• Природжений гіпотиреоз у дітей: інтелектуальний розвиток та психосоціальна адаптація
До змісту Повний текст статті

Природжений гіпотиреоз у дітей: інтелектуальний розвиток та психосоціальна адаптація

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):107-111; doi 10.15574/SP.2017.84.107

Сорокман Т. В., Попелюк Н. О.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Мета — оцінити стан інтелектуального розвитку та психосоціальної адаптації дітей із природженим гіпотиреозом (ПГ).

Пацієнти і методи. Проведено оцінку результатів дослідження 22 хворих на ПГ віком від 1 місяця до 15 років: УЗД, ЕЕГ, гормонометрія, логопедичне та сурдологічне дослідження, оцінка інтелекту (Wechsler Intelligence Scale for Children) та індивідуальних особливостей особистості (тест «Дитячий малюнок»). Статистичний аналіз даних проводився з використанням програми Statistica 6,0.

Результати. У 38,1% осіб діагностовано вузлові утворення щитоподібної залози. Отримано позитивний кореляційний взаємозв'язок між віком дітей і наявністю вузлових утворень (r=0,76; p<0,001). Медіана ТТГ на першому етапі скринінгу становила 38 мкОД/л. Рівень вТ4 коливався від 0,49 до 14,7 пмоль/л. Аудіологічне обстеження виявило відхилення слухової функції у 43,8%, логопедичне — затримку розвитку ранньої мови у 36,3% осіб. Середній рівень IQ дітей із ПГ знаходився на нижній межі норми — 88,9±1,52 бала. Загальний IQ залежав від обсягу короткочасної пам'яті (r=0,6; p<0,05) і був достовірно нижчим у дітей зі зниженням обсягу процесів запам'ятовування (103,2±9,6 бала). У 45,4% осіб відзначені функціональні зміни діенцефальної ділянки кори головного мозку. Найчастішим психологічним показником у дітей з ПГ є депресія (p<0,05), майже з однаковою частотою — агресія та тривожність.

Висновки. Діти із ПГ мають різні відхилення в стані здоров'я: вузлові утворення щитоподібної залози, порушення слухової функції, затримка розвитку ранньої мови, функціональні зміни електричної активності кори головного мозку. Загальний IQ у більшості дітей із ПГ при своєчасному лікуванні знаходиться в межах нормальних значень.

Ключові слова: діти, уроджений гіпотиреоз, інтелектуальний розвиток, психосоціальна адаптація.

Література

1. Бруно Де Бенуа. Устранение дефицита йода — одна из ключевых задач здравоохранения / Бруно Де Бенуа, О.В. Швец // Международный эндокринологич. журн. — 2011. — №6(38). — С.9—17.

2. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация / Д. Дилео. — Москва, 2002. — 120 с.

3. Клименко Т.А. Интеллектуальное развитие при врожденном гипотиреозе / Т.А. Клименко, О.Б. Безлепкина, О.А. Чикулаева // Клиническая и эксперимент. тиреоидол. — 2010. — Т.6, №4. — С.17—21.

4. Филимоненко Ю.И. Тест Векслера. Диагностика уровня развития интеллекта: Методическое руководство (WISC) / Ю.И. Филимоненко, В.И.Тимофеев. — Санкт-Петербург: Иматон, 2006. — 120 с.

5. Congenital Hypothyroidism: Facts, Facets & Therapy / Y. Kollati, R.R. Ambati, P.N. Reddy [et al.] // Curr Pharm Des. — 2017. — Feb. 6. https://doi.org/10.2174/1381612823666170206124255; PMid:28176629.

6. Gejao M.G. Development skills in children with congenital hypothyroidism: focus on communication / M.G. Gejao, D.A. Lamonica // Pro Fono. — 2008. — №20(1). — Р.25—30. https://doi.org/10.1590/S0104-56872008000100005; PMid:18408860.

7. Growth development in children with congenital hypothyroidism: the effect of screening and treatment variables-a comprehensive longitudinal study / Heidari Z., Feizi A., Hashemipour M. [et al.] // Endocrine. — 2016. — №54(2). — Р.448—459. https://doi.org/10.1007/s12020-016-1010-x; PMid:27477291

8. Thyroid Imaging in Infants / V. Ferianec, P. Papcun, F. Grochal [et al.] // Endocrinol. Metab. Clin. North Am. — 2016. — №45(2). — Р.255—66. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2016.02.005.

9. Thyroid status of iodine deficient newborn infants living in central region of Turkey: a pilot study / O. Bastug, L. Korkmaz, H. Halis [et al.] // World J. Pediatr. — 2017. — Feb. 14. https://doi.org/10.1007/s12519-017-0017-6; PMid:28194694.

Зміст журналу Текст статті