• Пробіотичні комплекси TM GOODFOOD як ефективний підхід до корекції порушення харчування у дітей раннього віку

Пробіотичні комплекси TM GOODFOOD як ефективний підхід до корекції порушення харчування у дітей раннього віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.8(88):93-98; doi 10.15574/SP.2017.88.93

Бережний В. В., Козачук В. Г., Аносова Л. Г., Свістільник В. О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Оболонського району м. Києва, Україна

Мета: вивчення клінічної ефективності застосування пробіотичного комплексу — закваски Біфідокомплекс ТМ GOODFOOD для дієтичної корекції у дітей з порушенням харчування.
Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилася 31 дитина віком від одного до трьох років з порушенням харчування. Контрольну групу склали 20 практично здорових дітей, фізичний розвиток яких відповідав віку. Проведено анамнестичне, клінічне, лабораторне та інструментальне дослідження. Для дієтичної корекції у дітей з порушенням харчування використовувалася суха бактеріальна закваска Біфідокомплекс ТМ GOODFOOD.
Результати. У дітей, які отримували кисломолочний продукт, заквашений на основі сухої бактеріальної закваски Біфідокомплекс ТМ GOODFOOD, визначалися нормалізація мікрофлори кишечника, покращання показників фізичного розвитку та підвищення імунітету.

Висновки. Ферментовані пробіотичні продукти на основі бактеріальної закваски Біфідокомплекс ТМ GOODFOOD можуть бути успішною альтернативою пробіотичним препаратам, які застосовуються з метою дієтичної корекції у дітей.
Ключові слова: діти раннього віку, порушення харчування, дієтична корекція, бактеріальна закваска.

Література

1. Бабцев А.Ф. Гипотрофия у детей: учебное пособие / А.Ф. Бабцев, Т.Е. Бойченко, О.В. Шанов. — Благовещенск: Буквица, 2011. — 22 с.

2. Баранов А.А. Клиническое питание в детской хирургии / А.А. Баранов, И.В. Киргизова. — Москва: Союз педиатров России, 2012. — 82 с.

3. Бережний В.В. Новий підхід у лікуванні дітей раннього віку з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту / В.В. Бережний, В.Г. Козачук // Современная педиатрия. — 2016. — №8(80). — С.116—120.

4. Корсунский А.А. Определение степени недостаточности питания при неотложных состояниях у детей / А.А. Корсунский // Вестник педиатрич. фармакол. и нутрициол. — 2007. — Т. 4, №5. — С.59—66.

5. Применение пробиотиков в педиатрии: анализ лечебного и профилактического действия с позиций доказательной медицины / Е.А. Корниенко, Л.Н. Мазанкова, А.В. Горелов [и др.] // Лечащий врач. — 2015. — №9. — С.52—61.

6. Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.03.2008 №149 : наказ МОЗ України 13.02.2009 №90 [Електронний документ]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

7. Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років : наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008 [Електронний документ]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

8. Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю «Педіатрія» : наказ МОЗ України №9 від 10.01.2005 р. [Електронний документ]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

9. Пропедевтична педіатрія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, О.З. Гнатейко [та ін.]; за ред. В.Г. Майданника. — Вінниця: Нова книга, 2012. — 879 c.

10. Скворцова В.А. Нарушение питания у детей раннего возраста / В.А. Скворцова, О.К. Нетребенко, Т.Э. Боровик // Лечащий врач. — 2011. — №1. — С. 36—41.

11. Янковский Д.С. Микробная екология человека: современные возможности ее поддержание и восстановления / Д.С. Янковский. — Киев: Эксперт ЛТД, 2005. — 361 с.

12. A.S.P.E.N. Parenteral Nutrition Safety Consensus Recommendations / Ayers P., Adams S., Boullata J. [et al.] // JPEN J. Parenter Enteral Nutr. — 2013.

13. ACF-In Guidelines for the integrated management of SAM: in and out-patient treatment [Electronic resource] / M.H. Golden, Y. Grellety. — URL: https://www.actionagainsthunger.org.

14. Bergeron G. Program Responses to Acute and Chronic Malnutrition: Divergences and Convergences / G. Bergeron, T. Castleman // Adv. Nutr. — 2012. — Vol. 3. — P. 242—249. https://doi.org/10.3945/an.111.001263; PMid:22516735 PMCid:PMC3648728

15. Diversity of bifidobacteria within the infant gut microbiota / Turroni F., Peano C., Pass D.A. [et al.] // PLoS One. — 2012. — Vol.7 (5). — P. 36957. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036957; PMid:22606315 PMCid:PMC3350489

16. Early enteral nutrition therapy and mortality in a pediatric intensive care unit / Bermudes F.M., Maneschy A.C., Zanatta C.D. [et al.] // Rev. Assoc. Med Bras. — 2013. PMid:24199586

17. The National Guideline for Integrated Management of Acute Malnutrition / Dr. Francis Kimani, S.K. Sharif. — Kenia, 2009.

18. WHO. Guideline: Updates on the management of severe acute malnutrition in infants and children. — Geneva: World Health Organization, 2013.