• Профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з надмірним збільшенням маси тіла під час вагітності

Профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з надмірним збільшенням маси тіла під час вагітності

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):77–79; doi 10.15574/HW.2018.129.77

Вдовиченко С. Ю. , Фахрутдінова Т.Д.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: зниження акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з надмірним збільшенням маси тіла під час вагітності на підставі вивчення клініко-функціональних, ендокринологічних, метаболічних, морфологічних особливостей стану фетоплацентарного комплексу та розроблення удосконаленого алгоритму лікувально-профілактичних заходів.
Матеріали та методи. Було проведено когортне дослідження у 264 пацієнток, що перебували на обліку з приводу вагітності в жіночих консультаціях міста Києва. Методом суцільної вибірки 178 жінок було включено у ретроспективне дослідження і 86 – у проспективне. В основну групу увійшли 39 вагітних, з якими проводили індивідуальні бесі­ди, у контрольну групу – 142 жінки, які отримали традиційні рекомендації в жіночій консультації.
Результати. Використання удосконаленого нами алгоритму дозволяє покращити акушерські (зниження частоти прееклампсії на 12,3%; аномалій пологової діяльності – на 8,4%) та перинатальні наслідки (зниження рівня асфіксії під час розродження на 9,4% та постнатальної адаптації – на 7,8%) розродження жінок з надмірним збільшенням маси тіла під час вагітності.
Заключення. Отримані результати дають право рекомендувати удосконалений нами алгоритм для широкого використання у практичній охороні здоров’я.
Ключові слова: акушерська та перинатальна патологія, вагітність, надмірне збільшення маси тіла, профілактика.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Жук С.И., Щуревская О.Д., Шляхтина А.А., 2017. Психологические аспекты работы акушера-гинеколога в случае перинатальных потерь (Клиническая лекция). Здоровье женщины : 1(117) : 11–14.

2. Бойко В.І., Нікітіна В.І., 2015. Затримка розвитку плода: навчальний посібник. Суми: Сумський державний ун-т : 80.

3. Demisse AG, Alemu F, Gizaw MA., 2017. Patterns of admission and factors associated with neonatal mortality among neonates admitted to the neonatal intensive care unit of University of Gondar Hospital, Northwest Ethiopia. Pediatric Health Med Ther. : May 12;8:57–64. https://doi.org/10.2147/PHMT.S130309; PMid:29388628 PMCid:PMC5774602

4. Медведь В.И., 2017. Метаболический синдром: взгляд терапевта. Медицинские аспекты здоровья женщины. : 3 : 14–19.

5. Cahill AG, Haire-Joshu D, Cade WT., 2018. Weight Control Program and Gestational Weight Gain in Disadvantaged Women with Overweight or Obesity: A Randomized Clinical Trial. Obesity (Silver Spring). : Mar;26(3):485–91. https://doi.org/10.1002/oby.22070; PMid:29464907

6. Диндар О.А., 2014. Функціональний стан фетоплацентраного комплексу у жінок з метаболічним синдромом на тлі надлишкової маси тіла. Сімейна медицина. : 4 : 125–129.

7. Диндар О.А., Никонюк Т.Р., 2016. Діагностичні детермінанти функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із  ожирінням і метаболічним синдромом. Здоровье женщины. :2 : 90–94.