• Принцип безперервності навчання у підготовці лікарів-інтернів – дитячих хірургів
До змісту Повний текст статті

Принцип безперервності навчання у підготовці лікарів-інтернів – дитячих хірургів

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.1(58):109-112; doi 10.15574/PS.2018.58.109

Конопліцький В. С.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна

У статті показано напрямки безперервного навчання лікаря-інтерна – дитячого хірурга. Наведено базові стандарти медичної освіти в Україні у контексті підготовки спеціалістів – дитячих хірургів, обговорюються організаційні та науково-методичні засади освітньої діяльності вищих навчальних закладів з їх підготовки. Подібна учбова спрямованість сприяє активації та результативності навчання інтернів – дитячих хірургів, вихованню колегіальних стосунків між ними, здатності відстоювати свою точку зору та вмінню дослухатися до думки колег, культурі ведення діалогу, відповідальності за результати своєї роботи, створює умови для формування позитивної мотивації лікарів – дитячих хірургів.
Ключові слова: навчання, дитячі хірурги, післядипломна освіта.

Література

1. Бойчук Т.М., Знаменська Т.К., Геруш І.В., Годованець Ю.Д. (2014). Організація та перспективи розвитку перинатальної допомоги в Україні. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. IV; 1(11): 6–12.

2. Горбатюк О.М. (2016). Організація післядипломної підготовки дитячого хірурга з питань неонетальної хірургії. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. VІ; 2(20): 25–28.

3. Пилипчук В.І. (2015). Переривисті курси як форма безперервного післядипломного навчання лікарів-хірургів. Галицький лікарський вісник. 22; 1: 112–114.

4. Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Капечук В.В. та ін. (2016). Компетентнісний підхід у підготовці студентів-медиків. Медична освіта. 2: 102–106.

5. Толстанов ОК, Рибальченко ВФ, Русак ПС. (редактори). (2016). Навчальний посібник з теоретичної підготовки та набуття практичних навичок з маніпуляцій і оперативних втручань для лікарів інтернів за фахом «Дитяча хірургія». В 2-х. т. Житомир: Полісся.

6. Чаудерна П. (2017). Реформа медичної освіти: чи досяжна американська мрія? Ваше здоров’я. 19–20: 8–9.