• Принципи догляду за шкірою дітей з атопічним дерматитом 
До змісту

Принципи догляду за шкірою дітей з атопічним дерматитом 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):111-115; doi 10.15574/SP.2015.68.111 

Принципи догляду за шкірою дітей з атопічним дерматитом 
 

Горобець А. О. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

ДЗ «Дорожня клінічна лікарня №1, ст. Київ» ДТГО «Південно‑Західна залізниця» 
 

Стаття присвячена проблемі догляду за шкірою дітей, які хворіють на атопічний дерматит (АД). Для розуміння патологічних процесів, що відбуваються у шкірі дитини при АД, наводяться її анатомо-фізіологічні особливості та описуються патофізіологічні зміни, що лежать в основі клінічних проявів патології. Показано загальні принципи догляду за шкірою дітей з АД з подальшим ретельним висвітленням усіх можливих засобів, спрямованих на зменшення та усунення патологічних змін шкіри залежно від характеру цих змін (ексудація з мокненням чи сухість, ліхеніфікація). Детально описані усі можливі напрямки догляду: від компресів та примочок, фітотерапевтичних засобів до косметичних ліній по догляду за атопічною шкірою, розроблених провідними косметологічними компаніями світу, а також медикаментозних засобів. Звертається увага на механізми дії, показання та протипоказання до застосування кожного типу засобів. 
 

Ключові слова: діти, атопічний дерматит, догляд за шкірою. 

Література: 
1. Абелевич ММ. 2014. Атопический дерматит. Первая ступень в комплексном лечении и прогнозировании атопии. РМЖ. 4: 1048—1056.

2. Аллергология и иммунология: национальноеруководство. Под ред. РМ Хаитова, НИ Ильиной. М, ГЭОТАР-Медиа. 2012: 640.

3. Аряєв МЛ, Клименко ВА, Кожем'яка АІ, Фьоклін ВО. 2006. Атопічний дерматит у дітей. К: 88.

4. Гущин ИС. 2007. Эпидермальный баръер и алергія. Рос аллергологич журн. 2: 13—16.

5. Детская дерматология. 2013. Пер. с нем. Под ред. АА Кубановой, АН Львова. М, Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний: 648.

6. Клинические рекомендации по ведению больных атопическим дерматитом. Под ред. АА Кубановой. М, ДЭКС-ПРЕСС. 2010: 40.

7. Кутасевич ЯФ. 2008. Принципы лечения атопического дерматита. Клин иммунол. Аллергол. Инфектол. 3(1): 36—39.

8. Лукушкина ЕФ, Абелевич ММ, Баскакова ЕЮ. 2014. Современные подходы к профилактике и лечению болезней кожи у детей. РМЖ. 21: 1502—1507.

9. Пухлик БМ. 2004. Алергологія. Навч посібн. Вінниця, Нова книга: 240.

10. Пухлик БМ. 2008. Конспект алерголога. Научное издание. Винница, ІТІ: 96.

11. Сучасні підходи до профілактики та терапії атопічного дерматиту у дітей (методичні рекомендації). Під ред. МЛ Аряєва. Київ. 2007: 40.

12. Тяжка ОВ, П'ятницький ЮС. 2011. Атопічний дерматит у дітей. Вінниця: 124.

13. Consensus Conference on Pediatric Atopic Dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2003. 49: 1088—1095. http://dx.doi.org/10.1016/S0190-9622(03)02539-8

14. De Paepe K, Hachem JP, Vanpee E, Rogiers V. 2002. Effect of rice starch as a bath additive on the barrier function on healthy but SLS-damaged skin and skin of atopic patients. ActaDermVenerol. 82: 184—186. http://dx.doi.org/10.1080/00015550260132460

15. Loden M, Andersson A, Lindberg M. 1999. Improvement in skin barrier function in patients with atopic dermatitis with a moisturizing cream Canoderm. Br J Dermat. 140: 264—267. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2133.1999.02660.x; PMid:10233220

16. Maes DH. 2001. Main finished products: Moisturizing and cleansing creams. Textbook of Neonatal Dermatology: 19—32.

17. Man M, Feingold K, Thornfeldt C, Elias P. 1996. Optimization of physiological lipid mixtures for barrier repair. Invest Dermatol. 106: 1096—1101. http://dx.doi.org/10.1111/1523-1747.ep12340135