• Професія як життя: Ольга Матвіївна Авілова (1918-2009)

Професія як життя: Ольга Матвіївна Авілова (1918-2009)

Професія як життя: Ольга Матвіївна Авілова (1918-2009)

Гетьман В., Козлик І., Сокур П.