• Проблеми нормативно-правового регулювання планування сім’ї у ВІЛ-інфікованих жінок в Україні 
До змісту

Проблеми нормативно-правового регулювання планування сім’ї у ВІЛ-інфікованих жінок в Україні 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):182–184; doi 10.15574/HW.2015.102.182 
 

Проблеми нормативно-правового регулювання планування сім’ї у ВІЛ-інфікованих жінок в Україні 
 

Жилка Н. Я., Орлова О. О.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Міністерство охорони здоров’я України, м. Київ 
 

Представлений аналіз нормативно-правового регулювання застосування методів та засобів планування сім’ї (ПС) у ВІЛ-інфікованих жінок засвідчив, що воно є недостатнім і потребує вдосконалення.

Проаналізовані основні нормативно-правові акти, які регулюють питання репродуктивного здоров’я та ПС, є сприятливими для ПС в Україні.

Проте, у ході дослідження виявлена необхідність удосконалення вітчизняного законодавства щодо забезпечення ефективними послугами ВІЛ-інфікованих жінок з урахуванням рекомендацій ВООЗ: ПС – це право кожної людини; сучасні методи контрацепції безпечні і приносять користь здоров’ю; контрацепція може знизити частоту використання аборту; результати ПС переважують витрати на неї; державна підтримка ПС. 
 

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, планування сім’ї, жінки, діти, профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. 
 

Література: 
1. Програма дій, адаптована на Міжнародній конференції з питань народонаселення та розвитку. Фонд народонаселення ООН. К. 1997:56.

2. ВІЛ-інфекція в Україні: інформ. бюлетень № 41. МОЗ України. Київ. 2014:95.

3. Планирование семьи. Универсальное руководство для поставщиков услуг по планированию семьи. ВОЗ. 2008:489.