA. 2003. Acute generalized peritonitis in African children: assessment of severity of illness using modified APACHE II score. ANZ J Surg. 73(5): 275279.

16. Addiss DG, Shaffer N, Fowler BS, Tauxe RV. 1990. The epidemiology of appendicitis and appendectomy in the United States. Am J Epidemiol. 132: 910—925.