• Профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок із повторною прееклампсією та тромбофіліями в анамнезі
До змісту

Профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок із повторною прееклампсією та тромбофіліями в анамнезі

HEALTH OF WOMAN. 2018.10(136):61–64; doi 10.15574/HW.2018.136.61

Говсєєв Д. О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Міський клінічний пологовий будинок №
 5 м. Києва

Мета дослідження: розроблення та впровадження патогенетично обґрунтованої терапії у жінок із повторною прееклампсією та тромбофіліями в анамнезі.

Матеріали та методи. Було проведено клініко-гемостазіологічне обстеження 150 пацієнток. До ретроспективної групи увійшли 60 жінок із прееклампсією і/або втратою плода в анамнезі. Ретроспективну групу було розподілено на дві підгрупи: підгрупа I – 30 пацієнток із втратою плода, у яких прееклампсію діагностували до 29 тиж; підгрупа II – 30 пацієнток, які були розроджені у термін від 29 до 34 тиж у зв’язку з прееклампсією, що почалась.

Результати. Результати проведених досліджень свідчать, що у патогенезі прееклампсії, у тому числі і повторної, суттєву роль відіграють тромботичні фактори спадкового та коморбідного характеру. Удосконалений нами алгоритм діагностичних та лікувально-профілактичних заходів дозволяє попередити розвиток гемостазіологічних порушень, повторної прееклампсії та перинатальної патології.

Заключення. Широке використання даного комплексу у практичній охороні здоров’я дозволить покращити наслідки перебігу вагітності та пологів у жінок груп високого ризику.

Ключові слова: прееклампсія, профілактика, гемостаз.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Венцківський Б.М., Дашкевич В.Є. Ведення вагітності та пологів при прееклампсії, їх прогнозування, діагностика, лікування і профілактика / Метод. рекомендації. – К., 2009. – 32 с.

2. Степанковская Г.М., Венцковский Б.М. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. – К.: Здоров’я, 2010. – 672 с.

3. Венцківський Б.М., Запорожан В.М., Сенчук А.Я. Гестози вагітних: Навч. посібник. – К.: Аконіт, 2012. – 112 с.

4. Коломийцева А.Г. Поздние гестозы беременных // Вісник асоц. акушерів-гінекологів України. – 1999. – № 3. – С. 79–89.

5. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. – К.: Здоров’я, 2000. – 580 с.

6. Венцковский Б.М., Жегулович В.Г. Современные принципы лечения позднего токсикоза беременных // Лікування та діагностика. – 2007. – № 1. – С. 42–44.

7. Коломійцева А.Г., Діденко Л.В. Волемічні зміни у вагітних з прееклампсією // Зб. наук. праць Асоціації акуш.-гінекол. України. – К., 2002. – С. 51–55.

8. Кабанова Н.В., Захарченко Л.В. Безопасное материнство как актуальная проблема современного акушерства // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К., 2009. – С. 292–295.

9. Савельева Г.М., Шалина Р.И. Современные проблемы этиологии, патогенеза, терапии и профилактики гестозов // Акушерство и гинекология. – 2008. – № 5. – С. 6–9.

10. Чайка В.К., Бабич Т.Ю., Белоусов Г.В. Программа охраны материнства и детства в семье (безопасное материнство) – профилактика акушерских и перинатальных потерь // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К., 2009. – С. 460–463.